WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Сучасна система банківського кредитування в Українi - Курсова робота

Сучасна система банківського кредитування в Українi - Курсова робота

Економічні показники роботи УСБ в 2001 році свідчать про його наданий фінансовий стан та можливість гарантувати своїм клієнтам ефективним збереження та використання їх коштів.

Баланс АКБ "Укрсоцбанк" на 1 січня 2002 року (тис.грн.)

-

01-01-2002 р.

01-01-2001р.

АКТИВИ

1. Кошти та залишки в НБУ

217858

175285

2. Казначейськi та інші цiннiпапери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ

81680

37463

3. Кошти в iнших банках

185746

379755

4. Цінні папери на продаж

37646

11646

5. Кредити та заборгованістьклієнтів

1001981

834493

6. Iнвестицiйнi цiннi папери

28565

10540

7. Довгостроковi інвестиції доасоцiйованих компанiй ідочiрнiх установ

370

383

8. Основнi засоби та нематерiальнi активи

274550

216124

9. Нарахованi доходи до отримання

5866

5630

10. Iншi активи

149458

34613

11. Усього активiв

1983720

1705932

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

12. Кошти банкiв

46228

102188

13. Кошти клiєнтiв

1542116

1259746

14. Iншi депозити

5158

1922

15. Борговi цiннi папери, емітованібанком

950

1668

16. Нарахованi витрати до сплати

9056

3537

17. Iншi зобов'язання

11435

3542

18. Усього зобов'язань

1614943

1372603

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

19. Статутний капітал

48601

48601

20. Капiталiзованi дивiденди

0

0

21. Акції, викуплені у акціонерів

-144

-408

22. Емiсiйнi рiзницi

330

329

23. Резерви

14975

14733

24. Результати переоцінки

58635

29237

25. Нерозподiлений прибуток

246380

240837

26. Cума переоцінки при вибутті необоротних активів

465

-

27. Усього власного капіталу

368777

333329

28. Усього пасивів

1983720

1705932

Обсяг ресурсної бази протягом минулого року зріс на 16%. Зазнала позитивних змін також структура ресурсів. Власний капітал банку збільшився за рік на 10,6%, таким чином можна прослідкувати тенденцію постійного зростання власного капіталу. Протягом звітного періоду найбільшими досягненнями стало збільшення кількості відкритих банком рахунків майже до 450 тис. При цьому кількість відкритих рахунків по вкладам громадян зросла на 34.6 тис. і складає близько 152 тис.

Створений ресурсний потенціал дозволив протягом 2001 року наростити обсяги операцій УСБ на 20%. Загальний стан економіки і кон'юнктура фінансового ринку обумовила три основних напрямки вкладення банком коштів:

  • короткострокові і довгострокові позики

  • валютні операції

  • вкладення в цінні папери.

Правління банку постійно тримає в полі зору питання реструктуризації активів і пасивів. У відповідності до стратегії розвитку УСБ в його системі було створено спеціальний підрозділ – казначейство, головним завданням якого визначено управління активами і пасивами для отримання стабільного доходу і забезпечення доступу клієнтів до всієї багатоманітності фінансових інструментів.


Рис. 2.1. Динаміка залучення коштів населення у вклади (тис. грн.)

З наступної діаграми можна побачити, куди ж саме банк вкладає залучені в населення кошти.

1 - короткострокові (901,7 тис.грн.. )

2 - довгострокові ( 100,2 тис. грн. )

3 - цінні папери ( 66,2 тис. грн.. )

4 - основні засоби ( 274,5 тис. грн..)

5 - інші ( 149,5 тис. грн.)

Рис. 2.2. Активні вкладення банку станом на 1.01.2002 року.

Можна зробити висновок, що майже половину всіх видатків банк здійснює через надання короткострокових кредитів, тому що кредитна діяльність є однією з найважливіших ділянок роботи будь-якого банку. Але на жаль довгострокові кредити поки що займають останнє місце, тобто 6,7% від загального обсягу вкладень, тому що на даний момент інвестиційна діяльність банків дуже проблематична і майже не прибуткова. Це зумовлено тим, що довгострокові кредити пов'язані з дуже високим ризиком для банків. Але короткострокові і довгострокові вкладення разом складають 67.0%, це говорить про те що кредитна діяльність для банку відіграє дуже важливу роль. Головні її пріоритети (кредитної діяльності) – фінансова підтримка вітчизняного товаровиробника і підприємств та організацій соціального призначення, кредитування підприємницьких структур, робота яких сприяє розширенню аспекту послуг випуску промислових товарів та продуктів харчування, що користується широким попитом, створено і запроваджено нових видів техніки та сучасних технологій, переобладнання і реконструкції діючих виробництв, житловому будівництву тощо. На другому і третьому місці (див. діаграму) – вкладення в основні засоби та в цінні папери.

2.2. Механізм надання кредиту та гарантії його повернення.

Для більш чіткого уявлення щодо застосування механізму банківського кредитування наведемо наступний приклад.

До Дирекції банку 5 березня 2001р. з клопотанням про надання кредиту та відкриття кредитної лінії на суму 10 000 грн., звернулася приватна виробничо-комерційна фірма "Кедр" з використанням позики на придбання запасних частин для ремонту паливної апаратури для автомобілів та тракторів. В забезпечення повернення кредиту пропонується застава власності ПВКФ "Кедр". Фактично аналіз попередніх даних про потенційного позичальника показав, що ПВКФ "Кедр" заснована в жовтні 1996 року, основною діяльністю фірми є ремонт паливної апаратури сільськогосподарської техніки. Підприємство обслуговує сільські господарства. Крім виробничої діяльності фірма здійснює оптову та роздрібну торгівлю сільськогосподарської продукції. ПВКФ "Кедр" є клієнтом банку з моменту заснування.

Даний клієнт періодично користується позичками банку, які завжди погашає своєчасно.

Банк намагається мати справу з тими, кого він давно знає і обирає клієнтів, яким довіряє, віддаючи перевагу тим із них, хто обслуговується в даному банку. Таким клієнтом і є фірма "Кедр". Це дає банку змогу повністю контролювати надану позичку, а також цілком оцінити клієнта та його наміри.

Оцінка позичальника та ризику по наданій позичці за рекомендаціями спеціалістів банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" виконується в 2 етапи:

1-й етап. Попередня оцінка позичальника.

2-й етап. Оцінка фінансового стану позичальника.

Попередня оцінка позичальника здійснюється з метою визначення ринкової позиції позичальника, його взаємовідносин з банком у минулому, перспектив розвитку. До показників цього етапу можна віднести наступні:

  • період функціонування підприємства – кількість років з часу державної реєстрації підприємства. Під час кредитування банком перевага надається саме підприємством з тривалішим строком функціонування;

  • наявність бізнес-плану - характеризує перспективи розвитку підприємства. Наявність бізнес-плану фірми "Кедр" свідчить про серйозність намірів позичальника та дає можливість спрогнозувати перспективи його розвитку;

  • прибуткова діяльність – свідчить про рентабельну діяльність підприємства. Як правило, кредитування прибуткових підприємств є найменш ризиковим, бо наявність прибутку в період економічного занепаду свідчить про якісні можливості підприємства і в майбутньому;

  • погашення позичок у минулому – характеризує наявність або відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення кредитів;

  • сплата відсотків за користування кредитом – характеризує наявність або відсутність фактів сплати або несвоєчасної оплати відсотків на користування кредитом. Як і попередній показник використовується при наявності кредитної історії в архівах банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...