WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

б) нарощувати власні кошти банку, зменшуючи витрати;

Слід раціонально і ефективно розміщувати кошти банку для забезпечення його фінансової стійкості. Виконання цієї умови дозволить позбавитися суперечностей між ліквідністю та прибутковістю комерційного банку.

в) змінити кадрову політику банку;

г) розширити спектр послуг;

д) оживити банк за рахунок коштів держави.

Отже, для досягнення ефективної роботи комерційного банку всі його поточні витрати повинні повністю покриватися доходами, а його подальший розвиток фінансуватися за рахунок поповнення коштів. Тому комерційні банки, маючи економічну незалежність у межах, визначених законом, від юридичних та фізичних осіб, повинні формувати тактику і стратегію своєї діяльності таким чином, щоб уможливити достатнє накопичення грошових коштів для розвитку виробничо-технічної бази, тобто банки повинні отримувати достатній прибуток.

Література

 • Агарков М.М. "Основы банковского права", БЕК, Москва, 1994г

 • Андросев А. М "Бухгалтерсий учет и отчетность в банке"; Москва АО "Менатеп",1994 г.

 • "Банковское дело" справочное пособие под ред. Ю.Б.Бабичевой, Москва, "Економика" 1994 г.

 • "Банковское дело" //Под ред.профессора В.И.Колесникова//; Москва:"Финансы и статистика",1996 г.

 • "Банки и банковские операции", под редакцией проф. Члена-корр. РАЕН Е.Ф. Жукова, Москва 1997.

 • "Банковские операции" учебное пособие,ч.1/под ред.ЛаврушинаО.М./ Москва, Инфра –М , 1996 г.

 • "Банковские операции" учебное пособие,ч.2 /под ред.Лаврушина О.М./ Москва, Инфра- М, 1996 г.

 • "Банковский портфель" том 1, Москва "Сомипек",1994 г

 • "Банковский портфель" том 2, Москва "Сомипек",1994 г

 • "Банківська справа",під редакцією Колеснікова В.І.,-Москва,1995 г.

 • "Банковский маркетинг", риночное планирование, Роберт В.Джозамен, Д Кейт Хамфриз, Москва "Церих ПЭЛ".

 • Банківський менеджмент/ Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А..–Київ: ОСНОВИ, 1999.-671 с.

 • "Банковский менеджмент", Питтер С. Роуз, Дело ЛТД, Москва, 1995 г.

 • Бaнкoвcкий пoртфeль - 2 // Aвтopcкий коллектив. - M.: Coминтэк, 1994. - 745 c.

 • "Банковская энциклопедия" под ред. А.М.Мороза, Киев, "Эльтон", 1993г.

 • Білецька І. "Банків може стати значно менше. Та чи буде від цього поліпшення?", "Галицькі контракти", №9/99р., стр.16.

 • Бланк І.О. Стратегія і тактика управління фінансових фірм.–Київ: Фінанси, 1997.-371 с.

 • Брейлі, Маарс Принципи корпоративних фінансів.–Київ: Фінанси, 1997

 • Бункина М.К. "Деньги, банки, валюта" (популярный очерк), Москва, 1993 г.

 • Бухвальд Б. "Техника банковского дела", Москва, 1994г.

 • Вісник Національного банку України №2 1996 р.

 • Вісник Національного банку України №3 1996 р.

 • Вісник Національного банку України №5 1996 р./ спеціальний випуск /

 • "Вступ до банківської справи", українська фінансово-банківська школа, Київ,"Либідь", 98 р.

 • Гepчикoвa И. H. Meнeджмeнт: Учeбник, - M.: Бaнки и биpжи, ЮHИTИ, 1994. - 685 c.

 • Гуцал І., Чайковський Я. "Банківська система України: стан і перспективи","Банківська справа", стр,12.

 • Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Под ред. Г.И.Кравцовой.- Минск: Меркаванне.- 1994

 • Жан Матук "Финансовые системы Франции и других стран", Москва, АО "Финстатинформация", 1994 г.

