WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Доходи комерцiйного банку, на прикладi банку "Україна " - Дипломна робота

Акції випускаються у безготівковій формі.

Продаж акцій юридичним і фізичним особам проводиться всіма установами банку "Україна".

Оплата акцій здійснюється в національній валюті України на підставі укладеного в установі банку договору-заявки на придбання акцій банку "Україна". Після повної їх оплати і внесення даних про акціонера і про належні йому акції у Депозитарій банку "Україна" власнику акцій видається свідоцтво на сумарну вартість і кількість придбаних ним акцій.

Відповідно до вимог Національного банку України та Державної податкової інспекції України підприємства, організації та установи можуть придбати акції за рахунок власних коштів, які знаходяться в їхньому розпорядженні після сплати податків та процентів за банківський кредит. Для цього в установу банку подаються завірені аудиторською організацією баланс підприємства та звіт про фінансові результати та їх використання. Громадяни можуть придбати акції на суму ста неоподатковуваних мінімумів і більше при поданні до установи банку довідки Державної податкової інспекції (або іншого документу), що свідчить про наявність доходів, достатніх для внесення до статутного фонду банку.

Власник простих акцій має право: брати участь в управлінні банком; голосу (пропорційно кількості акцій, що є в його власності) при вирішенні всіх питань, що розглядаються Загальними зборами акціонерів; на одержання дивідендів пропорційно вартості акцій, що є його власністю; на одержання частини майна банку пропорційно вартості акцій, що є його власністю, у разі ліквідації банку; пріоритету на придбання акцій додаткових випусків; одержувати від Правління, відповідно до письмового запиту, необхідну інформацію з питань діяльності банку в межах, передбачених законодавством; отримувати кредит під заставу акцій банку.

Власник привілейованої акції має право на гарантоване одержання дивіденду. По привілейованих акціях встановлюється дивідендна ставка у розмірі на 10 пунктів вище, ніж дивідендна ставка по простих акціях (але не менше ніж 20 відсотків річних). Власник привілейованої акції має пріоритет перед власником простої акції на одержання частини майна банку (пропорційно номінальній вартості привілейованих акцій, що знаходяться у власності акціонера) у разі ліквідації банку. Власник привілейованої акції не має право голосу у вирішенні питань діяльності банку.

За рішенням Правління акціонерам можуть бути встановлені додаткові пільги.

Частка будь-кого з акціонерів банку по сумі акцій не повинна перевищувати 10 відсотків статутного фонду банку.

Акціонер має право здійснювати не заборонені законодавством України операції з акціями банку. Акціонер має право продавати акції третім особам тільки за умови реєстрації угоди про це в установі банку, в якій були придбані акції.

Акції реалізуються за вартістю, що складається, виходячи з рівня попиту-пропозиції на місцевому ринку. Передбачається, що акції будуть продаватися по ціні, яка більше за номінальну вартість. У разі перевищення визначеного рівня передплати акцій статутний фонд встановлюється з урахуванням фактичної переплати.

Дивіденди по акціях банку виплачуються щоквартально за фактичний час володіння ними.

Нарахування дивідендів по простих акціях здійснюється після розподілу прибутку, який залишається у банку після сплати податків та інших відрахувань з прибутку банку, передбачених чинним законодавством.

Виплата дивідендів по привілейованих акціях здійснюється щоквартально незалежно від одержаного банком прибутку. У разі недостатності прибутку виплата дивідендів по привілейованих акціях здійснюється за рахунок резервного фонду банку.

За рішенням Правління банку дивіденди можуть виплачуватись акціями, облігаціями, іншими цінними паперами як банку, так і інших емітентів. Виплату оголошених дивідендів проводить кожна установа банку тим акціонерам, які мають особові рахунки у цій установі.

На банк "Україна" покладені функції Клірингового банку Української фондової біржі (УФБ).

Брокерська контора банку "Україна" бере активну участь у діяльності Української фондової біржі.

Середній розмір виплачених за 1998 рік дивідендів по простих іменних акціях банку становить 142% річних; за перший квартал 1999 року – 120% річних, за другий – 100% річних. Банк "Україна" одним з перших в Україні застосував у своїй діяльності електронний облік обігу акцій в Депозитарій, що дало змогу проводити емісію акцій у безготівковому вигляді та здійснювати оперативний контроль за структурою акціонерного капіталу. У Депозитарії банку зберігаються звіт про всі здійснені з акціями банку операції та інформація про кожного акціонера за всю історію банку як акціонерного товариства.

Мета випуску акцій – подальше зміцнення фінансового стану банку, нарощення масштабів його діяльності, забезпечення безумовного додержання економічних нормативів.

Таблиця №5. Дані про емісію акцій за 1998 – 1999 рр.

1998р.

1999р.

%

Тис. грн.

Тис. грн.

Загальний запланований обсяг емісії

300

200

66,6

Номінальна вартість однієї акції

0,1

0,08

80

Сума емісії складає

30

20

66,6

Кількість акцій

1998р.

1999р.

%

Штук

Штук

Простих іменних акцій

270

130

48,1

Привілейованих іменних акцій

30

20

66,7

Доходи по акціям банку "Україна":

за 1996 – 10,1 тис. грн.; за 1997 – 13,3 тис. грн.;

за 1998 – 9,5 тис. грн.; за 1999 – 3,2 тис. грн.

Ці показники можна відобразити у вигляді таблиці.

Таблиця №6. Динаміка доходів по акціям банку "УКРАЇНА"

Роки

Доходи

(тис. грн.)

Темпи росту (зниження)

базисні

ланцюгові

1996

10,1

100

100

1997

13,3

131,7

131,7

1998

9,5

94,0

71,4

1999

3,2

30,5

33,6

По даній динаміці доходів по акціям банку "Україна" видно, що відбувається спад по доходам. Хоча в 1997 році збільшення доходів по акціям становить 31,7%, в 1998р. спад на 6%, в 1999р. спад становить 69,5% в порівнянні з 1996 роком.

Якщо за базу береться попередній рік, то щорічно відбувається спад в порівнянні з минулим роком, тільки в 1997 році відбувся зріст на 31,2%, а в 1998р. відбувся спад, який становить 28,6%. В 1999р. спад становить 66,4%.

2.4.Інші доходи комерційного банку "Україна"

Розвиток комерційної діяльності банків зв'язано з розширенням сфери банківських послуг для клієнтів, що обслуговуються. В практиці роботи комерційного банку розрізняють послуги, які можна звести до трьох груп:

  • послуги пов'язані з розрахунково-касовими, кредитними, валютними, іншими операціями, об'єм яких підлягає обліку,

  • консультації, участь банків в перевірці проектно-комерційної документації,

  • послуги, об'єм яких точно не можуть бути підраховані або на аналоги, яких немає цінників і калькуляцій.

Банківськими послугами можна рахувати такі дії банку, які допомагають його основним функціям і направлені на ріст доходів діяльності банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...