WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Якщо за базу береться попередній рік, то щорічно відбувається спад в порівнянні з минулим роком, тільки в 1997 році відбувся зріст на 31,2%, а в 1998р. відбувся спад, який становить 28,6%. В 1999р. спад становить 66,4%.

2.4.Інші доходи комерційного банку "Україна"

Розвиток комерційної діяльності банків зв'язано з розширенням сфери банківських послуг для клієнтів, що обслуговуються. В практиці роботи комерційного банку розрізняють послуги, які можна звести до трьох груп:

 • послуги пов'язані з розрахунково-касовими, кредитними, валютними, іншими операціями, об'єм яких підлягає обліку,

 • консультації, участь банків в перевірці проектно-комерційної документації,

 • послуги, об'єм яких точно не можуть бути підраховані або на аналоги, яких немає цінників і калькуляцій.

Банківськими послугами можна рахувати такі дії банку, які допомагають його основним функціям і направлені на ріст доходів діяльності банку.

Розрахунково-касові операції комерційного банку по перерахунку засобів із готівкою, зв'язані із такими послугами, як відкриття клієнту розрахункового рахунку, відправка запитів та прохання клієнтів, видача дублікатів із лицевого рахунку, довідки про відкриття розрахункового рахунку в банку, видача чекових книжок, простих та переказних векселів, зберігання в банку цінностей, попередня підготовка готівкових грошей і забезпечення їх доставки клієнту.

Залучення банком ресурсів для кредитування зв'язано також з послугами банку по відкриттю депозитних рахунків для юридичних осіб, з розвитком роботи банку по залученню вкладів громадян до запитання, термінових, цільових, договірних, накопичених переводами вкладів в кредитні установи.

Доходи приносять операції з цінними паперами. Їх розвиток зв'язаний з такими послугами, як первинне розміщення цінних паперів, послуги по покупці цінних паперів для юридичних та фізичних осіб, зберігання в банку свідоцтв акціонерів, цінних паперів клієнтів, покупка і продаж цінних паперів на фондовій біржі за дорученням поручителя, спостережливість за курсом цінних паперів, операцій з цінними паперами населення, включаючи управління їх використання, консультацій послуги по організації випуску акцій, облігацій, розвитку ринку цінних паперів.

В умовах ринкових відносин діяльність комерційного банку розширюється за рахунок валютних операцій, що пов'язано з такими послугами банку, як відкриття валютних рахунків, видача гарантій, заміна умов гарантій, запити про операції, які проводяться через зарубіжні банки, доповнюючи питання та запити через ці ж банки. Ця послуга по покупці та продажу валюти, видачі готівкової валюти, платіжних документів та інших цінних документів у валюті за дорученням громадян. Комерційні банки приймають чеки громадян та інкасо, надають клієнтам допомогу у покупці документів для представлення їх у відповідні органи для реєстрації спільних підприємств, а також заключення по платіжних умовах контрактів між вітчизняними організаціями та їх іноземними контрагентами, надають допомогу у підборі зарубіжного партнера для створення спільних підприємств.

Операції по фінансуванню і кредитуванню капітальних вкладень і капітального ремонту підприємств – самий важкий і громісткий в діяльності комерційного банку. Тому таким операціям допомагає банк і це в свою чергу є послугою. Банки складають завдання по проектуванню, перерахунок кошторисних розрахунків, контроль за правильністю складання затрат в договірних на будівництво і проектну продукцію, проведення інвентаризації виконаних і оплачених будівельно-монтажних робіт, перевірка платіжних документів за виконані роботи, участь в роботі по перерахуванню вартості основних засобів, зв'язаних з процесом приватизації.

В дирекції банку "Україна" по Чернівецькій області заключені угоди по проведенню контролю за фінансуванням капітальних вкладень за рахунок власних коштів з 21 клієнтом і проведення фінансування капітальних вкладень за рахунок бюджетних асигнувань 1 клієнтом. В першому кварталі поточного року в дохід банку поступило коштів від надання таких послуг в сумі 1,8 тис. гривень.

Серед всіх видів послуг комерційного банку в умовах переходу до ринкової економіки важливе місце займають гарантійні, посередницькі і консультаційні.