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" // із змінами за 1996р.

 • Коган М.Л. "Предприятие и банк", Москва, ПТФ "Аркаюр", 1993г.

 • Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг.-К.:А.Л.Д., 1995,- 176 с.

 • Лисенко О.,Кошовий Д. "Кредити дешеві. Та не всім...", "Галицькі контракти",7/99, стр.16.

 • Лисенко О. "Банки знову між двох вогнів", "Галицькі контракти",16/99, стр.10.

 • Лисенко О. "Банківська криза: далі буде...", "Галицькі контракти",№6/99, стр.12.

 • Организация работы современных коммерческих банков с сомнитетельными кредитами: Информационный выпуск №180 // Школа банкира (Отдел научно-экономической информации).-К.: Проминвестбанк Украины.- 1994 .-12 с.

 • "Основы банковського дела" под ред. доктора эконом. наук Мороза А Н.-Киев, 1994 г.

 • "Оценка кредытоспособности клиента" //рекомендации банкиру при выдаче кредита//,Киевский инстетут банкиров, 1995 г

 • "Основы банковского менеджмента"/ Под ред. проф. О.Н.Лаврушина, Москва, "ИНФРА-М", 1995г.

 • Панива Г.С. "Банковское обслуживание частных лиц", Москва, ДИС, 1990 г.

 • Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ №122 від 27.03.98

 • Порічкіна Л.С., Шульга Н.П., Мельникова І.М."Методологічні аспекти розвитку меморандуму депозитної політики комерційного банку","Фінанси України ", 8/98, стр.99

 • "Про кредитування",Положення НБУ вид 28.09.1995 р.

 • "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків", інструкція №3 НБУ від 27.05.1996 р.

 • "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", інструкція НБУ №7 від 02.08.96р.

 • "Про порядок регулювання та аналізу діяльності комерційних банків", інструкція НБУ №10 від 30.12.96 р.

 • "Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті", інструкція НБУ від 06.06.96р.

 • "Рекомендації по короткостроковому і довгостроковому кредитування", управління короткострокових кредитних вкладень, банк "Україна".

  Річний звіт банку "Укрїна" за 2000 рік.

 • Puд 3, Koттep Я, Гuлл Э, Cмuт P. Koммepчecкиe бaнки. - M.: CП "Kocмoпoлиc",1991. - 480 c.

  Caвлyк M.I., Mopoз A.M., Kopяк A.M. Bcтyп дo бaнкiвcькoї cпpaви, - K:

  Лiбpa, 1998.

 • Синки Дж.Ф. Управление финансами коммерческих банках .- М.: Catallaxy, 1994.-937 с.

 • Cпuцын И. О., Cпuцын Я,О.. Mapкeтинг в бaнкe, - Tepнoпoль: АО "Tapнeкc"; K.: ЦMMC "Пиcпaйп", 1993. - б5б c.

 • Статут Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна" ( в новій редакції).

 • . Степаненко А. "Ситемна перебудова банківської установи і робота зпроблемними банками", "Банківська справа", стр.15,

 • Маркова О.М. "Коммерческие банки и их операции", Учебное пособие, 1995 г

 • Уcocкuн Я. M. Coвpeмeнный кoммepчecкий бaнк yпpaвлeниe и операции. - M,: ИПЦ "Baзap-Фeppо", 1994. - 320 c.

 • Фондовий ринок України: Навчальний посібник / Керівник авт. кол. В.В.Оспольський.- К.: Українська фондова баржа, "Скарбниця", 1994.-512 с.

 • "Финансовая отчетность банка", А.М. Андросов, Москва, Менатеп-информ, 1995г.

 • Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кемпбелл, Розмари Дж. Кемпбелл "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика", Москва-Санкт-Петербург, 1993г.

 • Ющенко В.А. "Економічна тенденція та перпективи розвитку фінансового сектора в економіці України", "Фінанси України", №5/97 стр.64.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...