WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Діяльність комерційних банків - Курсова робота

Діяльність комерційних банків - Курсова робота

Завдання аналізу впливу соціально-економічних факторів на формування ресурсної політики комерційних банків полягає в тому, щоб, розглядаючи кожен фактор окремо, зрозуміти, що він відображає і як він впливає на результативність діяльності комерційних банків.

Одним з показників, який має безпосередній вплив на результати банківської діяльності є рівень інфляції (індекс цін споживчого ринку). Інфляція веде до знецінення національної валюти, відображає перенасичення ринку грошовими одиницями понад необхідну кількість. Це один з основних показників, які відображають економічну ситуацію в країні, її фінансову стабільність (табл. 1).

Динаміка цін споживчого ринку, % (до грудня попереднього року)

Роки

Індекс цін споживчогоринку

У тому числі

Продовольчі товари

Непродовольчі товари

Послуги

1996

139.7

117

119

213

1997

110.1

114

103

108

1998

120.0

122

124

113

1999

119.2

126

111

112

2000

125.8

128

109

131

2001

106.1

108

100

105

Отже, можна зробити висновок про доволі нестабільний рівень інфляції в Україні. В 2000 році у порівнянні з попередніми 1997-99 роками рівень інфляції значно підвищився, намітилась тенденція до зростання цін, що негативно вплинуло на результати банківської діяльності. Провідні економісти західних країн вважають неприпустимим рівень інфляції більше 10% на рік, бо він призводить до руйнування економіки, в тому числі до стрімкого зростання цін, погіршення рівня життя населення. Інфляція стоїть на перешкоді фінансової стабільності і розвитку держави, її економічної, соціальної сфери, зменшує конкурентоспроможність товаровиробників, значно погіршує інвестиційну привабливість національної економіки. А це безпосередньо відображається на результатах банківської діяльності, заважає її нормальному функціонуванню та розвитку. Подоланню інфляційної ситуації сприяє загальний розвиток економіки та її окремих галузей, налагодження національного виробництва, вдосконалення діючого законодавства (в т.ч. податкового), поліпшення загального стану банківської системи, зменшення дефіциту державного бюджету, розвиток фондового ринку, ведення досконалої політики Уряду тощо. Але в 2001 році рівень інфляції значно скоротився, що позитивно вплинуло на розвиток вітчизняного виробництва, збільшення прибутків підприємств тощо. А ці фактори, в свою чергу, сприяли збільшенню надходжень грошових коштів до комерційних банків.

Економічні показники тісно переплітаються і взаємодіють між собою. Так, рівень інфляції прямо впливає на рівень ще одного найважливішого показника економічного стану країни – ВВП. Зменшення рівня інфляції сприяє збільшенню обсягу ВВП, і навпаки. Позитивною тенденцією є різке зростання рівня реального ВВП в 2001 році (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка ВВП та інфляції

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ВВП, млн. грн.

81519

93365

102593

127126

175101

201927

Рівень інфляції, %

39.7

10.1

20.0

19.2

25.8

6.1

ВВП з урахуванням інфляції, млн. грн.

49156.0

83935.1

82074.4

102717.8

129857.4

189609.4

Збільшення реального ВВП у порівнянні з попереднім роком, млн. грн.

+34779.1

-1860.7

+20643.4

+27139.6

+59752.0

Тільки збільшення обсягу ВВП створює стабільні фінансові умови для економічного розвитку і процвітання країни, що, в свою чергу, впливає і на розвиток банківської системи, дає можливість комерційним банкам більш стабільно і результативно працювати, збільшувати банківські пасиви, поліпшувати якість активних операцій. Постійне зростання обсягів ВВП сприяє збільшенню доходів населення, підприємств, організацій тощо. А постійне зростання доходів, в свою чергу, сприяє надходженню ресурсів в банківський сектор (табл. 4). Падіння ж ВВП призводить до загальної фінансової кризи, яку не можна зупинити, не припинивши це падіння.

