WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Мiжбанкiвськi розрахунки - Курсова робота

Мiжбанкiвськi розрахунки - Курсова робота

Після виконання пункту "Кінець дня" адміністратор АРМ-2 повідомляє про повне виконання робіт щодо виключення банку із учасників СЕП адміністратора АРМ-1.

Національний банк розсилає електронною поштою офіційні зміни до довідника комерційних банків України та сам довідник на адреси регіональних управлінь Національного банку, до РРП, до локальної мережі Національного банку повідомляють банки свого регіону про зміни, що внесені до довідника.

Після внесення змін в базу даних "Довідник комерційних банків України" регіональне управління Національного банку надсилає до ЦРП повідомлення про відповідні зміни в базі даних "Довідник банків-учасників СЕП".

У разі порушення технології СЕП та невиконання вимог безпеки щодо захисту банківської інформації в СЕП, Національний банк в односторонньому порядку припиняє роботу банку шляхом тимчасового припинення активних операцій цього банку в СЕП. виключення цього банку з СЕП здійснюється Національним банком у разі: ліквідації цього банку за рішенням Національного банку; визнання банку банкрутом за рішенням арбітражного суду; ліквідації банку за рішенням арбітражного суду; реорганізації чи ліквідації комерційного банку за рішенням загальних зборів акціонерів (засновників).

Програмно-технологічна структура СЕП Національного банку включає такі основні компоненти:

  • програмно-технічні комплекси СЕП;

  • електрона пошта Національного банку;

  • засоби захисту інформації.

Програмно-технологічні комплекси відповідають трьом рівням програмно-технологічної структури СЕП.

На рівні банків-учасників СЕП програмно-технічний комплекс АРМ-2 забезпечує перевірку коректності пакетів електронних розрахункових документів, підготовлених банком, обмін документами з РРП, передання електронах розрахункових документів від-в програмний комплекс "Операційний день банку" (ОДБ) та захист документів від несанкціонованого втручання. ОДБ банківської установи має забезпечувати коректне формування і захист електронних розрахункових документів та службових повідомлень СЕП відповідно до вимог НБУ.

Рівень РРП обслуговує програмно-технічними комплексами АРМ-2, які виконують захист електронних розрахункових документів від несанкціонованого втручання, обмін електрони ми розрахунковими документами між РРП і банками-учасниками СЕП ведення технічних кореспондентських (субкореспондентських) рахунків банків, передачу результатів розрахунків на кінець робочого дня до ОДБ регіонального управління Національного банку а також обмін з ЦРП контрольною інформацією.

Рівень ЦРП обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ-1, який виконує захист системи від несанкціонованого втручання, перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП, а також надання звітної інформації в цілому за системою.

Компоненти системи надаються учасникам СЕП відповідними РРП, а РРП і ЦРП отримують їх від відповідних структурних підрозділів Національного банку.

З метою підвищення надійності та ефективності роботи СЕП Національний банк може змінювати технологічну структуру системи та шляхи програмно-технічної реалізації її компонентів і вимагати від учасників відповідної адаптації їх програмно-технічних засобів. Терміни інформування учасників розрахунків про необхідність внесення змін до програмно-технічного забезпечення визначається Національним банком. Заміна програмно-технічних засобів та технології електронних розрахунків відбувається за розпорядженням ЦРП у разі потреби після дослідної експлуатації системи в нових умовах.

Функціонування СЕП відбувається згідно існуючої системи бухгалтерського обліку та звітності Національного банку.

5. Механізм міжбанківських розрахунків в системі електронних платежів.

У СЕП здійснюється приймання, передача електронних розрахункових документів, підтверджень про їх отримання (квитовка), ведення технічних кореспондентських (субкореспондентських) рахунків учасників СЕП та надання інформації про стан міжбанківських розрахунків.

Оброблення електронних розрахункових документів відбувається в порядку черговості надходжень до системи. Переданий і прийнятий до системи електрони й розрахунковий документ не підлягає відміні засобами системи.

Єдиним джерелом надходження електронних розрахункових документів в СЕП є ОДБ банківських установ. Формати електронних розрахункових документів та службових повідомлень в СЕП, їх структура та технологія обміну інформацією між ОДБ і СЕП регламентується Національним банком. Електроні розрахункові документи і службові повідомлення СЕП захищаються і передаються та приймаються лише з використанням програмно-апаратних засобів, затверджених і наданих Національним банком.

На початку робочого дня РРП отримують від відповідних регіональних управлінь Національного банку інформацію про стан кореспондентських (субкореспондентських) рахунків банківських установ і надають цю інформацію власникам рахунків.

Відправлення та отримані електроні розрахункові документи відображаються на технічних кореспондентських (субкореспондентських) рахунках банківських установ в РРП. Інформація про стан цих рахунків надається учасникам розрахунків протягом дня з періодичністю, що визначається діючою технологією системи електронних розрахунків.

Відповідні засоби в РРП забезпечують максимальне наближення значення технічного кореспондентського (субкореспондентського) рахунку до реального.

Початкові платежі від банків приймаються лише в межах поточної суми на технічному кореспондентському (субкореспондентському) рахунках банків у регіональних управліннях Національного банку.

У банку одержувача електроні розрахункові документи для кожного клієнта оформляються у вигляді паперового документа під назвою "Реєстр електронних розрахункових документів", який завіряється підписом уповноваженої на те особи та штампом банку. Реєстр замінює паперові документи, що підтверджують зарахування коштів на рахунок клієнта і видається як додаток до виписки.

Комерційний банк (установа) зобовязаний здійснювати оброблення всіх електронних розрахункових документів у день їх одержання від СЕП у порядку надходження в черговості і незалежності від змісту.

Учасники СЕП, що отримують інформаційні дебетові повідомлення, які стосуються діяльності клієнтів (юридичних осіб) доводять їх до адресата не пізніше наступного робочого дня їх надходження у вигляді реєстрів роздрукованих інформаційних дебетових повідомлень або файлів, що відправляються електронною поштою.

Учасники СЕП (комерційні банки та їх установи, РРП) здійснюють розшук платежів через інформаційно пошукову систему СЕП (далі ІПС), а у разі необхідності отримання більш детальної інформації запит про розшук платежів здійснюється по електронній пошті і відповідь заявнику (учаснику СЕП) надається протягом 2-х робочих днів, не враховуючи день отримання запиту. Якщо головний банк працює зі своїми учасниками (установами) з використанням внутрішньобанківської платіжної системи, то він повинен забезпечити надання інформації для ІПС щодо проходження платежів від СЕП через ВПС до його установ-отримувачів платежів.

Дія регламенту функціонування мережі розрахункових палат України та її взаємодії з банками-учасниками системи електронних платежів (далі – регламент) поширюється на учасників міжбанківських розрахунків, які підписали договір з регіональним управлінням Національного банку про надання інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в обчислювальній мережі НБУ.

Центральна та регіональні розрахункові палати функціонують на базі існуючої системи бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України.

Регіональна розрахункова палата обслуговує комерційні банки (установи), для яких відкрито кореспондентські (субкореспондентські) рахунки у відповідних регіональних управліннях Національного банку України.

Центральна розрахункова палата виконує функції регіональної розрахункової палати для банківських установ м. Києва і Київської області.

Функціонування СЕП забезпечує взаємодію між учасниками міжбанківських розрахунків, регіональними розрахунковими палатами та ЦРП, що відображено на схемі. (Див. схему №1).


 
 

Цікаве

Загрузка...