WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Сучасна система банківського кредитування в Українi - Курсова робота

Сучасна система банківського кредитування в Українi - Курсова робота

Висновки

Банківська система України ще перебуває в стані становлення, причому цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та системи банків, яка є "нервовою системою" господарського механізму. Основною причиною слабкості системи банків є не стільки сучасний інфляційний процес (це зовнішний прояв, який у свою чергу посилюється діяльністю банків), скільки економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв'язків як із зарубіжжям, так і у межах України. Лібералізація та безконтрольне зростання цін спричинило велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій, які практично, припинилися. Це у свою чергу спричинило масові неплатежі, гіпертрофовану потребу у кредитних ресурсах. Виникла суперечність: без дешевих кредитів не можливо здійснювати структурні перебудови у народному господарстві України. Але гостра потреба в кредитних ресурсах зумовлює властиве для кризової ситуації зростання процентних ставок.

Ліквідація державної монополії у банківській справі єдиного у країні державного банку шляхом відродження спеціалізованих (але все ж за формою власності державних); а пізніше перетворення їх у комерційні банки та виникнення численних акціонерних та приватних банків створюють сприятливі умови для здорової конкуренції у банківській справі як основи поліпшення кредитного та розрахункового обслуговування підприємств усіх форм власності.

Водночас в Україні об'єктивно відбувся процес зближення та переплетення банків з господарськими структурами, з одного боку, як засновників і акціонерів комерційних банків, а з іншого - банки стають акціонерними підприємствами.

Лише за таких умов, що повсюдно мають лице у ринковій економіці комерційні банки будуть зацікавлені у ринковій економіці, будуть зацікавлені не просто отримувати процент та збагатитися на кризовій ситуації в економіці, а домогтися процвітання підприємств.

Важливо, щоб центральний банк - НБУ - не заважав комерційним установам, що обслуговують народне господарство, виконувати свої операції, не втручався адміністративно.

Ринкова економіка може розвиватись в повній мірі на основі різноманітних за своєю діяльністю банків (ділових, ощадних, іпотечних, товариств взаємного кредиту, кредитної кооперації).

В перспективі банки в інтересах підвищення ефективності своєї діяльності можуть функціонувати як групи, які об'єднують страхові аудиторські, інформаційні товариства, біржі, лізингові та факторингові компанії.

Певні зміни вимагаються і в банківській (кредитній) політиці. На жаль, сучасна кредитна політика не здійснює стабілізуючого впливу на грошовий обіг, вона в значній мірі направляє на підтримку видатків бюджету та його величезного дефіциту.

Сьогодні продовжується бюджетна емісія, яка насичує господарський обіг зайвими грошима, які не мають матеріального забезпечення. Друкуючий верстат включений на повну потужність і якщо його робота не буде призупинена, це може привести до виникнення нових диспропорцій в суспільному розвитку.

Використана література.

 • Банківська енциклопедія. / Під ред. А. М.Мороза – К. : Ельтон, 1993. – 328 с.

 • Банковское дело /Под ред. Лаврушина О.И. – М. : банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. – 428с.

 • Кардаш О. Источник убытков. Кредиты и деятельность банков по обеспечению их возвратности. //Бизнес. - 1995. - 16 – с.41.

 • Коваленко В.В. Особливості кредитування підприємств і організацій в сучасних умовах // Фінанси України. – 1998. – 10. – с.27 – 30.

 • Колесников В.И. Банковское дело . - М.: Финансы и статистика, 1995. – 200с.

 • Костюченко В. Формування резервів для покриття кредитних ризиків.//Вісник НБУ. – 1999. – 2. – с.43-46.

 • Кредитование //Под ред. Гольцберга, Л.М.Хасан-Бек – К.: Торгово-издательское бюро. - 1994. – 316 с.

 • Куценко О. Резерви комерційного банку // Банківська справа . – 1998. – 4-5. – с.36-39.

 • Методичні рекомендації щодо застосування комерційними банками Закону України "Про заставу".

 • Ольшаный А.И. Банковское кредитование. М. : Финансы и статистика, 1996. - 203с.

 • Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська. Л.: Центр Європи, 1997. – 289 с.

 • Основы банковского дела /Под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994. – 330с.

 • Павлодский Н.Н. Банковский кредит и способы его обеспечения. М.: Знание, 1994. – 79с.

 • Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: Аланс. – 1997. – 275с.

