WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Важливим фактором для кредитора є доступність отримання кредиту та рівень процентної ставки в інших банках.

Значні доходи банки отримують від проведення операцій з іноземною валютою. Цьому сприяє те, що Україна не має вільно-конвертованої валюти. Тому конвертування валюти України в вільно-конвертовану валюту має великі труднощі. Друга причина отримання банками високих доходів від операцій з іноземною валютою є високий попит на вільно-конвертовану валюту з боку фізичних та юридичних осіб. Доходи від цих операцій поступають як у вигляді комісійних за виконані операції для клієнтів, так і у вигляді курсової різниці.

Банки також можуть отримувати доходи від операцій з цінними паперами, але оскільки ринок цінних паперів в Україні тільки починає формуватись, то і доходи від цих операцій залишаються незначні.

Операції з іноземною валютою і цінними паперами проводять банки, які мають на це ліцензії, видані НБУ, Мінфіном України, податковими інспекціями.

Акціонерний банк "Україна" був заснований у вересні 1990 року, тобто на самому початку становлення українського банківського ринку. Ідея створення в країні свого агропромислового банку давно кружляла у повітрі, результатом чого і стало заснування на базі місцевих установ колишнього Агропромбанку СРСР нової кредитно-фінансової установи. Зареєстрований Національним банком України 27 вересня 1991 року.

Засновниками банку були:

  • Міністерство аграрної політики України, яке було власником 468000 простих іменних акцій на суму 4680 гривень, що становило 0,007% статутного фонду Банку;

  • Центральна спілка споживчих товариств України "Укркоопспілка", яка була власником 416000 простих іменних акцій на суму 4160 гривень, що становило 0,0006% статутного фонду Банку;

  • Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", яка була власником 1560000 простих іменних акцій на суму 15600 гривень, що становило 0.02% статутного фонду Банку.

В місті Чернівці працює філія " Чернівецька дирекція Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна". Вона є банківської установою, суб`єктом господарювання, має власний баланс, внутрішній субкореспондентський рахунок в головному розрахунковому центрі банку "Україна" і МФО та здійснює свою діяльність на засадах господарського розрахунку в цілому по дирекції банку "Україна" відповідно до нормативних документів банку "Україна".

Створюючи новий банк, у корпоративну стратегію його розвитку засновники закладали такі основні принципи:

  • формування високопрофесійного банківського колективу;

  • накопичення достатнього власного капіталу;

  • освоєння прогресивних банківських технологій;

  • надання всіх видів послуг клієнтам;

  • наявність зручних для роботи приміщень.

І банк прагне у повсякденній своїй діяльності їх дотримуватися, закладаючи міцний фундамент заради найвищої якості обслуговування своєї клієнтури.

Банк "Україна" починав із статутного фонду в 1,2 млрд. крб. Сьогодні цей показник складає 57,7 млн. грн. До організаційної структури агропромбанку, крім центрального апарату, входять 26 дирекцій, 542 відділення та 679 безбалансових структурних підрозділів, які обслуговують клієнтів у всіх регіонах країни. В системі банку працює понад 23 тисячі службовців.

Отже, є всі підстави стверджувати: в непростих умовах розвитку національної фінансово-кредитної системи акціонерний банк "Україна" знайшов своє місце, яке відповідає його специфіці та реальним можливостям. Позитивний імідж, привабливість банківської установи дозволили успішно здійснити вісім емісій акцій банку, внаслідок чого значно зросли не лише питома вага акціонерного капіталу, а й кількість власників акцій. Так, якщо в 1991 році акціонерів банку було близько 10 тисяч, то тепер 333 тисячі. З них 95 відсотків – це фізичні особи.

Фірмовий знак і назва банку "Україна" безпосередньо розкривають напрями його діяльності, інтересів. Адже створений він був для банківського обслуговування виробничих структур агропромислового комплексу, який займає надзвичайно важливе місце в структурі української економіки. Зокрема, у 1999 році кредитна підтримка господарств та підприємств АПК становила 904,5 млн. грн. або 76 відсотків від усіх наданих банком кредитів. Порівняно з 1996 роком обсяг кредитів а АПК (з урахуванням гарантій) зріс на 412,6 млн. грн. або на 84 відсотки.

