WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Мiжбанкiвськi розрахунки - Курсова робота

Мiжбанкiвськi розрахунки - Курсова робота

Існує два види кореспондентських відносин банків: із взаємним відкриттям кореспондентських рахунків і без відкриття даних. Кредитна установа може розраховуватись із своїм кореспондентом по виставлених ним дорученням, по-перше, по рахунку, що відкрито даною кредитною установою у кореспондента, або по рахунку, що відкрито в даній кредитній установі; по-друге, по рахунках даної кредитної установи і її кореспондента в третій кредитній установі. В першому випадку мають місце відносини між кореспондентами з рахунком, а в другому – між кореспондентами без рахунку.

На практиці кореспондентські рахунки відкриваються переважно тими банками, які активно здійснюють переказні, акредитивні, інкасові та інші операції по розрахунках за товари і послуги.

Якщо учасниками кореспондентських відносин є юридично самостійні комерційні банки або центральні банки різних держав, то кореспондентські рахунки відкриваються ними один в одного на добровільних засадах, на більш жорстокій основі будуються відносини між комерційними банками і Національним банком. Кожен комерційний банк обовязково повинен мати кореспондентський рахунок в певній установі центрального банку.

Таким чином, банки як учасники кореспондентських відносин можуть мати декілька видів кореспондентських рахунків. Завдяки цим відносинам банки повязуються в єдину систему. Вони ніби доповнюють один одного, виступаючи в якості клієнтів один одного.

Кореспондентський рахунок – рахунок, на якому відображаються розрахунки, що виконані однією кредитною установою за дорученням і за рахунок іншої кредитної установи на основі укладеного кореспондентського договору.

Кореспондентські рахунки прийнято поділяти на два види: рахунок "Ностро" (наш рахунок у Вас) і рахунок "Лоро" (Ваш рахунок у нас). Рахунки типу "Ностро" відкриваються будь-яким банком в банках-кореспондентах, а рахунки типу "Лоро" – відкриваються ним на імя його банків-кореспондентів. До того вказані рахунки можуть відкриватись як на взаємній основі, так і в однобічному порядку. Рахунок "Ностро" якого-небудь банку є рахунком "Лоро" в банку – його кореспонденті. Основні записи робляться на рахунку "Лоро". Вони є вирішальними для забезпечення вчасності платежів, нарахування відсотків. Операції на рахунку "Ностро" проводяться по методу дзеркальної бухгалтерії.

Важливим зауваженням є те, що платежі на кореспондентських рахунках можуть здійснюватись у межах залишку грошових коштів на рахунку або з перевищенням цього залишку за рахунок наданого по рахунку кредиту (овердрафту), що, як правило, оговорюється в укладеному договорі. Але, як відомо, це стосується лише прямих кореспондентських відносин між комерційними банками. Міжбанківські розрахунки через кореспондентський рахунок у відділенні Національного банку мають свої особливості і відмінності від прямих розрахунків між банками, тому надалі ми їх будемо розглядяти окремо один від одного.

2. Порядок відкриття кореспондентських рахунків та моделі обслуговування кореспондентського рахунку комерційного банку в системі електронних платежів.

Кореспондентські відносини можуть бути:

  • між комерційними банками (установами і регіональними управліннями Національного банку);

  • безпосередньо між комерційними банками.

Кореспондентські відносини встановлюються комерційним банком (установою) з регіональним управлінням Національного банку на підставі укладеного між ними договору про відкриття кореспондентського (субкореспондентського) рахунку для проведення міжбанківських рахунків комерційного банку з іншими банками.

У разі проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційний банк відкриває кореспондентський рахунок в іншому комерційному банку, який здійснює банківські операції за його дорученням на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди.

Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися:

  • через СЕП Національного банку;

  • через власну внутрішньобанківську платіжну систему;

  • через прямі кореспондентські відносини між комерційними банками.

Кореспондентські (субкореспондентські) рахунки відкриваються комерційному банку (установі) згідно з нормативними актами Національного банку, які визначають порядок бухгалтерського обліку в банківських установах.

Одночасно з відкриттям кореспондентського (субкореспондентського) рахунку, комерційному банку (установі) – учаснику СЕП відкривається технічний кореспондентський (субкореспондентський) рахунок в регіональній розрахунковій палаті (РРП), через який безпосередньо забезпечується здійснення міжбанківських розрахунків.

Для відкриття кореспондентського рахунку комерційний банк подає регіональному управлінню Національного банку такі документи: - копію банківської ліцензії; - заяву на відкриття рахунку встановленого зразку; - один із примірників належним чином оформленого статуту із зазначенням реєстраційного номера, засвідченого підписом уповноваженої на те особи Національного банку України та відбитком печатки; - картку із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка засвідчено нотаріально.

Для відкриття субкореспондентського рахунку установа комерційного банку подає регіональному управлінню Національного банку такі документи: - заяву на відкриття рахунку встановленого зразка; - копію положення про філію, затверджену належним чином; - картку із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразку, засвідчену нотаріально.

Кореспондентський (субкораспондентський) рахунок відкривається на підставі укладеного договору та відповідного напису на заяві про відкриття рахунку керівника або уповноваженої ним особи регіонального управління Національного банку. При відкритті кореспондентського (субкореспондентського) рахунку регіональне управління Національного банку зобовязане повідомити про це податковий орган, на території якого розташований комерційний банк (установа) у триденний строк. Копія повідомлення залишається в справі про відкриття рахунку. Регіональне управління Національного банку, яке відкрило субкореспондентський рахунок установі комерційного банку, зобовязане не пізніше наступного робочого дня проінформувати про це відповідне регіональне управління Національного банку де обслуговується комерційний банк цієї установи.

Юридичною адресою власника кореспондентського (субкореспондентського) рахунку вважається адреса, вказана у картці із зразками підписів та відбитком печатки, притому вона має відповідати адресі, вказаній у статуті (положенні). Про зміну юридичної адреси власник рахунку зобовязаний повідомити у тижневий строк у письмовій формі регіональне управління Національного банку, у якому відкритий рахунок. Не виконання цієї вимоги дає право регіональному управлінню ставити питання перед комерційним банком (установою) щодо розірвання укладеного між ними договору в порядку встановленому чинним законодавством. Картку із зразками підписів та відбитком печатки подають в комерційні банки (установи) яким відкриваються рахунки у регіональних управліннях Національного банку.

У картку включаються зразки підписів керівників банку, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження рахунком. Право першого підпису належить керівнику банку та уповноваженим ним особам. Право другого підпису належить головному бухгалтеру та уповноваженим ним особам.

Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, що мають право другого підпису. Право другого підпису не може бути надано особі, якій надано право першого підпису.

У разі зміни чи доповнення хоча б одного підпису в картці подається нова картка із зразками підпису усіх осіб, що мають право першого та другого підпису. У разі призначення тимчасово виконуючого обовязки керівника чи головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із зразками підписів особи, яка тимчасово виконує обовязки керівника чи головного бухгалтера, засвідчена нотаріально. У разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб уповноважених керівником чи головним бухгалтером відповідно, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразками підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документу (протоколу, наказу та інше), що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером, засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.


 
 

Цікаве

Загрузка...