WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки - їх суть види - Курсова робота

Банки - їх суть види - Курсова робота

На другому рівні банківської системи знаходиться решта банків, які в Україні прийнято називати комерційними банками.

Рис.1 Схема побудови банківської системи.

Центальний банк, який посідаює перший рівень у банківській ситемі покликаній регулювати її діяльність у межах прав та повноважень, наданих йому законом. Тому він несе відповідальність перед суспільством за функціонування банківської системи в цілому.

Отже, центральний банк – це орган державного грошово-кркдитного регулювання економіки, наділений монопольним правом емісії банкнотної та правом керувати грошово кредитною ситемою країни [6, с.325]. за формою організації центральні банки можуть бути державними або акціонерними. Капітал державних банків повністю зосереджений у руках держави. Центральний банк може бути організований як у момент свого безпосереднього створення (наприклад, Німецький федеративний банк – 1957р.), так і націоналізацією уже існуючих центральних банків, які до того функціонували на акціонерних засадах (Банк Англії – 1946р., Банк Франції – у 1945р.).

За акціонерної форми організації центрального банку його капітал або взагалі не належить державі (наприклад, у США капітал федеральних резервних банків формується за рахунок пайових внесків комерційних банків-членів ФРС), або належать лише частково (наприклад, у Бельгії та Австії – 50%, в Японії –55%, у Швейцарії 57%).

Головне завдання центрального банку полягає у забезпеченні стійкості національної валюти.

Комерційний банк – багатопрофільні кредити установи, що здійснюють операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки та населення [5, с.91].

Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Різноманітність постуг, які надаються комерційними банками, не означає, що всі вони виконують однаковий набір операцій.

Види операцій є найважливішими критеріями класифікації комерційних банків за типами.

Крім того, така класифікація визначається галузевою функцією, територіальним розміщенням, формою власності.

Таблиця 2.1.

Класифікація комерційних банків [7, с.28].

Критерії класифікації

Види банків

1. Характер діяльності

Універсальні

А) функціональна спеціалізація

Б) клієнтська спеціалізація

Спеціалізовані:

 • інвестиційні

 • ощадні

 • іпотечні

 • трастові

 • зовнішньоторгові та ін

 • сільськогосподарські

 • промислові

 • торгові

 • будівельні

 • біржові та ін.

2. Форма власності

Державні

Приватні

Кооперативні

Змішані

3. Організаційно правова форма діяльності

Пайові

Акціонерні товариства

 • відкритого типу

 • зактитого типу

4. Територіальна сфера діяльності

Реганальні

Міжрегіональні

Загальнонаціональні

Міжнародні

5. Налнжність до країни

Національні

Іноземні

Спільні

6. Масштаб діяльності

Дрібні

Середні

Крупні

Комерційні банки в кожній країні істотно відрізняються по набору операцій та послуг, що надаються. Одні з них виконують широке коло операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку та галузей економіки. Такі банки прийнято називати універсальними.

Свої функції комерційні банки реалізують через виконання певного набору операцій.

Коло операцій, які може виконувати сучасний універсальний банк наведено на рис.2

Рис. 2.2. основні види операцій та послуг сучасного універсального комерційного банку.

Всі універсальні банки можна об'єднати в три групи і комерційні банки.

Таблици 2.2.

Відмінні риси окремих видів універсальних банків.

п/п

Види банків

Правова форма

Клієнтура

Цілі діяльності

1

Комерційний

Акціонерні товариства

Приватні

Переважно юридичні особи.

Частково фізичні особи

Максимальні прибутки

2

Ощадні

Державні,

національні

Переважно фізичні особи. Частково юридичні особи малого і середнього бізнесу

Максимальний прибуток сприяння вирішення соціальних завдань

3.

Кооперативні

Товариства

Переважно фізичні особи. Юридичні особи малого і середнього бізнесу

Максимальний прибуток. Сприяння вирішенню соціальних завдань власників та колективу банку.

Колективні банки обслуговують насамперед підприємства та організації різних галузей народного господарства, а також фізичних осіб.

Ощадні банки по своїх функціях мало чим відрізняються від комерційних банків.

Діяльність ощадних банків базується на залученні вкладів від населення на певний строк і надання позичок приватним особам.

Кредитні товариства за характером діяльності подібні до ощадних банків. Це кооперативні ощадні інститети, які організовані групами приватних осіб, об'днаних спільними економічними інтересами (фермери, ремісники), або профспілками.

