WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Сучасна система банківського кредитування в Українi - Курсова робота

Сучасна система банківського кредитування в Українi - Курсова робота

Вибір форм юридичних зобов'язань (однієї чи кількох) забезпечення кредиту передбачається сторонами кредитної уоди і обумовлюється в кредитному договорі. Це дає можливість банку зміцнити свою незалежність і тим самим знизити кредитний ризик, що є досить актуальним у період загальної економічної нестабільності.

Згідно з чинним законодавством України в практиці комерційних банків може використовуіатися кілька видів забезпечення виконання зобов'язань у кредитних відносинах. Це - застава, порука та гарантія, штраф (пеня), страхування. Без забезпечення кредит може надаватися лише у тих випадках, коли джерело погашення позики високонадійне. В інших випадках при виборі виду забезпечення по кожній конкретній кредитній угоді необхідний економічний та юридичний аналіз операції, стану і можливостей позичальника.

Зважаючи на світовий досвід банківської діяльості, слід зазначити, що в Україні не застосовуються такі види забезпечення, як земля, іпотека, закладна (через відсутність чинного законодавства), за рахунок яких можна було б розширити структуру кредитів. Крім того, на сьогоднішній день існує проблема практичної реалізації принципу забезпеченності, що зумовлена недосконалістю правової бази. Це стосується відсутності єдиного реєстру заставленого майна та відпрацьованого механізму його реалізації у разі визнання клієнта неспроможним повернути позичку.

Принцип забезпеченності тісно пов'язаний з принципом платності. Цей принцип виражає необхідність прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, але й оплати права на їх використання. Реалізація цього принципу здійснюється через механізм позичкового процента, ставка (норма) якого визначається співвідношенням суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, та суми наданого кредиту, і за своєю економічною суттю являє собою ціну кредитних ресурсів. Банківський позичковий процент виконує три основні функції: по-перше, економічна суть плати за кредит відображає фактичний перерозподіл між кредитором і позичальником додатково отриманого прибутку; по-друге, з його допомогою здійснюється регулювання виробництва і обігу шляхом розподілу позичкових капіталів на галузевому, міжгалузевому і міжнародному рівнях, і, по-третє, в процесі встановлення розміру банківського процента здійснюється певною міроюантиінфляційний захист грошових нагромаджень клієнта банку в період кризового стану економіки держави.

Платність кредиту має стимулюючий вплив на комерційний розрахунок підприємств, примушуючи їх збільшувати власні кошти і ефективно використовувати позичені. Саме ця стимулююча функція в умовах планової економіки не використовувалася достатньою мірою, оскільки значна частина кредитних ресурсів надавалася державними банками за порівняно низьку плату або на безпроцентній основі. У свою чергу принцип платності кредиту забезпечує банку покриття його витрат і є однією з основних складових прибутку.

Формування ціни на кредит принципово відрізняється від традеційного механізму ціноутворення, в основі якого - суспільно необхідні затрати праці на виробництво продукту. При встановленні процента за кредит комерційні банки враховують цілий ряд факторів. Ці фактори умовно можна розділити на дві групи - зовнішні, що не залежать від комерційного банку, і фактори, які безпосередньпов'язані з його діяльністю і діяльністю позичальника (табл. № 1).

Як видно з переліку, на розмір позичкового процента впливає досить багато факторів, перед усім кон'юнктурного характеру, що потребує зваженого підходу до управління кредитними ресурсами.

Необхідно наголосити, що процентна політика банків спрямована на поступове зниження дисконтної ставки, і це забезпечує стабільність національної валюти, сприяє розвитку підприємництва за рахунок банківських кредитів. Однак така ситуація має й іншу сторону - водночас із зниженням рівня середньої процентної ставки за кредитами банків з метою підтримання рентабельності змушені також зиеньшувати рівень сплати по депозитах, що, в свою чергу, негативно впливає на можливість залучення коштів для формування кредитних ресурсів з метою подальших вкладень у народне господарство. Цей приклад свідчить, що реалізація принципу платності являє собою досить складний механізм не тільки кредитної політики окремого комерційного банку, але й загального грошово-кредитного ринку.

