WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Мiсце та роль банкiв в ринковiй системi - Курсова робота

Мiсце та роль банкiв в ринковiй системi - Курсова робота

 • чітке визначення сфери діяльності та функцій банківського нагляду;

 • участь представників цієї служби у зборах і засіданнях акціонерів правлінь, спостережних рад і ревізійних комісій комерційних банків та їх право вимагати проведення відповідних зборів і засідань;

 • аналіз банківської діяльності на базі статистичних даних офіційних звітів банків (із відповідним порівнянням та ранжируванням усіх установ у рамках груп із схожими характеристиками);

 • широке використання сучасних досягнень комп'ютерних технологій (мікрокомп'ютерних моделей, експертних систем тощо) для аналізу офіційних звітів банків та прогнозування їх розвитку;

 • запровадження цільового планування перевірок на місцях;

 • у разі необхідності проведення суцільної або вибіркової перевірки діяльності та ризиків комерційних банків;

 • надання службі банківського нагляду права вживати необхідних заходів у разі порушення комерційними банками економічних нормативів чи банківського законодавства;

 • визначення банківським наглядом рейтингу комерційних банків (для внутрішнього користування).

Основна мета нагляду полягає в тому, щоб забезпечувати стабільність банківської системи і довір'я до неї з боку вкладників та інших кредиторів.

На мою думку, для більш ефективного виконання своїх обов'язків наглядовий орган повинен мати операційну незалежність, кошти, повноваження отримувати від банків інформацію, право примусового виконання його рішень. Наглядовий орган має розуміти характер ділової активності банків і вживати заходів щодо забезпечення ними адекватного управління ризиками. Орган нагляду повинен стежити за тим, щоб банки мали у своєму розпорядженні ресурси, необхідні для покриття ризиків, достатній обсяг капіталу, надійний менеджмент, систему бухгалтерської звітності та внутрішнього контролю. У процесі регулювання діяльності комерційних банків треба враховувати показник достатності прибутку, який потрібен для подальшого розвитку банків. Нагляд повинен мати мету: запобігати банкрутству шляхом забезпечення рентабельності та розумно обмежувати концентрацію капіталу в окремих банках, не допускати монопольного контролю з їхнього боку за грошовим ринком. Адже сьогодні тут домінує декілька банків.

Потрібно створити ефективну систему моніторингу, яка дала б змогу своєчасно виявляти банки, що перебувають у небезпечному фінансовому становищі, і повідомляти про це ділові кола України. Крім того, доцільно організувати систему своєчасного виявлення і швидкої санації великих банків, які не можуть впоратися із фінансовими труднощами. Така система дасть змогу підвищити як надійність функціонування банківської системи, так і стійкість української системи.

Діяльність служби банківського нагляду України повинна передбачати тісну співпрацю з наглядовими органами інших країн, що є об'єктивною необхідністю на сьогоднішній день.

Крім того, потрібні належні законодавчі акти, які б дозволяли стати банківській системі економічно самостійною і не залежати від впливу політиків. Найголовнішим в цьому є питання незалежності Національного банку України. Проблема полягає ще й в тому, що наше законодавство постійно змінюється і комерційним банкам важко пристосуватись до цих змін.

На сьогодні НБУ проводить реорганізацію системи банківського нагляду, удосконалює методику оцінки якості активів банків, їх ліцензування, розширює сферу аудиту відповідно до міжнародних стандартів, забезпечує перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності, але зробити потрібно ще більше.

Насамкінець слід наголосити: ефективний банківський нагляд є ключовим елементом стабільного економічного середовища, в якому банківська система відіграє головну роль у здійсненні платежів та у перерозподілі заощаджень, одним із основних інструментів, за допомогою яких створюється і підтримується фінансова стабільність у державі. Тож удосконаленні банківського нагляду, його подальший розвиток з урахуванням позитивного світового досвіду має бути одним із пріоритетів державного будівництва в Україні.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 • Про банки і банківську діяльність, Закон України від 20 березня 1991р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності., Випуск 1, Київ, 1996р., С.5-16.

 • Про національний банк України, Закон України від 20 травня 1999р., // Голос України. 1999, №112 від 22.06.99р., С.4-7.

 • Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 04.02.98р., №38 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, додаток до журналу "Вісник НБУ", №4/1998. С.39.

 • Положення про порядок видачі ліцензії на здійснення банківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.98р. №181 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності, додаток до журналу "Вісник НБУ", №7/1998. С.30.

 • Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14 квітня 1998, №141 // Офіційний вісник України 1998, №21. – С.74-145.

 • Бюлетень Національного банку України №1/2000., Щомісячна статистичне видання Національного банку.

 • Аржевітін С., Етапи створення банківської системи України, // Вісник НБУ. – 1997. - №3.

 • Аржевітін С., У переддень десятирічного ювілею // Вісник НБУ. – 2000. - №2. – С.41.

 • Бугулов В., Бугулова Т., Національний банк та його операції // Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, 1997.

 • Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз., М.І.Савлук, М.Ф.Пуковкіна та ін.; за ред. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 394с.

 • Банківський нагляд і аудит: Навч. модуль, НБУ, Черкаський банківський коледж, 1999. – 155с.

 • Горячек І. Конопатська П., Регулювання діяльності комерційних банків // Вісник НБУ. – 1998. - №7. – С.13.

 • Горячек І. ключові принципи ефективного банківського нагляду // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С.35.

 • Державне регулювання економіки / за ред. І .Р.Михасюка. – Львівський національний університет ім.І.Франка., 1999. – 640с.

 • Джо Селбі, Національний банк України і банківський нагляд // Вісник НБУ. – 1998. - №12. – С.50.

 • Зінченко В., Виїзне інспектування - метод поточного контролю за діяльністю банківської системи в Україні // Вісник НБУ. – 1998. - №7. – С.3.

 • Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за 1999 рік // Вісник НБУ. – 2000. - №3. – С.18.

 • Кірєєв О. Жабська І., Банківський нагляд як комплексний процес // Вісник НБУ. – 1998. - №3. – С.40.

 • Клименко В., Пуховкіна М. Основні напрями регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С.37.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика.: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної. К.: КНЕУ, 1999.

 • Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи, Українська фінансово-банківська школа, К. "Лібра", 1998.

  ПЛАН.

  ВСТУП

  Розділ І. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ

  1.1. Створення банківської системи України

  1.2. Побудова банківської системи

  Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

  2.1. Необхідність і завдання банківського нагляду

  2.2. Структура системи банківського нагляду та основні напрями діяльності

  Розділ ІІІ. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ НАГЛЯДУ

  3.1. Реєстрація і ліцензування діяльності комерційних банків

  3.2. Встановлення економічних нормативів, що регулюють діяльність комерційних банків

  3.3. Визначення рейтингової оцінки діяльності комерційних банків за системою "CAMEL"

  3.4. Застосування заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства

  Висновки

  Використана література


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...