WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Висновок

Одна з найважливіших складових успіху будь-якого комерційного банку – грамотна система управління, що передбачає наявність набору інструментів і достатньо організованого апарату для досягнення поставлених цілей розвитку. Управління прибутковістю банку є кінцевою метою управління фінансами банку.

Як відомо, українські банки сьогодні переживають період глибокої структурної трансформації, відбувається зміна пріоритетів, змінюються методи роботи. Крім того, здійснюється перехід до високо монополізованої державної структури й адміністративно-бюрократичних методів управління банківською сферою до динамічного і конкурентного банківського співтовариства, що орієнтується на ринок, на комерційний успіх.

Відповідно до законів ринку, банки вкладають дефіцитні і дорогі грошові ресурси в операції, що забезпечують високі доходи.

Яскраво вираженою тенденцією розвитку банківської системи України є універсалізація діяльності банків. Посилення конкуренції в банківській сфері певною мірою негативно впливає на стан ліквідності банків і сприяє зниженню прибутковості банківських операцій. У цих умовах банки шукають можливості для розширення кола надаваних послуг і збільшення спектра операцій, що проводяться. Сьогодні банки України пропонують досить широкий перелік операцій для найрізноманітніших груп клієнтів.

Банківську систему України можна розділити на три групи:

 • системні (колишні державні) банки;

 • нові комерційні банки;

 • Іноземні банки.

З погляду надаваних послуг і операцій, що проводяться, кожна з цих груп має свої особливості.

Системні банки досить повільно впроваджують нові послуги, хоча мають величезний фінансовий потенціал для цього. Їхніми клієнтами є в основному державні підприємства та установи, а також підприємства агропромислового комплексу. Ці банки мають також значну частку в обслуговування соціальної сфери. Особливо це помітно у сфері залучення заощаджень населення, що значною мірою впливає на кількість клієнтів – фізичних осіб нових комерційних банків.

Нові комерційні банки, або, як їх ще називають "банки другої хвилі" характеризуються прискореним розвитком, постійним розширення асортименту і якості послуг, незважаючи на те, що вони не мають достатньої ресурсної бази й особливо відчувають брак капіталу. Іноземні банки, що функціонують в Україні, не мають проблем із нестачею капіталу, тому їх діяльність створює конкуренцію українським банкам не на ринку ресурсів, а у сфері вкладення наявних коштів. В зв`язку з тим, що іноземні банки погано знають місцеві умови і їм важко орієнтуватися в економічній ситуації в Україні, вони позбавлені можливості розширювати спектр послуг до обсягів, властивих європейському, американському чи азіатському бізнесу. Такі банки орієнтуються в основному на іноземні фірми, а також на спільні підприємства, що діють в Україна.

Характерною особливістю сучасних українських банків є те, що вони надають клієнтам короткострокові ризикові позики. Для розвитку довгострокового кредитування вітчизняним банка не вистачає вільних ресурсів та ефективних самоокупних програм. Тому довгострокове кредитування здійснюють в основному великі банки, що мають доступ до бюджетної статті "Фінансування капітальних вкладень" або кредитних ліній Європейського банку реконструкції та розвитку під гарантію держави.

Як і на Заході, кредитні операції є найважливішим доходотворним чинником у діяльності вітчизняних банків. Структура банківського кредитного портфеля в Україні сьогодні дуже своєрідна. Він майже цілком складається з короткострокових позичок терміном до 6 місяців і з великим ступенем концентрації кредитів у сфері торгово-закупівленого бізнесу.

Посилення конкуренції на міжбанківському ринку обслуговуванні валютних операцій міжнародних розрахунків клієнтів значною мірою вплинуло на активізацію, а потім і на стабілізацію цього сегмента фінансового ринку.

Зростає активність банків у сфері обслуговування фізичних осіб. Сьогодні в Україна з`являються кредитно-фінансові установи, які в обслуговуванні населення можуть скласти здорову конкуренцію навіть Ощадбанку.

Серед основних напрямків сучасного розвитку банків України – диверсифікація вкладень своїх ресурсів та розширення сфери послуг, перетворення комісійних від клієнтських операцій на одне з основних джерел прибутку.

Сьогодні великі комерційні банки України пропонують своїм клієнтам близько 170 різноманітних послуг у розрахунковій, кредитній та інших сферах обслуговування.

Один із ключових принципів діяльності банків – ефективне використання власних і залучених коштів, орієнтація на приватний сектор економіки. Банки дотримуються філософії соціально-етичного маркетингу. Вищим пріоритетом є якісне обслуговування клієнта.