Важливе місце серед соціально-економічних показників займає зайнятість населення. Позитивною тенденцією є поступове зменшення рівня безробіття, але воно відбувається дуже повільними темпами (табл. 3). Зменшення безробіття стимулює збільшення надходжень до бюджету, збільшення розрахункових операцій, вкладень в комерційні банки тощо.

Таблиця 3

Динаміка рівня безробіття

Роки

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Рівень безробіття, %

1.27

2.33

3.69

4.30

4.22

3.68

Чисельність зареєстрованих безробітних, тис. чол.

558.5

1027.8

1588.8

2056.3

2272.1

2229.4

Ще одним з найважливіших показників є обсяг реальних доходів населення. Чим більше доходи і заощадження населення, тим більше додаткове залучення коштів в банківський сектор. Надходження коштів від населення частково вирішує проблему обмеженості джерел фінансування. Існує проблема браку грошей в різних галузях економіки, не вистачає інвестицій, кредитів, ресурсів фондового ринку, і головним чином, накопичень населення. Значним недоліком функціонування банківської системи в сфері збільшення обсягів кредитування є її невміння акумулювати вільні грошові кошти населення та недосконале використання кредитних ресурсів. В останні роки намітилась позитивна тенденція до збільшення грошових доходів населення, що стимулювало збільшення вкладів населення до комерційних банків (табл. 4). Динаміка грошових доходів населення та надходжень грошових коштів до комерційних банків України

Таблиця 4

Динаміка грошових доходів населення та надходження грошових коштів до комерційних банків України

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Чисті грошові доходи населення, млн. грн.

40311

50069

54379

61865

86911

108835

Кошти фізичних та юридичних осіб в ком. банках України, млн. грн.,

5145

6357

8278

12156

18585

25485

в т.ч. кошти населення, млн. грн.

1227

2297

3089

4283

6581

11083

Отже, кошти населення займають значну частку банківських пасивів і з часом зростають, що є позитивною тенденцією. Але їх обсяг недостатній й необхідні додаткові зусилля банків в цьому напрямку. В розвинених країнах вклади населення займають понад 80% банківських пасивів. Вклади населення є найбільш стійким джерелом банківських ресурсів і комерційні банки повинні намагатись ефективно працювати в напрямку їх збільшення. Але довіра населення до банківських установ була втрачена внаслідок гіперінфляції і фінансової ненадійності багатьох комерційних банків, й буде повністю відновлена ще не скоро. Ситуацію погіршуєте, що досі немає реальних механізмів стягнення боргів та досконалої інформаційної бази. А вкладники мають бути переконані в надійності своїх вкладів. Отже, першочерговим завданням є створення дієвої системи страхування банківських депозитів. Перші кроки в цьому напрямку в Україні вже було зроблено шляхом створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який є державною, економічно самостійною організацією. Він фінансується як державою, так і за рахунок внесків комерційних банків. Діяльність Фонду регулюється Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". Важливим аспектом гарантування вкладів є розмір страхового захисту. Він, як правило, майже повністю відшкодовує дрібні вклади, й частково великі. Максимальний розмір страхового покриття у США становить 10 тис. доларів, у Франції та Японії - сумі, еквівалентній 60 тисячам доларів США, в Норвегії страхове покриття формально не обмежується. У більшості країн розмір страхового покриття періодично переглядається з урахуванням рівня цін, фінансового стану страхового фонду та цілей економічної політики. В Україні згідно із Законом "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" сума вкладу, що підлягає відшкодуванню, становить розміру вкладу, але не більше 1200 грн. [1]. Але така сума є значно заниженою й недостатньо виконує свою головну функцію – захист вкладів населення. Тому, перед вітчизняними банками все ще стоять завдання • повернення довіри до банківського сектора, поліпшення системи страхування депозитів, стимулювання довгострокових вкладів тощо. При наявності вільних грошових коштів у фізичних та юридичних осіб і їх довірі до комерційних банків, обсяг вкладів та депозитів буде швидко зростати.


 
 

Цікаве

Загрузка...