WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

При встановлення норм і лімітів видатків на утримання банку використовується така методика:

 • Розподіл усіх видатків на поточні укрупнені групи за ступенем контролю:

  • умовно постійні видатки – це видатки, що прямо не пов`язані з обсягом операцій та ефективністю їхнього виконання. Ці видатки протягом тривалого періоду поділяються значним коливанням, але в процесі розвитку банку їм притаманний незначний приріст;

  • умовно змінні видатки – це видатки, які перебувають у прямій залежності від обсягів операцій банку. При зниженні обсягів та ефективності операцій сума таких видатків може бути зведена до мінімуму. Група цих видатків виокремлюються з метою додаткового контролю над ними;

  • додаткові видатки містять в собі всі перераховані вище види, але передбачаються в бюджеті лише у випадку наявності стійкого приросту прибутку банку. Ця група розглядається за підсумками роботи за період після встановлення пріоритетних напрямків розвитку банку на майбутній період.

 • Встановлення лімітів для кожної групи:

  • для умовно постійних видатків ліміти розраховуються на рівні видатків по всіх статтях за попередній період із коригуванням на зміни в штатному розписі, у розмірі й структурі основних засобів банку, у розмірі й структурі орендованого майна банку, а також у тарифах на послуги НБУ, МВС тощо;

  • для умовно змінних видатків, з одного боку, розраховуються середньомісячні видатки по всіх статтях у поточному році і їхнє співвідношення до середньомісячних активів, з іншого – розглядаються щомісячні кошториси видатків усіх банківських підрозділів. Ліміти розраховуються, виходячи з мінімальних потреб усіх банківських підрозділів, але не більше фіксованого відсотка всіх статей умовно постійних видатків до поточних активів банку.

  При встановленні норм та лімітів витрат капіталу банку використовується така методика:

 • Витрати капіталу за ступенем контролю діляться не укрупнені групи:

  • Витрати на придбання основних засобів і не матеріальних активів: придбання меблів, обчислювальної техніки, телефонного устаткування, програмного забезпечення та інших основних засобів господарського вжитку. При плануванні розмірів витрат по зазначених статтях враховуються зміни в штаті і розміщенні банківських служб, а також напрямки розвитку і технічного переоснащення відповідно до стратегії і тактики на найближчу перспективу.

  • Витрати на обслуговування основних засобів і нематеріальних активів – це витрати на підтримку основних засобів, нематеріальних активів в робочому стані. Вони містять: витрати на будівництво, ремонт, модернізацію основних засобів і нематеріальних активів (встановлення устаткування і техніки), утримання автогосподарства.

 • Встановлення лімітів для кожної групи. Для визначення лімітів по статтях витрат використовуються дані кошторисів, скориговані з урахуванням реальних потреб і фінансових можливостей банку.

  Визначення видатків на утримання банку і капітальних витрат у кількісному вираженні є основою для складання дохідної частини бюджету.

  Доходи та витрати плануються за окремим статтями бюджету, проводяться відповідно до бухгалтерського обліку таких доходів та витрат за групами або конкретними рахунками шостого та сьомого класів плану рахунків, а саме:

  • процентні витрати (рахунок 70);

  • комісійні витрати (рахунок 71), з визначенням чистого комісійного доходу;

  • інші банківські витрати (рахунок 73) з визначенням чистого банківського доходу;

  • інші небанківські операційні витрати (рахунок 74) з визначенням чистих небанківських витрат.

  Процентні витрати складаються із статей:

  а) процентні витрати за коштами, утриманими від юридичних осіб;

  б) процентні витрати за фінансовим лізингом;

  в) процентні витрати за коштами фізичних осіб;

  г) процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку;

  д) інші процентні витрати.

  Процентні витрати за коштами, отриманими від юридичних осіб (рахунок 702, 703) та фізичних осіб залежать від середніх залишків відповідних пасивів та середніх процентних ставок по них з врахуванням граничних розмірів ставок залучення коштів населення на вклади.

  Процентні витрати за фінансовим лізингом (рахунок 7028) по централізованим угодам плануються управлінням економіки, бюджету, капіталу та доводяться до дирекції відповідно до вартості отриманої у фінансовий лізинг комп`ютерної техніки. Також ці витрати плануються згідно з укладеними дирекціями договорами.

  Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку плануються, виходячи з потреб дирекції в ресурсах для забезпечення нормативного рівня миттєвої ліквідності та дотримання резерву на коррахунку. І середніх процентних ставок на внутрішньобанківському ринку.

  Інші банківські витрати поділяються в цілому за такими основними напрямками:

  • витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру визначаються їх необхідністю (рахунок 7396);

  • витрати на придбання та виготовлення бланків, печаток, штампів та інших витратних матеріалів для забезпечення операційної діяльності (рахунок 7399);

  • витрати, пов`язані з виготовленням та впровадженням платіжно-розрахункових засобів (рахунок 7399);

  • оплата нотаріальних, арбітражних, юридичних послуг (рахунок 7399).

  Штрафи, пені за банківськими операціями не плануються, крім випадків, коли сума штрафу реструктуризована на певний проміжок часу і на момент укладання проекту бюджету відомі, яка сума, так і місяць сплати.

  Основною вимогою до загально адміністративних витрат є їх скорочення відповідно фінансової політики банку.

  До інших небанківських операційних (загальноадміністративних) витрат слід відносити адміністративні витрати, пов`язані з утриманням інфраструктури банку, обслуговуванням основних засобів, що належать банку, витрати на зв`язок і телекомунікації, утримання орендованих основних засобів, амортизаційні відрахування та інші витрати, які в бухгалтерському обліку відносяться до балансових рахунків розділу 74 "Інші небанківські операційні витрати".

  Адміністративні витрати поділяються в розрізі статей:

  а) сплата обов`язкових платежів;

  б) витрати на утримання власних основних засобів;

  в) витрати на комунальні послуги;

  г) господарські витрати;

  д) витрати на охорону;

  є) витрати на телекомунікації;

  ж) витрати на підготовку кадрів;

  з) витрати на відрядження;

  і) витрати на маркетинг та рекламу.

  Витрати на утримання власних основних засобів (рахунок 7420) проводяться виходячи з необхідності установ у проведенні поточного ремонту приміщень, автотранспорту та комп`ютерної техніки; періодичності та вартості проведення технічного огляду і обслуговування основних засобів, вартості супроводження програмного забезпечення та виробничих потреб установ в паливно-мастильних матеріалах з розрахунку діючих цін. Ці витрати плануються в межах фінансових можливостей банку.

  Витрати на комунальні послуги (рахунок 7430) проводяться на підставі діючих тарифів та відповідно до укладених угод.

  Господарські витрати (рахунок 7431) проводяться, виходячи із затверджених постановою норм на придбання канцтоварів, паперу, МШП та інших господарських витрат з урахуванням її фінансових можливостей.

  итрати на охорону (рахунок 7432) проводяться за такими складовими, як витрати за договорами МВС та витрат відповідно до графіку з технічного обслуговування і ремонту сигналізаційного обладнання.

  Розрахунки по Витратах на телекомунікації (рахунок 744) проводяться окремо за витратами на СЕП та іншими системами банківського зв`язку, які плануються згідно з укладеними угодами та поштово-телефонними витратами, які плануються виходячи з виробничих потреб та розрахунку діючих тарифів. Поштово-телефонні витрати банк несе, виходячи із встановлених лімітів на телефонні розмови з метою їх економії.

  Витрати на відрядження(рахунок 7452) пов`язані з виробничою діяльністю. Вони прогнозуються на підставі плану виїздів, затверджених керівництвом банку з врахуванням необхідності відряджень керівництва в межах норм, передбачених чинним законодавством України.

  Амортизаційні витрати проводять, виходячи з вартості наявних основних засобів і нематеріальних активів і строків корисної експлуатації, які нормативно встановлені для відповідних видів основних засобів в Положенні про нарахування амортизації в банку "Україна".

  Витрати на утримання персоналу проводяться за основними напрямками, визначеними інструкцією із статистики заробітної плати, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 11 грудня 1995 року №323, з врахуванням віднесення конкретних витрат по балансових рахунках. Основним складовими витрат на утримання персоналу є такі статті:


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...