WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

Формування ресурсної бази комерцiйних банкiв - Дипломна робота

продовження табл. 2.8.

Банківські установи зі значною питомою вагою заборгованості перед підприємствами у структурі зобов'язань

(> 80%)

Зна-чення показ-ника,%

Банківські установи зі не значною питомою вагою заборгованості перед підприємствами у структурі зобов'язань (< 20%)

Зна-чення показ-ника,%

Групи банків

Зна-чення показ-ника, %

ЗАХІДБУДБАНК

12

ОЩАДБАНК

12

ПРАЙМ – БАНК

12

РАДАБАНК

13

МІКРОФІНАНСОВИЙ БАНК

13

"АНДРІЇВСЬКИЙ"

14

НАШ БАНК

15

"ДОНКРЕДИТІНВЕСТ"

15

"ПРИКАРПАТТЯ"

15

КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛБАНК

15

"ДНІСТЕР"

17

"НАДРА"

17

КРЕДИТПРОМБАНК

19

"ВЕЛЕС"

19

"СИНТЕЗ"

19

ПІВДЕНКОМБАНК

19

"ПОРТО-ФРАНКО

19

РАЙФФАЙЗЕНБАНК УКРАЇНА

20

Питома вага коштів населення у структурі зобов'язань є непрямим, проте доволі виразним показником надійності та привабливості банку з точки зору користувачів банківськими послугами. Причому його доцільно розглядати не лише за станом на звітну дату, а й у динаміці.

Протягом 2000 року вся банківська система України залучила близько 4,3 млрд. грн. вкладів населення (приріст становив 63%) таблиці 2.9. і 2.10. містять назви банків, які є лідерами й аутсайдерами на ринку вкладів населення.

Таблиця 2.9.

Питома вага вкладів населення у структурі зобов'язань окремих

банків та груп банків на 01.01.2002 р.[21]

Банківські установи зі значною питомою вагою вкладів населення у структурі зобов'язань

(> 50%)

Значення показника %

ОЩАДБАНК

76

"ПРИКАРПАТТЯ"

73

ЗАХІДБУДГАЗБАНК

70

НАШ БАНК

63

"АЛЬЯНС"

59

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ"

50

"МЕТАЛУРГ"

50

Групи банків

НАЙБІЛЬШІ

34

ВЕЛИКІ

28

СЕРЕДНІ

18

МАЛІ

22

РАЗОМ ПО СИСТЕМІ

28

Таблиця 2.10.

Динаміка зростання (зменшення) обсягу вкладів

населення в окремих банках за підсумками

2001 року [22]

Банки, в яких суттєво збільшився обсяг вкладів населення (> 100 млн. грн.)

Абсолютне зростання, тис. грн.

Відносне зростання, %

ОЩАДБАНК

783586

59

"АВАЛЬ"

606587

126

ПРИВАТБАНК

581249

73

ПРОМІНВЕСТБАНК

556217

82

УКРСОЦБАНК

236901

97

"НАДРА"

203787

190

УКРЕКСІМБАНК

190138

71

УКРСИББАНК

134115

132

ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МБ

116630

79

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ КБ

111095

81

Банки, в яких зменшився обсяг вкладів населення

Абсолютне зменшення, тис. грн.

Відносне зменшення, %

"АРКАДА"

- 42381

– 65

ПІВДЕНКОМБАНК

- 9476

– 49

"ПРИВАТІНВЕСТ"

- 6298

-100

НАШ БАНК

- 4143

-9

продовження табл. 2.10.

"АВТОРИТЕТ"

- 3674

-92

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНС.БАНК

- 3113

-20

РЕАЛ БАНК

-1005

-7

ОЛ-БАНК

- 711

-8

УКРСПЕЦІМПЕКСБАНК

-694

-47

"ФЕБ"

-80

-10

Залишки коштів на депозитних рахунках постійно змінюються. Найвищі темпи зростання до попереднього року виявилися у 1999 і 2000 рр., відповідно 142,3% і 175,3%. (рис. 2.3.)


* Без урахування коштів у банках, що перебувають на стадії ліквідації.

Рис. 2.3. Динаміка росту коштів до запитання на рахунках підприємств, організацій та населення в банках України за 1995-2002* роки [52]

В умовах відсутності (як правило) плати за депозити до запитання банки намагаються залучити клієнтів і стимулювати приріст поточних внесків за рахунок надання їм додаткових послуг та підвищення якості обслуговування. Це, зокрема, кредитування з поточного рахунку, пільги вкладникам в одержанні кредиту, використання зручних для клієнта форм розрахунків: застосування кредитних карток, чеків, розрахунково-консультативне обслуговування тощо.

Для покриття операційних витрат, пов'язаних з веденням поточних рахунків, банк стягує з клієнта комісійну винагороду. Комісія може утримуватися з депозитного процента. Деякі банки не стягують комісії з безпроцентних рахунків за умови зберігання на них стабільного залишку не нижче встановленого рівня.

До депозитів до запитання можна віднести і кредитові залишки на контокорентних рахунках. На цьому рахунку знаходять відображення усі операції банку з клієнтами, тобто видача позичок і проведення платежів за дорученням клієнта, а також надходження виручки від реалізації продукції та інших грошових переказів на користь клієнта і на погашення позичок. Інакше кажучи, контокорентний рахунок – це активно-пасивний рахунок, що поєднує в собі ознаки розрахункового і позичкового. Кредитове сальдо по контокорентному рахунку означає, що клієнт має у своєму розпорядженні власні кошти, дебетове, – що у клієнта виникла заборгованість перед банком за позиками.

Формою залучення банком вкладів до запитання є також поточний рахунок з овердрафтом. За режимом функціонування цей рахунок подібний до контокорентного. Проте, якщо останній відкривається надійним клієнтам, що активно кредитуються, то при овердрафті таке запозичення допускається від випадку до випадку, тобто має нерегулярний характер. Для цього рахунка характерний кредитовий залишок. Особовий рахунок з овердрафтом може відкриватися юридичним і неюридичним особам, а також громадянам, у той час, як контокорентний рахунок використовується тільки у відношеннях банку з юридичними особами. Отже, особовий рахунок з овердрафтом має більш широку сферу застосування.


 
 

Цікаве

Загрузка...