WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

 • посередництво в кредитах між грошовими і функціонуючими капіталами;

 • посередництво в платежах;

 • мобілізація грошових доходів і вкладення з перебільшенням їх в капітал;

 • створення кредитної "зброї".

Приведемо їх коротку характеристику.

 • Посередництво в кредитах між грошовими і функціонуючими капіталами. Банки мобілізують вклади різних розмірів і різних термінів, тому можуть надавати кредити в необхідних сумах і на необхідні терміни. Разом з цим спеціалізуючись на ведені кредитних операцій, банки мають можливість добре визначити кредитоспроможність своїх позичальників.

 • Посередництво в платежах. При проведенні операцій фізичним та юридичним особам, також займаються веденням каси: прийняттям грошової виручки від клієнтів і виплатою їх, зберігання готівки, запис всіх грошових надходжень і видач на відповідні закупки.

 • Мобілізація грошових доходів і вкладення з перебільшенням їх в капітал. Грошові доходи і вклади самі по собі не є капіталом і при відсутності банків перетворилися б в мертвий скарб. Банки мобілізують ці грошові доходи і вкладення, які відповідно перетворюються в судний капітал.

 • Створення кредитної "зброї". Комерційні банки відносяться до категорії фінансових посередників. Фінансові посередники виконують важливу функцію, яка забезпечує громадянам механізм міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Процес створення нових зобов'язань і обліку їх на зобов'язання інших контрагентів складає основу, суть фінансового посередництва.

  Комерційні банки – це головна сходинка у всій кредитній системі країни з високорозвиненою ринковою економікою. Комерційні банки більш активно виступають як інвестори, здійснюють портфельні інвестиції. Ці інвестиції реалізовуються через операції купівлі-продажу цінних паперів. Особливого розповсюдження спеціалізовані фінансові установи отримали в наступних сферах: іпотечний кредит, споживчий кредит, кредит сільськогосподарським товаровиробникам, операції по фінансуванню та розрахунки у внутрішній торгівлі, інвестування капіталу і розміщення цінних паперів промислових компаній. Загальна сума наданих суб'єктам господарювання кредитів на 01.07.99р. становила 9523 млн.грн., або 54,2% від усіх активних операцій банків. У тому числі 1397 млн.грн., або 7,9% усіх кредитів, склали міжбанківські кредити. Наявність досить великої суми простроченої і сумнівної щодо повернення кредитної заборгованості в розмірі 834 млн.грн., або 4,7% усіх активів, значною мірою гальмує розвиток банківської системи.

  Комерційні банки з самого початку їх утворення займались і розрахунковим обслуговуванням своїх клієнтів і видачі їм кредитів. Але зараз залишаючись кредитно-розрахунковими установами, комерційні банки головний поштовх роблять на операції з цінними паперами, на купівлю-продаж іноземної валюти, на продаж різних фінансових послуг своїх клієнтів - таких, як трастові послуги, лізинг, факторинг та інше. За станом на 01.07.99 р. сума вкладень комерційних банків у цінні папери становила 2788 млн.грн., або 15,9% усіх активів. Основна частина цих вкладень розміщена в облігації внутрішньої державної позики – 2128 млн.грн., що майже вдвічі більше у порівнянні з початком 1998 року .

  Банки класифікуються по ряду ознак. В залежності від форм власності вони поділяються на:

  • приватні;

  • державні.

  В наш час в Україні державними є Укрексімбанк. По формі організації серед приватних банків перевищують акціонерні у вигляді товариств відкритого та закритого типу. Акції банків, створених у вигляді акціонерних товариств відкритого типу, розповсюджуються шляхом вільного продажу юридичним і фізичним особам. Акціонерні товариства закритого типу, а також пайові банки у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю є як правило комерційні банки в перші роки їхнього існування. Акції банків у вигляді акціонерних товариств закритого типу викуповуються, як правило їх засновниками. Кількість пайовиків може зростати згідно реєстрації в НБУ.

  В залежності від території діяльності комерційні банки розподіляються на міжнародні, республіканські, регіональні.

  Міжнародні банки створюються за участю іноземного капіталу і можуть мати відділення (філії) в інших країнах. В Україні вони тільки починають з'являтись. Перший український міжнародний банк (Диамена- банк). Їх створення не підтверджується НБУ.

  До республіканських комерційних банків відносяться банк "Україна", Укрсоцбанк, Укрпромінвестбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, які мають свою сітку з відділеннями та філіями по всій території України. Вони тісно пов'язані з органами державної влади. До статусу республіканських також відносяться і нові комерційні банки ("Відродження", Українбанк та ін.) створені одночасно з початком розвитку ринкової економіки, філії починають відкриватись і багато іншого. Це безумовно, буде конкуренція в банківській сфері. В результаті поліпшаться банківські послуги клієнтам, знизяться процентні ставки по банківських кредитах і збільшаться по вкладах і депозитах.

  Комерційні банки є регіональними. Вони обслуговують, як правило, клієнтів в певних містах, районах.

  За станом на 1 липня 1999 року в Книзі реєстрації банків, валютних бірж і фінансово-кредитних установ зареєстрований 221 банк. З них створених у формі відкритих акціонерних товариств – 131, у формі закритих акціонерних товариств – 54 і формі товариств з обмеженою відповідальністю – 36. У тому числі вирізняються 2 державних банки (Ощадбанк та Укрексімбанк ).

  До характеристики становища в системі комерційних банків України слід додати те, що за станом на 1 липня 1999 року 55 банків віднесено до категорії проблемних. У тому числі 20 банків працюють у режимі фінансового оздоровлення, а 35 перебувають у стадії ліквідації. Всього за період із 1992 року припинили своє існування і були вилучені з Книги реєстрації 50 банків і 198 філій.

  Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах введення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків, тим самим створює базові передумови суспільного відтворення. Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації та регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонуванням якої вирішальною мірою залежить успіх соціально – економічних перетворень у країні загалом.

  Банківська система України сьогодні – один із найбільш розвинутих елементів господарського механізму, оскільки її реформування було розпочато раніше за інші сектори економіки, що визначається ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки відіграють основну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації і вільного переливу капіталів, нагромадження коштів для структурної перебудови економіки, приватизації, розвитку підприємництва.

  Загалом практика функціонування банківських установ у різні історичні епохи та за різних умов суспільно-економічного ладу відображення можливості структурної перебудови банківської системи за однорівневим або дворівневим принципом. Однорівневий спосіб організації банківської справи в країні можливо або за відсутністю центрального банку або при функціонуванні лише центрального банку і його відділень, що виражає адміністративно-командний характер управління економікою.

  У подібних випадках важливо вести мову про діяльності у країні саме банківської системи - у вигляді високоорганізованої, регульованої повним чином форми функціонування банків, адже якщо у першому варіанті маємо неорганізовану сукупність підприємств, що проводять доступні їм види банківських операцій (включаючи емісію власних грошей), то у другому – функціонує по суті єдиний монобанк, який пасивно розподіляє фінансові ресурси відповідає до державних планів економічного розвитку.

  В Україні відсутність практичного досвіду введення банківського бізнесу та використання грошово-кредитних важелів регулювання економікою загалом не стала на заваді ринкових перетворень однорівневої планово-центральної системи.

  Позитивним моментом у розвитку банківської системи слід вважати докорінну зміну структури власності на банки, що дістало вираження у русі від певної монополізації банківської справи в руках держави до створення системи приватних комерційних банків та перебування у державній власності тільки двох з них. У результаті структура банківської системи за даним критерієм набуває класичних ознак.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...