 • Положення про проведення кредитної політики і фінансування капітальних вкладень в установах УСБ, затверджене Правлінням банку 16.06.95р.

 • Про банки і банківську діяльність. Закон України. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – 25. – с.220 – 252.

 • Про заставу. Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 42. – с. 201-242.

 • Про кредитування. Положення НБУ, затверджене Постановою Правління НБУ №246 від 28.09.95р. // Банківська справа. – 1996. – 2. – с.58-61.

 • Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Інструкція НБУ, затверджена Постановою Правління НБУ №141 від 14.04.98р.

 • Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Положення НБУ, затверджене постановою Правління НБУ №122 від 27.03.98р.

 • Ревун В.М. Проблеми функціонування комерційних банків // Вісник НБУ. – 1997. – 7. – с. 28-32.

 • Савлук М.І. Вступ до банківської справи. - К.: Лібра, 1998. – 344с.

  Додаток 1.

  Киевская частная производственно-

  коммерческая фирма "Кедр"

  Украина, 60050, г. Киев

  Р/счет № в ОД УСБ г. Киев

  МФО 300209,0 код ОКПО 2221180

  № 6 от 5 марта 2001 года Директору областной

  Дирекции Укрсоцбанка

  Паладию Н.В.

  Ходатайство

  ЧПКФ "Кедр" просит открыть кредитную линию сроком до 01.01.2002 года в сумме 10 000 – 00 грн. (Десять тысяч гривен), для приобритений запасных часией для ремонта топливной апаратуры тракторов и автомобилей.

  В обеспечение кредитной линии предлагаем :

 • Стенд для испытания топливной аппартауры НС-128 производство "Мотореал". - 13700 грн

 • Стенд для испытания топливной аппаратуры

  КИ – 921 - 2170 грн

 • Стенд для испытаний топливной аппаратуры

  КИ-921 - 1030 грн

  4. Аввтомобиль ГАЗ – 33021 "Газель" 1996 г.в. - 9430 грн.

  Итого - 26 330 грн.

  Заверено нотариально.

  Возврат кредита и процентов гарантируем в установленный срок.

  Директор ЧПКФ "Кедр"

  Додаток 2.

  Выписка из бизнес-плана за 2000 год

  Киевская производственно-коммерческая фирма "Кедр" осуществляет свою деятельность согласно Устава за зерегстрированого Рестрационной Палатой и испольнительного комитета Киевского Горсовета народных депутатов от 24 октября 1996 года. Адрес фирмы: г.Киев.

  Директор предприятия - ФИО

  Главный бухгалтер ......количество служащих 20 человек.

  Форма собственности частная. Учредитель ФИО . Размер уставного фонда 2000 грн.

  Основной деятельною фирмы являеться пемонт топливной аппаратуры с/х техники. Предприятие обслуживает сельские хозяйства. Основными поставщиками материалов для ремонта являются АОА "ИТА", АОЗТ "Техтанс", ООО "ДТА – сервис", ООО "Синтез – агро". За 2000 год объем оказаных услуг поремонту топливной аппаратуры составил 138 тыс. грн.

  Помимо производственной деятельности фирма осуществляет оптовую, розничную торговлю с/х продуктами. За 2000 год товарооборот составил 110 тыс. грн. В 2001 году планируется расширить районы обслуживания сельских хозяйств. Облегчить сельским хозяйствам условия обслуживания по ремонту топливной аппаратуры при помощи передвижной мастерской.

  Директор ЧПКФ "Кедр"

  Додаток 3.

  Киевская ОД УСБ

  9 марта 2001 года

  Справка

  О проведении маркетинговых исследований ликвидности имущества предоставляемого в обеспечении кредита.

  (открытие кредитной лини)

  В отдел кредитования ОД УСБ обратилась ЧПКФ "Кедр" с просьбой открыть кредитную линию в сумме 10 000 грн. Сроком до 1 января 2002 года. (на 10 месяцев).

  В обепечение кредита предостовляются: автотранспорт (автомобиль ГАЗ –3321 "Газель" 1996 г.в., пробег 160 тыс. км балансовая стоимость 9430 грн.) и производстевнное оборудование (Стенд для испытания топливной аппартауры НС-128 производство "Мотореал". Балансовая стоимость 13700 грн, стенд для испытания топливной аппаратуры КИ – 921, Россия, 1998 г.в. стоимостью – 1030 грн.). Таким образо предлгаемая в качестве залога имущество оцентивается залогодателем 26330 грн.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...