WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Мiсце та роль банкiв в ринковiй системi - Курсова робота

Мiсце та роль банкiв в ринковiй системi - Курсова робота

В Національному банку створена відповідна служба банківського нагляду, яка скоординована за вертикаллю і функціонує як єдина система у складні центрального апарату та територіальних управлінь НБУ.

З метою вжиття заходів щодо подальшого розвитку, стабілізації і підвищення надійності банківської системи України, проведення скоординованої, зваженої і послідовної політики банківського нагляду, прогнозування та своєчасного реагування на зміни, що відбуваються у банківській системі України, Національним банком була проведена реорганізація існуючої структури служби банківського нагляду центрального апарату.

Так, Департамент безвиїзного нагляду та Департамент інспектування банків, було реорганізовано, відповідно, в Укправління безвиїзного нагляду та Управління інспектування банків.

На базі цих Управлінь, а також Управління методології та координації банківського нагляду створено Департамент пруденційного нагляду. Крім того, в зазначеному Департаменті функціонує Відділ з нагляду за міжнародною діяльністю комерційних банків з покладанням на нього завдань реєстрації та відстежування кореспондентських відносин з іноземними банками, оцінки відкритої валютної позиції, нагляду за здійсненням міжнародних розрахунків, запозичень.

Реорганізації також підлягали Департаменти реєстрації та ліцензування банків; нагляду за великими банками; з питань роботи з проблемними банками. На їх базі відповідно створені: Управління реєстрації та ліцензування комерційних банків, Управління нагляду за великими банками, Управління по роботі з проблемними банками.

Служба банківського нагляду центрального апарату НБУ представлена на рис.2.1.

Рисунок 2.1. Служба банківського нагляду НБУ.

Керівник служби банківського нагляду на рівні заступника Голови Правління НБУ керує процесом взаємодії між вказаними вище структурними ланками.

Для вироблення методичних інструментів здійснення банківського нагляду діє Консультаційна Раді. На її засіданнях розглядається поточна діяльність комерційних банків, обговорюються питання вдосконалення єдиної інформаційної системи управління банківським наглядом, технічного забезпечення служби банківського нагляду, порядку формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат за позиками тощо. В системі банківського нагляду діє також Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків, внесення змін та доповнень до статусу комерційного банку; питання ліквідації банків; питання про надання ліцензій банкам, розширення кола банківських операцій, скорочення або вилучення банківських ліцензій тощо.

Налагоджено ефективні партнерські стосунки спеціалістів служби нагляду НБУ із радниками — представниками міжнародних організацій, зокрема, МВФ.

Система банківського нагляду на рівні територіального управління НБУ представлена відповідними відділами.

Банківський нагляд за етапами і формами його здійснення поділяють на вступний, попередній і поточний.

Відсутній контроль починається з чіткою і вичерпною визначення вимог, необхідних для отримання установами банків ліцензій на проведення банківських операцій, а також порядку та терміну цієї процедури.

Вимоги вступного контролю стосуються:

 • вступних умов щодо обсягу капіталу, джерел внесків до статутних фондів банків та складу їх учасників;

 • кваліфікаційних та професійних якостей працівників вищої і середньої ланок управління банками;

 • оптимально бізнес-плану діяльності банків на найближчі один-два роки;

 • мережі установ банків;

 • питання щодо іноземних акціонерів (учасників) і кандидатів на керівні посади;

 • відповідних технічних питань;

 • умов, за якими Національний банк відмовляє у наданні ліцензії на проведення банківських операцій.

Вступний контроль здійснює Управління реєстрації та ліцензування комерційних банків.

Мета попереднього контролю — забезпечити дотримання банками встановлених вимог, розумне (з оптимальним ризиком) ведення ними власних справ.

До вимог попереднього контролю належать:

 • встановлення контролю з боку НБУ за визначеними для банків обмеженнями та вимогами відповідно до розроблених періодичних форм звітності;

 • проведення комплексного аналізу звітності банків та їх розрахунків економічних нормативів;

 • створення інформаційної бази з метою використання її даних для прогнозування банківської діяльності та планування поточного контролю.

Попередній контроль є прерогативою Управління безвиїзного нагляду. Цілі та завдання Управління втілені у трьох його головних функціях: контролю за виконанням банками економічних нормативів, здійснення раннього реагування і вжиття запобіжних закладів, зведення даних економічного аналізу діяльності банків та аудиту.

Слід відзначити, що впроваджені з 1 січня 1998 року в комерційних банках України міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності створили прозорішу інформаційну базу для банківського нагляду.

Поточний контроль здійснюється шляхом інспектування банків та їх установ, а також розробки і вжиття заходів щодо організаційного зміцнення та фінансового оздоровлення цих установ.

Серед вимог поточного контролю:

 • проведення комплексних і тематичних перевірок банків;

 • визначення мети, засобів та методів перевірки діяльності банків на місці;

 • надання керівництву банків консультацій щодо поліпшення діяльності за результатами проведених інспекцій;

 • застосування санкцій до банків, які порушили чинне законодавство та нормативні акти НБУ;

 • прийняття рішень за підсумками інспекцій банків та систематичне інформування Правління Національного банку про стан банківської системи.

Поточний контроль здійснює Управління інспектування банків.

З метою ефективного проведення нагляду для кожного банку на підставі підсумків інспектування встановлюється рейтинг, який відображає профіль ризику. При цьому враховується п'ять чинників: достатність капіталу, якість активів, управління, надходження, ліквідність.

Особлива увага приділяється роботі з проблемними банками. Цим питанням займається Управління по роботі з проблемними банками. Об'єктами контролю Управління є банки, які знаходяться у зоні найбільшого фінансового ризику, у режимі фінансового оздоровлення, у стадії припинення діяльності, у стадії ліквідації, банки-банкрути.

Функції Управління з питань роботи з проблемними банками такі: участь у комплексних та тематичних перевірках проблемних банків; проведення комплексного аналізу; розробка і схвалення програм фінансового оздоровлення банків та контроль за їх виконанням; підготовка пропозицій на розгляд НБУ щодо подальшої діяльності цих банків.

Основним завданням Управління нагляду за великими банками можна назвати здійснення ефективного нагляду за банками з найбільшим обсягом статутного фонду, власних коштів, валюти балансу і численними балансовими філіями, тобто за установами, від діяльності яких може залежати стабільність банківської системи. Перелік установ, підконтрольних Управлінню, визначає Консультаційна Рада з питань нагляду і регулювання діяльності банків.

Управління координації з питань банківського нагляду разом з іншими ланками служби нагляду, узгоджують політику щодо здійснення зваженого регулювання діяльності банків з метою забезпечення комплексного підходу до організації, технології, методології та координації банківського нагляду. До функцій Управління належить збір, зведення, класифікація інформації про діяльність і фінансовий стан комерційних банків за матеріалами вступного, попереднього та поточного контролю, аудиту банків та з інших джерел. Це дає змогу створити інтегровану базу даних, яка б забезпечувала підтримку в актуальному стані і різнобічне комплексне використання інформації, накопичення, належне ведення і надання користувачам архівних матеріалів, що стосуються здійснення банківського нагляду тощо.

Отже, в цілому перед Національним банком України стоїть завдання забезпечити комплексний, безперервний процес розумного банківського нагляду на консолідованій основі і з урахуванням світового досвіду.

РОЗДІЛ ІІІ. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ НАГЛЯДУ


 
 

Цікаве

Загрузка...