Комерційні банки надають своїй клієнтурі різні консультації, інформаційні та інші послуги.

 • надання допомоги підприємствам, організаціям, фірмам, асоціаціям, орендаторам по їх клопотанню в складенні звітності, заповнення різних документів;

 • маркетингові послуги (розміщення реклами клієнтів через сімку банківських установ, розвиток ринку банківських послуг і нові їх форми, взаємовідносини банка з біржами);

 • консультаційні послуги по впровадженню в дію законодавчих актів що стосується капітального будівництва, нормативні документи в проектуванні, по складанню документів для забезпечення фінансування капітальних витрат;

 • консультації по питанням зовнішньо-економічної діяльності і валютних операцій банку, його клієнтам;

 • консультаційні послуги юридичної служби (інформаційні про законодавству, по організації діяльності спільних і малих підприємств, акціонерних товариств, приватизації);

 • консультації по складенню ділових і офіційних паперів;

 • організація і проведення економічного навчання з клієнтами по банківських операціях і аналізу господарсько-фінансової діяльності;

 • аудиторські послуги, які проводяться за клопотанням клієнтів, по питаннях, які входять в компетенцію комерційного банку.

Банк "Україна", його підпорядковані установи обслуговують сьогодні близько 200 000 підприємств, фірм та організацій різних форм власності, а також 1 млн. 463 тис. громадян вкладників.

Дирекція банку "Україна" по Чернівецькій області обслуговує близько 2000 клієнтів (підприємств, організацій, фірм, установ). Кожна установа банку в районах області та операційний відділ з кожною організацією та установою заключено угоду на касово-розрахункове обслуговування. Кожен клієнт, як це передбачено угодою в термін до 25 числа кожного місяця зобов'язується сплатити за касово-розрахункове обслуговування. Банком "Україна" на засіданні кредитного комітету банку затверджені розцінки, які застосовуються при укладенні угод на касово-розрахункове обслуговування.

Щомісячно в дохід банку за такі послуги операційному відділу дирекції поступає в межах 25 000 гривень.

В банку "Україна" успішно функціонує відомча мережа зв'язку. Розгорнута дворівнева мережа електронної пошти банку "Україна", яка забезпечує передачу електронних документів та іншої інформації.

У всіх дирекціях банку, а найбільш активно в дирекціях банку по Вінницькій, Волинській, Луганській, Чернівецькій областях, впроваджено в експлуатацію "Клієнт-Банк".

Дирекція банку "Україна" по Чернівецькій області проводить обслуговування фізичних осіб через систему САРС-БОН. Через таку систему проводиться зарахування коштів фізичних осіб та вклади і за розпорядженням цієї ж особи на основі магнітної карти та коду вкладника проводиться плата за комунальні послуги (електроенергія, квартплата, газ і таке інше). За проведення таких операцій банк отримує в дохід 0-50 коп. за операцію. В таблиці 7 приведена дані про питому вагу доходів Чернівецької дирекції КБ "Україна", отриманих у 2000 році по видам діяльності.

Таблиця №7. Питома вага доходів, отриманих у 2000 році по видам діяльності

Вид доходу

Загальна сума доходу (тис. грн.)

Питома вага доходу від послуг (%)

Доходи від касового обслуговування

468,2

19,9

Доходи від розрахункового обслуговування

301,4

12,8

Доходи від операцій з валютою

190,0

8,1

Доходи від продажу ресурсів

154,3

6,6

Комісійні доходи від операцій з цінними паперами

39,3

1,7

Інші банківські операційні доходи

89,4

3,8

Інші небанківські операційні доходи

66,9

2,8

Загальна сума непроцентних доходів банку у 2000 році склала 1145,2 тис. грн. Найбільшу питому вагу мав дохід від касових операцій – 19,9%.

РозділIII.Використання доходів комерційного банку

 • Витрати комерційного банку, їх склад, загальна характеристика та динаміка

  Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амотризації активів або у вигляді винекнення зобов`язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за вийнятком зменшення, пов`язаного з виплатами акціонерам. Визначення витрат включає збитки та витрати, які виникають під час звичайної діяльності банку.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...