Водночас через банк "Україна" свої фінансові питання вирішує чимало економічних суб'єктів інших сфер господарювання. З позиції стратегічного управління кредитно-фінансовим закладом дуже важливо закласти міцні засади для того, щоб максимально відповідати всім запитам своїх клієнтів. А тому рада і правління агропромбанку у його розвитку сповідують філософію "фінансового супермаркету" – широкі банківські послуги для будь-якої категорії клієнтів. Можна сказати, банк "Україна" став класичним універсальним банком, посівши чільне місце і на ринку приватних вкладів, і в обслуговуванні юридичних осіб, і на фондовому ринку, і в кредитуванні. Так, скажімо, за минулий рік кошти на строкових депозитах агропромбанку зросли на 105,8 млн. грн. в тому числі вклади населення – на 78,6 млн. грн. або на 89 відсотків.

Діяльність банку відзначається високим ступенем диверсифікації: вкладення робляться в різні сфери економіки; банк здійснює всі види банківських операцій у гривнях та іноземній валюті; він працює як з вітчизняними, так і з закордонними партнерами. З метою підтримання високого рівня конкурентоспроможності послуг банку в його установах активно впроваджують нові фінансові інструменти, які задовольняють сучасні потреби клієнтів і дозволяють їм одержувати додаткові доходи. Словом, банк "Україна" успішно пройшов перший етап свого розвитку – етап адаптації в національній банківській системі, виживання в конкретній боротьбі, пошуку свого клієнта, який би пов'язав особисті перспективи і надії саме з цим банком.

Установи банку обслуговують близько 200 тис підприємств, фірм та організацій різних форм власності, а також 1 млн. 463 тис. громадян-вкладників. Це переконливо свідчить про довіру до банку і до фінансової політики, яку він проводить у взаєминах зі своїми клієнтами та діловими партнерами.

Одночасно банк "Україна" прагне зміцнити свої позиції на міжнародних ринках. Він підтримує прямі кореспондентські відносини з більш ніж 300 іноземними банками. Кореспондентські рахунки відкрито у 500 країнах у 25 валютах. Це зумовлено як прагненням банку до більш глибокої інтеграції в інфраструктуру світового фінансового ринку, так і необхідністю ефективного обслуговування клієнтів, що займаються експортно-імпортними операціями. Агропромбанк давно вже працює в міжнародній системі міжбанківських розрахунків – СВІФТ. Членство у цьому загальновизнаному фінансовому клубі – це свого роду знак якості, бо СВІФТ забезпечує оперативний зв'язок з іноземними банками на базі найсучаснішої технології в галузі комунікацій і банківської справи.

В розвиток цього напряму одним з перших в Україні банк здійснив ще один важливий крок – підключився до системи РЕЙТЕР-ДІЛІНГ. Це дозволило вийти на грошовий ринок Заходу, і як наслідок – більш ефективно використовувати валютні ресурси банку та його клієнтів. Агропромбанк емітує міжнародні платіжні картки Єврокард/Мастеркард Голд та Єврокард/Мастеркард Сілвер. Банк "Україна" вважають визнаним у нашій країні лідером з обслуговування дорожніх чеків найбільших закордонних емітентів. Загальний обсяг послуг чеками в іноземній валюті тільки за 1999 рік становить 15 млн. доларів США.

Банк "Україна" з часу свого існування, стабільно утримував провідні позиції на ринку міжнародних банківських послуг, постійно залучав до співпраці нових партнерів та поширював торговельно-економічні зв'язки. Понад 150 банків відкрили кореспондентські рахунки у банку "Україна" в гривнях. В 40 зарубіжних банках банк "Україна" має кореспондентські рахунки в іноземній валюті. Всього банк підтримує кореспондентські відносини з 300 банками світу. Серед найпоширеніших послуг, які надаються клієнтам, здійснення неторгових та інших валютних операцій, кредитування.

Обсяги продажу дорожніх чеків компанії "Thomas Coor" у 2000 році порівняно з 1999 роком збільшилися в 15 разів, а щодо прийому дорожніх чеків на інкасо – у 3 рази.

Постійно зростають обсяги операцій по купівлі-продажу іноземної валюти і валютних рахунках.

З 1993 року банк працює в системах СВІФТ та "Рейтер-дилінг". В умовах централізації в межах системи банку міжнародних розрахунків клієнтів здійснюються заходи, щодо прискорення проходження платежів від місцевих установ до центрального офісу банку.

Дирекція не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені і в межах повноважень за дорученнями наданими їй головним банком.


 
 

Цікаве

Загрузка...