WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

НБУ може здійснювати операції РЕПО купівлі-продажу державних цінних паперів як шляхом безпосередньої домовленості з комерційними банками, так і шляхом проведення тендера заявок комерційних банків на участь в операціях РЕПО. У разі проведення тендера на участь в операціях РЕПО НБУ через свої регіональні управління не пізніше ніж за тиждень надсилає повідомлення про проведення такого тендера із зазначенням терміну операцій РЕПО та умов його проведення.

Комерційні банки як учасники тендера в своїх заявках на участь в ньому пропонують свої умови щодо ціни купівлі-продажу та зворотної ціни продажу-купівлі державних цінних паперів. Після закінчення тендера операцій РЕПО НБУ наступного робочого дня надсилає банку, який виграв тендер, повідомлення-підтвердження про намір укласти угоди на здійснення операцій РЕПО.

Залежно від терміну дії операції РЕПО на позабіржовому ринку використовуються такі види операцій:

  • нічне РЕПО (термін дії один день, процентна ставка є фіксованою на весь термін проведення операції);

  • відкрите РЕПО (термін операції угоди не визначається, кожна із сторін угоди може вимагати виконання операцій РЕПО в будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про завершення цієї угоди. Процентна ставка не є фіксованою і перераховується кожного разу);

  • строкове РЕПО (термін операції чітко визначений, процентна ставка є постійною протягом усієї операції РЕПО).

Між учасниками операції РЕПО укладається договір, в якому передбачаються: термін; сума; ціна державних цінних паперів "прямого РЕПО" та "зворотного РЕПО", перелік цінних паперів, які беруть участь в операції РЕПО; зобов'язання продати державні цінні папери зі зворотнім викупом, яке має кореспондуватись із зобов'язанням викупити ці державні цінні папери із зворотним продажем, порядок встановлення маржі або процентного доходу.

Обов'язковою умовою укладання угоди РЕПО з метою мінімізації кредитного ризику є те, що державні цінні папери, куплені з використанням операції РЕПО, мають перераховуватися через депозитарій на рахунок покупця із зміною право власності. Після підписання договору на здійснення операції РЕПО банк-продавець надає на дату купівлі та на дату зворотної купівлі ДЕПО-повідомлення до депозитарію НБУ про зміну права власності на державні цінні папери. Для забезпечення зобов'язань про зворотній викуп цінних паперів НБУ – покупець у першій частині операції РЕПО – отримує гарантійний внесок, з урахуванням ринкової оцінки державних цінних паперів, які є об'єктом операції РЕПО. Цей внесок є захистом від потенційних збитків у разі різких коливань цін на державні цінні папери. Сума гарантійного внеску залежить від терміну укладеної угоди за операцією РЕПО, типу державних цінних паперів, які є предметом угоди, та суми очікуваного доходу за цими цінними паперами.

Стосовно питомої ваги заборгованості перед НБУ в структурі зобов'язань (відношення кредитів, наданих НБУ, у тому числі стабілізаційних, до загальної суми зобов'язань), то абсолютна більшість вітчизняних банків має нульове значення цього показника. Найістотніші його значення відображено в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12.

Питома вага заборгованості перед НБУ в структурі зобов'язань
окремих банків та груп банків на 01.01.2002 р. [22]

Банківські установи, які мають заборгованість перед НБУ > 1% зобов'язань

Значення показника, %

РЕАЛ БАНК

65

УКРЕКСІМБАНК

26

УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК

14

"НАДРА"

11

ВАБАНК

10

"КИЇВСЬКА РУСЬ"

50

"АЖИО"

40

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК

3

"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"

3

"ПІВДЕННИЙ"

3

ОЩАДБАНК

2

ПОЛІКОМБАНК

2

ЕНЕРГОБАНК

2

ЕТАЛОН

2

БРОКБІЗНЕСБАНК

2

ПРИВАТБАНК

1

ФОРУМ

1

УРКСИББАНК

1

Групи банків

Найбільші

4

Великі

4

Середні

0

Малі

2

Разом по системі

3

Питома вага заборгованості перед міжнародними та іншими фінансовими організаціями у структурі зобов'язань банків України на 01.01.2002 р. становила лише 11%, в абсолютних цифрах – 0,45 млрд. грн. Однак окремі банківські установи мають великі значення цього показника (див. табл. 2.13.).

Таблиця 2.13.

Питома вага заборгованості перед міжнародними та іншими фінансовими організаціями у структурі зобов'язань окремих банків на 01.01.2002 р. [22]

Банки, що мають найбільшу заборгованість перед міжнародними та іншими фінансовими організаціями

(> 1% зобов'язань)

Питома вага кредитів міжнародних та інших фінансових організацій у структурі зобов'язання, %

МІКРОФІНАНСОВИЙ БАНК

46

УКРЕКСІМБАНК

12

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКІЙ МБ

6

РАЙФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

5

ЕКСПОБАНК

4

"НАДРА"

4

"АЖИО"

3

УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК

1

Структура ресурсів, залучених банками на міжбанківському ринку, відображає такі основні тенденції:

  • питома вага залучених на цьому ринку валютних ресурсів останніми роками постійно зменшується (85% наприкінці 1998 р. до 51% за станом на 01.01.2001 р.). При чому це відбувається на тлі відповідного зростання частки залучених кошті у гривнях – із 15% наприкінці 1998 року до 49% за станом на 01.01.2001 року;

  • питома вага залишків на коррахунках протягом 1998-2001 рр. зменшилася із 77% до 47%, частка строкових депозитів, зросла – 23% до 52%.

Висновок до розділу 2.

В даному розділі проведено аналіз пасивів і депозитної бази, проаналізовано стан ресурсного потенціалу комерційних банків України на сучасному етапі, показано структурний аналіз вітчизняного ринку банківських ресурсів, формування власного капіталу та аналіз зобов'язань банків.

Структурний аналіз вітчизняного ринку банківських ресурсів являється першочерговим і головним моментом в аналізі ліквідності банку і підтриманні його надійності, серйозним завданням при формуванні оптимального складу ресурсної бази, здатної стати основою для розв'язання головної проблеми банківської діяльності "прибутковість – ліквідність". Зміцнення ресурсної бази комбанків - обов'язкова умова повноцінної ринкової економіки країни, оскільки саме сприятливий інвестиційний клімат в Україні, інтеграція української банківської системи у світове банківське співтовариство значною мірою залежатиме від міцної ресурсної бази комерційних банків.

РОЗДІЛ 3. Напрями ефективного управління

ресурсною базою комерційних банків

Управління банківськими ресурсами представляє собою діяльність, пов'язану із залученням коштів вкладників і інших кредиторів, визначенням величини і відповідної структури джерел грошових коштів у тісному взаємозв'язку з їх розміщенням.

Управління ресурсами комерційних банків умовно підрозділяють на два рівні – рівень держави і рівень самого комерційного банку. При цьому на кожному рівні управління використовуються як економічні, так і організаційні методи. Самі ж методи прямо або побічно впливають на величину ресурсів комерційних банків.

На рівні держави управління ресурсами комерційних банків відбувається через різні установи, в основному через Національний банк України з використанням різноманітних інструментів.


 
 

Цікаве

Загрузка...