WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Діяльність комерційних банків - Курсова робота

Діяльність комерційних банків - Курсова робота

Подальше розширення ринку облігацій, комерційних паперів та векселів, зростання конкуренції серед фінансових інститутів суттєво зменшують витрати позичальників по залученню коштів, але одночасно зменшують і можливості банків у сфері прямого банківського кредитування. Це змушує банки шукати більш доходні та більш ризикові сфери діяльності.

Одним із методів збереження певної ролі у відносинах банків з клієнтами з точки зору банківського кредитування є участь банків у проведенні операцій "своп". Виступаючи посередниками при проведенні угод "своп", банки тим самим компенсують втрати від ненаданих кредитів доходами від проведення позабалансових операцій.

Сучасний банк виконує більш як 100 різноманітних операцій. При проведенні різних видів операцій визначальними стають різні види стратегій. Так, при проведенні одних операцій основним є контроль витрат, при проведенні інших – творчий підхід та використання висококваліфікованих кадрів. Кредитні, розрахункові та інші стандартні операції банків характеризуються стандартними банківськими продуктами та високою конкуренцією. З погляду надання таких послуг банки мало відрізняються один від одного. Тому клієнти віддають перевагу банкам, які пропонують дешевші послуги.

Банківські послуги по управлінню активами, плануванню великих інвестиційних проектів, злиттю та придбанню корпорацій більш складні і більш прибуткові. Клієнти, які прагнуть отримати послуги такого роду, насамперед звертаються до банку, який має значний досвід діяльності, оригінальні підходи та висококваліфіковані кадри. Корпорації готові сплатити значні суми аби досягти з допомогою фахівців банку значного фінансового результату. Оскільки подібні послуги потребують творчого підходу і гарантують отримання значних прибутків, невід'ємною складовою успіху в цьому випадку є висококваліфіковані кадри. У разі стандартних банківських послуг успіху досягають банки, які мають мінімальні витрати та володіють ефективними комп'ютерними та телекомунікаційними системами.

У цілому для того щоб бути конкурентоспроможним, банк має надавати всі основні види банківських послуг, здійснювати операції з широким колом клієнтів, а також забезпечувати високу якість обслуговування при низькому рівні витрат.

Комерційні банки (КБ) України, будучи одним з основних елементів сфери фінансових послуг, виконують практично всі види банківських операцій для юридичних і фізичних осіб – клієнтів банку. Динамічність і непередбачуваність фінансового ринку змушує КБ враховувати і постійно поліпшувати основні фактори, які впливають на ефективність їхньої діяльності. До них відносяться: технологія, послаблення регулювання, ризик, конкуренція за обслуговування клієнтів, адекватність капіталу. Проаналізуємо їх.

1. Технологія як технічний, метод досягнення практичної мети, з точки зору банківських клієнтів, надає можливість доступу до інформації, яка характеризує діяльність банку. Це стало можливим завдяки широкому впровадженню автоматизації на базі телекомунікаційних засобів як внутрішньобанківських підрозділів, так і зовнішніх систем взаємодії. Спеціально створені в КБ служби автоматизації, постійно поліпшуючи і розширяючи базу знань, забезпечують підвищення ефективності функціонування банку (за рахунок скорочення часу проходження інформації, необхідної для прийняття рішень) і залучення клієнтів (за рахунок зручного і прозорого сервісу).

2. Послаблення регулювання дає можливість КБ розробляти стратегію успішної конкуренції в рамках обмежень Національного банку України (НБУ). (Кредитпромбанк за даними на червень 2000 р. мав середньозважене значення нормативу платоспроможності 20,3 % при вимогах НБУ мати не нижче 8; норматив миттєвої ліквідності - 81,6 % при необхідному 20; загальної ліквідності – 129,37 % при необхідному 100.)

3. Зважена оцінка ризику є важливою складовою ефективності функціонування КБ. Сюди, передовсім, відносяться: ризик ліквідності – спроможність банку відповідати за зобов'язаннями; відсотковий ризик – показник оцінки кредитного портфеля і залучених коштів у вигляді депозитів; ризик ринкової стратегії – показник неадекватності визначення власного ринку і (або) неможливості забезпечити надання фінансових продуктів і послуг, які користуються попитом; ризик недоброзичливості зовнішнього середовища.

4. Конкуренція серед банків за обслуговування клієнтів стимулює управлінські структури постійно нарощувати кількість послуг, що надаються на тлі стійкого фінансового становища КБ.

5. Адекватність капіталу визначається фінансовим співвідношенням між власним і запозиченим капіталами й інтерпретується як показник ризикованості.