Для забезпечення ефективної роботи банків систематично проводиться аналіз доходів та видатків. Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніх видів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому. Для оцінки стабільності доходи поділяються на дві групи. До першої групи належать операційні доходи – процентний дохід і безпроцентний дохід у вигляді комісій за банківські послуги, які за природою є стабільними. Доходи від операцій на ринку, тобто доходи спекулятивного характеру, а також доходи від переоцінки активів та неординарні, мають разовий характер, є нестабільними. Небажано, щоб ця друга група надходжень коштів визначала величину і темпи зростання загального доходу банку.

Аналіз видатків банку провадиться для виявлення основних видів видатків, темпів і чинників їхнього зростання. На підставі загальних висновків структурного аналізу здійснюється поглиблене дослідження основних видів доходів і видатків банку.

В результаті проведених досліджень ми прийшли до наступних висновків та пропозицій.

 • В умовах переходу до ринкової економіки відбувається реформування банківської системи.

 • В Україна функціонує дворівнева банківська система, основу якої складають комерційні банки.

 • Основними функціями комерційного банку є:

  • посередництво в кредитах між грошовими і функціонуючими капіталами;

  • посередництво в платежах;

  • мобілізація грошових доходів і вкладення з перебільшенням їх в капітал;

  • створення кредитної "зброї".

  4. Акціонерний банк "Україна" був заснований у вересні 1990 року, тобто на самому початку становлення українського банківського ринку.

  В місті Чернівці працює філія "Чернівецька дирекція Акціонерного комерційного агропромислового банку "Україна". Вона є банківської установою, суб`єктом господарювання, має власний баланс, внутрішній субкореспондентський рахунок в головному розрахунковому центрі банку "Україна" і МФО та здійснює свою діяльність на засадах господарського розрахунку в цілому по дирекції банку "Україна" відповідно до нормативних документів банку "Україна".

  Створюючи новий банк, у корпоративну стратегію його розвитку засновники закладали такі основні принципи:

  • формування високопрофесійного банківського колективу;

  • накопичення достатнього власного капіталу;

  • освоєння прогресивних банківських технологій;

  • надання всіх видів послуг клієнтам;

  • наявність зручних для роботи приміщень.

  І банк прагне у повсякденній своїй діяльності їх дотримуватися, закладаючи міцний фундамент заради найвищої якості обслуговування своєї клієнтури.

  Банк "Україна" починав із статутного фонду в 1,2 млрд. крб. Сьогодні цей показник складає 57,7 млн. грн. До організаційної структури агропромбанку, крім центрального апарату, входять 26 дирекцій, 542 відділення та 679 безбалансових структурних підрозділів, які обслуговують клієнтів у всіх регіонах країни. В системі банку працює понад 23 тисячі службовців. Чернівецька дирекція банку "Україна" була створена прибутковим банком. На даний момент у зв`язку із від`ємними показниками доходів він є збитковим (таблиця №13).

  Таблиця №13. Доходи та витрати Чернівецької дирекції банку "Україна" за 1999-2000 роки

  Показники

  Факт за 1999 рік

  Факт за 2000 рік

  1

  2

  3

  I. ДОХОДИ

 • Реально отримані доходи:

  • процентні доходи

  в т.ч. отримано з нарахованих за попередній період;

  • комісійні доходи;

  • результат від торговельних операцій;

  • інші банківські операційні доходи;

  • інші небанківські операційні доходи;

  • повернення спис. активів;

  • непередбачені доходи.

 • Нараховані, але не отримані доходи.

 • Доходи по балансу.

 • 2303090,00

  1661605,00

  736553,00

  632467,00

  -98863,00

  42456,00

  63562,00

  0,00

  1864,00

  7579,00

  2310670,00

  2348394,00

  1200985,00

  25694,00

  923847,00

  63547,00

  89424,00

  66924,00

  36677,00

  0,00

  3823,00

  2352217,00

 • ВИТРАТИ

 • Реально проведені витрати:

  • процентні витрати,

  в т.ч. проведені з нарахованих за попередній період;

  • комісійні витрати;

  • інші банківські операційні витрати;

  • інші небанківські операційні витрати;

  • відрахування в резерви;

  • непередбачені витрати;

  • податок на прибуток.

  2..Витрати нараховані, але не сплачені.

  3.Витрати по балансу.

 • 3566179,00

  1132748,00

  86278,00

  31036,00

  223518,00

  2163566,00

  0,00

  15310,00

  00,00

  714366,00

  4280545,00

  2467618.00

  414328.00

  3095.00

  35963.00

  119243.00

  1865057.00

  33027.00

  0.00

  0.00

  487493.00

  2955111.00

 • ПРИБУТОК

 • Реальний прибуток (+)/збиток (–).

 • Прибуток (+)/ збиток(–) по балансу

 • -1263089,00

  -1969875,00

  -119224.00

  -602894.00


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...