WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Суть кредитно-банкiвської системи - Курсова робота

Суть кредитно-банкiвської системи - Курсова робота

Показники

1999

01'2000

Кількість банків за реєстром (на кінець періоду)

203

203

Із загальної кількості:

- державні

- акціонерні товариства

відкриті

закриті

- товариства з обмеженою відповідальністю

2

173

124

49

28

2

173

124

49

28

Кількість банків за участю іноземного капіталу

- зі 100% іноземним капіталом

30

8

30

8

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

153

153

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію

1

1

Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн.грн.

2910

2933

Кількість ліквідованих банків

у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за період)

11

Кількість банків, у яких відкликано ліцензію на здійснення усіх банківських

у т.ч. валютних операцій

Кількість банків, у яких зупинено дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій

у т.ч. валютних операцій

1

1

Висновки.

Сьогодні, в умовах розвитку товарного і становлення фінансового ринку, різко міняється структура банківської системи. З'являються нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Йде пошук оптимальних форм устрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури - одна з найважливіших задач економічної реформи в Україні. Завдання ускладнюється тим, що крім економічних труднощів додаються соціальні: постійно міняється законодавча база; прагнення більшості банкірів одержати відразу прибуток — як наслідок — розвиток тільки одного напрямку діяльності, що веде до банкрутства окремих банків і кризи банківської системи в цілому. Завдяки тому, що прибуткові та стабільні клієнти стали рідкістю, посилилась конкурентна боротьба за клієнта. Внаслідок цього, для залучення клієнтів банки почали знижувати кредитні і підвищувати депозитні ставки. Ця тенденція посилюється також внаслідок зниження темпів інфляції. Таким чином, прибуток банку стає чутливим до змін ринкової ставки, що свідчить про підвищення процентного ризику. Середовище, в якому працюють українські банки, є дуже ризиковим.

Банкам для того, щоб вижити в даних умовах, необхідно досконало володіти інформацією про стан своїх справ, мати детальну інформацію про свою діяльність, володіти та застосовувати методи оперативного реагування на зміни зовнішніх факторів. Необхідно, шляхом вдумливого вивчення закордонної практики, відновити втрачені раціональні принципи функціонування банківських установ, які існують в цивілізованому світі і опираються на багатовіковий досвід ринкових фінансових структур.

Нині банківська система України розвивається по вертикалі: головний банк - філіал - регіон. Доля фінансів повністю залежить від головних банків. Діяльність філіалів регулюється головним банком, який у першу чергу розв`язує свої проблеми, а потім - проблеми регіонів, де розташовані його філіали.

Тепер настав час розвитку банківської системи по горизонталі: головний банк - регіональне управління - дочірні банки. Заслуговує мабуть на увагу ідея об`єднання філіалів одного банку, які розташовані в конкретному регіоні, з наданням цьому об`єднанню статусу юридичної особи.

Нині в Україні на понад 50 мільйонів населення приходиться трохи більше двохсот банків, що в 20-25 разів нижче ніж в розвинутих країнах світу. Отже з метою всебічного зміцнення банківської системи, забезпечення її ефективної підтримки з боку держави необхідно розглядати питання не лише якісного, але й кількісного розвитку банківської системи України. Кількісний розвиток комерційних банків (їх виникнення та ліквідація) має відбуватися під впливом економічних процесів, а не шляхом прямого втручання державних органів управління. Держава має стимулювати розвиток власної банківської системи, інакше з`являться можливості виникнення явища монополізації на фінансово-кредитному ринку, а на місце вітчизняних банків прийдуть іноземні.

Щоб Україна успішно увійшла в завершальний етап перехідного періоду з добре підготовленою кредитно-банківською системою, здатною розв`язувати нові, надзвичайно складні завдання реструктуризації економіки, необхідно вже сьогодні забезпечити вирішення таких трьох основних завдань:

1) прискорити зростання економічного потенціалу банків, нагромадження їхнього власного капіталу;

2) захистити банки від втручання з боку державних структур, створити надійну систему страхування банківських депозитів, сприяти формуванню високої довіри до банків з боку юридичних та фізичних осіб;

3) створити дієву законодавчо-правову базу діяльності банків, яка забезпечила б їм умови для надійного захисту від усіх видів ризиків та вдосконалення високої стабільності їх роботи.

Рекомендації щодо напрямків зміцнення кредитно-банківської системи в Україні:

Комерційним банкам, що здійснюють довгострокове кредитування та інвестиційну діяльність забезпечити надання: а) державних гарантій; б) податкових пільг.

Внести зміни до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо оподаткування банківської діяльності.

Завершити формування банку даних "сумнівних" позичальників. До цього створити реєстр заставленого майна, який дозволив би запобігти подвійній заставі одного й того ж майна.

Створити умови для залучення в банківські установи коштів, що перебувають на руках населення та в тіньовому обігу.

З метою підвищення довіри до гривні: а) підтримувати стабільний обмінний курс гривні; б) НБУ провести роз`яснювальну роботу щодо переходу гривні в розряд вільно конвертованих валют.

Список використаної літератури.

 • Про банки і банківську діяльність, Закон України від 20 березня 1991р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності., Випуск 1, Київ, 1996р., С.5-16.

 • Про національний банк України, Закон України від 20 травня 1999р., // Голос України. 1999, №112 від 22.06.99р., С.4-7.

 • Аржевітін С., Етапи створення банківської системи України, // Вісник НБУ. – 1997. - №3.

 • Аржевітін С., У переддень десятирічного ювілею // Вісник НБУ. – 2000. - №2. – С.41.

 • Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз., М.І.Савлук, М.Ф.Пуковкіна та ін.; за ред. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 394с.

 • Деньги, кредит, банки: Справ. пособие / Г. И. Кравцова, Б. С. Войтешенко, Е. И. Кравцов и др.; Под. общ. ред. Г. И. Кравцовой. — Мн.: Меркаванне, 1994. — 270 с.

 • Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за 1999 рік // Вісник НБУ. – 2000. - №3. – С.18.

 • Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.: іл. Бібліогр.: с. 223-226.

 • Клименко В., Пуховкіна М. Основні напрями регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С.37.

 • Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навчальний посібник. — К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. — 169 с.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика.: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної. К.: КНЕУ, 1999.

 • Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи, Українська фінансово-банківська школа, К. "Лібра", 1998.

 • Спицын И.О.,Спицын Я.О. "Маркетинг в банке", "Тарнекс", 1993.

 • Теорія грошей: Навч. посібник. — К.: Основи, 1998. — 415 с.

 • Усоскін В.М., Сучасний комерційний банк, М., "Вазар-Ферро", 1994.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...