Крім вищи згаданих, до універсальних банків можна віднести ще транснаціональні банки.

Транснаціональні банки-великі банки, що мають широку мережу закордонних філій, відділень, представництв, через які при підтримці держави ці банки контролюють валютні та кредитні операції на світовому ринку [5, с.95].

Спеціалізовані банки, на відмінну від універсальних, функціонують на будь-яких секторах грошового ринку чи займаються вузькими колами банківських операцій, де потрібні особливі механічні прийоми та спеціальні знання.

Найчастіше спеціалізовані банки виникають в тиких секторах ринку:

 • споживчого кредиту;

 • сільськогосподарського кредиту;

 • іпотечного кредиту;

 • в в зовнішній діяльності;

 • в житловому будівництві тощо.

Конкретні спеціалізовані банки в різних країнах істотно відрізняються за назвою, струтурою, характером діяльності. Начастіше зустрічаються такі спеціалізовані банки:

 • іпотечні;

 • будівельні ощадні банки;

 • інвестиційні банки;

 • банки підтримки;

 • гарантійні банки;

 • розрахункова банки.

Іпотечні банки – займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під закладом земельних ділянок (іпотеки), іншими довгостроковими позиками під заклад нерухомості.

Будівельні ощадні банки – займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва. Подібно до іпотечних банків, вони подають свої довгострокові позики теж під заклад нерухомості, проте необхідні ресурси формують переважни за рахунок цільових внесків і вкладів самих забудовників.

Інвестиційні банки – займаються мобілізацією довгострокового позичкового капіталу шляхом випуску власних боргових зобов'язань та розмішення його в цінні папери корпорацій і держави. Головне призначення цих банків – диверсифікація ризиків, пов'язане з викладенням коштів у довгострокові цінні папери перш за все корпоративні.

Банки підтримки створюються державою чи за участю держави для фінансування цільових програм, які вимагають особливої підтримки, наприклад в сільськиму господарстві, розвитку інфраструктури, сприяння житловому будівництву.

Залежни від прийнятого принципу побудови комеркійних банків у країні переважають спеціалізовані чи універсальні банки.у Німечині більше 90% всіх банків другого рівня відносяться до категорії універсальних. У США поряд з універсальними банками, діє величезна кількість спеціалізованихю на них припадає понад 50% всіх активів фінансових установ США. В Україні за набором кількостікомерційних банків можна віднасти до категорії універсальних.

Територіальна ознака класифікація свідчить про розгалуження мережі філії того чи іншого банку, а токож про масштаби здійснювальних ним операцій. Залежно від територіального розміщення комерційні банки поділяються:

 • на міжнародні, що обслуговують клієнтів у різних країнах, здійснюючи операції на міжнародних ринках позичкових капіталів;

 • нацональні, які функціонують в межах однієї країни;

 • на міжрегіональні, що обслуговують потреби у кредитно-фінансових послугах кількох регіонів;

 • регіональні, масштаби операцій яких обмежуються рамками певного регіону країни.

Серед критеріїв класифікації комерційних банків важлива роль налижить формі власності, що визначає особливості формування статутного фонду банку та порядок управління ним. Відповідно до цього гритерію розрізняються такі типи банків: державні, приватні та змішані.

Таблиця 3.

Кількість і види комерційних банків в україні [4, с.114].

Показники

1999р.

01.2000р.

Кількість банків за реєстром.

Із загальної кількості:

 • державні;

 • акціонерні товариства:

 • відкриті

 • закриті

 • товариства з обмеженою відповідальністю

кількість банків за участю іноземного капіталу

 • із 100% іноземним капіталом.

203

2

173

124

49

28

30

8

203

2

173

124

49

28

30

8

У державних банках капітал повністю належить державі в особі центральних органів влади й управління, зокрема, міністерства фінансів або галузевих відомств, які є засновниками банків. Створення таких банківських установ має на меті, як правило, реалізацію певних загальнонаціональних програм розвитку тих чи інших галузей (регіонів). Державні банки є кредитно-фінансове обслуговування місцевого господарства.

Приватні банки можуть бути створені як акціонерні товаариства відкритого чи закритого типу, капітал яких формується емісією акцій; як товариства, що створюються за рахунок пайових внесків юридичних та фізичних осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...