Важливість п'яти вищевказаних факторів ілюструється на прикладі інформації відкритого акціонерного товариства "Кредитпромбанк" (надалі Банк), який за даними НБУ за більшістю основних показників належить до першої "двадцятки" 199 українських банків, які мають ліцензію на банківські операції. Зареєстрований 20 травня 1997 р., Банк має:

– практично повну ліцензію НБУ на здійснення 27 з ЗО існуючих банківських операцій;

– ліцензію Державної комісії України по цінних паперах і фондовому ринку на здійснення торгівлі цінними паперами;

– ліцензію Міністерства фінансів України на підприємницьку діяльність з виготовлення і реалізації виробів з використанням дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

– право на випуск і обіг цінних паперів;

– дозвіл Державної комісії по цінних паперах і фондовому ринку на право здійснення на території України професійної депозитарної діяльності зі збереження цінних паперів;

– право здійснювати діяльність із ведення реестра власників іменних цінних паперів. Банк є членом Позабіржової фондової торгової системи й Української міжбанківської валютної біржі.

У липні 2000 р. Кредитпромбанк був реорганізований із комерційного банку в статусі товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство. До складу акціонерів увійшли шість великих комерційних промислових і фінансових структур України, Ірландії, Російської Федерації і Нідерландів (акціонерний капітал становить 59 млн. гривень). Таким чином, Банк акумулює великий капітал і спектр послуг, які привабливі або можуть стати привабливими для клієнтів.

В умовах нестабільної економіки КБ, як правило, намагаючись зменшити ризик, здійснюють короткострокове кредитування. Банк вважає важливим напрямом роботи з клієнтами середньострокове інвестиційне кредитування. Для зменшення ризику інвестиційного кредитування група висококваліфікованих фахівців проектного фінансування забезпечує ефективну систему проведення експертизи й супроводу інвестиційних проектів, у тому числі: відбір пріоритетних проектів і аналіз проектних ризиків; аналіз фінансово-економічного стану клієнтів банку; обґрунтування групи кредитного ризику позичальника; проведення комплексної експертизи, яка включає фінансовий аналіз проекту й організацію проведення необхідних спеціальних експертиз (технологічних, юридичних, податкових, екологічних тощо); розробку структури управління проектом і структури фінансування; підтримку інвестиційних проектів місцевими органами влади, а також надання для проекту всього спектра банківських послуг; контроль цільового використання ресурсів, наданих для реалізації проекту; супровід проектів іноземних інвесторів у регіонах України.

Ефективність інвестиційного проекту здебільшого залежить від можливостей залучення для його реалізації дешевих фінансових ресурсів на подовжені строки. В Україні забезпечення клієнтів конкурентоспроможними кредитними ресурсами можливе лише за рахунок залучення середньострокових кредитів на міжнародних фінансових ринках – шляхом установлення прямих зв'язків з великими банками для організації фондування інвестиційних середньострокових проектів до 5 років.

КБ, намагаючись закріпитися у фінансовій сфері, велику увагу змушені приділяти методам оцінки кредитних ризиків, які базуються на міжнародних стандартах і характеризуються консервативною політикою в галузі формування резервних грошових коштів на покриття можливих збитків. (Банк має страховий резерв під активні операції в сумі 48,8 млн. грн., або 8,97 млн. дол. США.)

Станом на 1 липня 2000 р. Банк характеризується такими показниками.

У сучасній сфері фінансових послуг, як відомо, конкуренція серед банків за обслуговування клієнтів має велике значення, тому банки розробляють і впроваджують нові продукти і послуги. Банк обслуговує експортно-імпортні операції перш за все для потреб паливно-енергетичного комплексу і металургії. Використання технологій дає змогу торговим партнерам Банку в різних країнах (має кореспондентські відносини з 28 банками-нерезидентами в 15 країнах світу і з 15 українськими банками) значно скоротити час проходження платежів, підвищити надійність фінансових операцій, зменшити витрати і вартість кредитних ресурсів. Розроблені й застосовуються нові механізми супроводу торгових відносин між Україною та Російською Федерацією з використанням договірних зобов'язань з банками-кореспондентами. Це позначилось на розширенні спектра розрахункових інструментів учасників зовнішньоекономічної діяльності, що дало змогу не тільки оптимізувати грошові потоки й запропонувати більш вигідні умови, а й підвищити дисципліну договірних зобов'язань, вирішувати проблеми неплатежів. Активна робота Банку в системі SWIFT стала основною ланкою в поліпшенні технологічного супроводу операцій на кореспондентських рахунках, що дає змогу значно зменшити вартість платежів. Намагаючись повніше задовольнити потреби клієнтів і банків-кореспондентів, Банк значно розширив обсяг документарних операцій, пропонуючи клієнтам усі різновиди акредитивів, гарантій та інкасо. Основними користувачами цих послуг є, підприємства – експортери та імпортери харчової, паливно-енергетичної, металургійної та авіаційної промисловості. В 1999 р. обсяг документарних операцій Кредитпромбанку становив більше 7 млн. дол. США. Підвищення ефективності договорів шляхом використання документарних форм розрахунків дає змогу клієнтам Банку залучати нових партнерів по бізнесу, розширюючи свою торговельно-економічну діяльність і збільшуючи обсяги договорів. Будучи універсальним банком, він дедалі більше уваги приділяє розвитку роздрібного бізнесу.


 
 

Цікаве

Загрузка...