Табл. № 1 Фактори, які визначають розмір плати за кредит

комерційного банку.

Зовнішні

Пов'язані з діяльністю комерційного банку і позичальника

1. Циклічність розвитку ринкової економіки

1. Середня ставка, що сплачується банком за депозитними рахунками

2. Темпи інфляційного процесу

2. Структура кредитних ресурсів у банку

3. Ефективність державного кредитного регулювання

3. Вид кредиту, що надається банком

4. Середня процентна ставка по міжбанківському кредиту

4. Строковісь кредиту

5. Ситуація на міжнародному кредитному ринку

5. Суть ризику банку в залежності від забезпечення кредиту

6. Динаміка грошових нагромаджень фізичних і юридичних осіб

6. Зміст проекту, що фінансується

7. Динаміка виробництва і обігу

7. Кількість партнерів, які беруть участь у здійсненні проекту, що кредитується

8. Сезонність виробництва

8. Платоспоможність, надійність і високий імідж позичальника

9. Динаміка внутрішнього державного боргу

1.2. Умови кредитування та їх значення сучасний період.

Кредитна діяльність займає провідне місце в діяльності банків, яка водночас носить як ризиковий так і прибутковий характер. Потрібно також зазначити, що банківський кредит надається для забезпечення розвитку і розширення сфери виробництва і обігу, задоволення споживчого попиту населення, інших напрямків господарської діяльності.

Так найпоширенішими є кредитні відносини між банками та підприємствами, організаціями і товариствами. Другий тип відносин – це кредитні відносини між банками і державою. Третій – між підприємствами, організаціями та товариствами. Четвертим типом є відносини між банками та населенням і останній (п'ятий) – між фізичними особами і банками (споживчій кредит).

Виходячи з наведених вище типів кредитних відносин, розрізняють три основні форми кредиту :

 • товарний кредит (коли покупці одержують товари чи послуги з відстрочкою платежу);

 • грошовий;

 • акцентний, авальний.

Але, існуючи в таких формах, кредит має виконувати такі функції:

 • перерозподільчу;

 • емісійну;

 • контрольну.

При визначенні функцій кредиту треба мати на увазі, що при зміні економічної суті в процесі історичного розвитку змінюються і його функції.

За допомогою кредиту відбувається перерозподіл вартості на засадах повернення, отже – кредит виконує перерозподільчу функцію.

Наступною функцією кредиту є створення грошей для грошового обігу – емісійна функція.

Кредиту також властива контрольна функція [12], вступивши в кредитні відносини, позичальник і кредитор повинні здійснювати контроль за своєю діяльністю.

Для того, щоб мати повне уявлення про кредит та його види, потрібно класифікувати його за різними параметрами [12]. Нижче наведена таблиця класифікації кредитів.

Параметри

Види кредиту

за видами кредиту

 • національний;

 • міжнародний;

 • банківський;

 • державний;

 • комерційний;

 • споживчий;

 • лізинговий;

 • консорціумний.

за сферами спрямування

 • спрямований у сферу обігу;

 • спрямований у сферу виробництва.

за призначенням і характером використання позичкових коштів

 • позички торгово-промисловим підприємствам;

 • кредити під нерухомість;

 • споживчі та сільськогосподарські позички;

 • кредит під цінні папери та кредити, пов'язані з вексельним обігом;

 • контокорентний кредит та міжбанківські позички;

 • позички небанківським фінансовим установам та позички органам влади.

за характером забезпечення

 • забезпечені (ломбардні)

 • гарантовані (банками, третьою особою)

 • незабезпечені (бланкові)

за строками використання

 • строкові;

 • безстрокові;

 • прострочені;

 • відстрочені;

за кількістю кредиторів

 • надання кредитів одним банком;

 • синдиковані, консорціальні;

 • паралельні.


 
 

Цікаве

Загрузка...