WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Пасивні операції комерційних банків - Курсова робота

Пасивні операції комерційних банків - Курсова робота

При оцінці діяльності комерційного банку використовується показник мінімального розміру власних засобів банку (капіталу) і показник достатності капіталу. Показник мінімального розміру власних засобів банку (капіталу) установлений для діючих банків, що були зареєстровані Національним банком України до 01.01.97р.:

у сумі, еквівалентної 2 млн. ЕКЮ, на день введення в дію Інструкції;

у сумі, еквівалентної 3 млн. ЕКЮ, на 1 квітня 1999 року.

Для банків України, що зареєстровані Національним банком України після 01.01.97р., а також для новостворюваних банків показник мінімального розміру власних засобів (капіталу) встановлюється в зазначених розмірах, починаючи після 1 календарного року з початку діяльності.

Показник достатності капіталу банку (Н4) розраховується як співвідношення капіталу і загальних активів банку (на рівні 4%).

Співвідношення капіталу (К) до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви (ЗА),визначає достатність капіталу, виходячи з загального обсягу діяльності, незалежно від розміру різноманітних ризиків. Цей показник розраховується по формулі:

(2.1.3)

де К - капітал банку;

ЗА - загальні активи банку.

Для Вінницької дирекції АК АПБ "Україна" показник достатності капіталу у розрізі досліджуваного періоду становив:

Динаміка зміни показника достатності капіталу

Таблиця №2.1.1

Дата

01.04.98

01.07.98

01.10.98

01.01.99

Н4

33.24

35.82

29.67

54.02

Комерційні банки різних видів і форм власності утворюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Статутний фонд комерційного банку формується тільки за рахунок власних вільних засобів учасників (акціонерів). Забороняється використовувати для формування статутного фонду комерційного банку бюджетні засобів, засобів, отриманих в кредит чи під заставу. Частка якого-небудь з учасників не повинна перевищувати 35% статутного фонду. Банкам забороняється збільшувати статутний фонд за рахунок нерозподіленого прибутку або інших фондів, а також збільшувати статутний фонд для покриття збитків. Внески учасників (акціонерів) у статутний фонд комерційного банку здійснюються тільки у вигляді коштів у національній валюті України. Перерахування сум в іноземній вільноконвертованій валюті , внесених іноземними засновниками, акціонерами, учасниками у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом НБУ на дату підписання установчого договору про створення банку. Засоби можуть перераховуватися тільки з розрахункових рахунків юридичними особами, з особових рахунків готівкою - фізичними особами [18,с.53].

Акціонерні комерційні банки для формування і розширення свого статутного капіталу вдаються до випуску власних цінних паперів - акцій. Випускаючи власні акції, комерційні банки виступають як емітенти цінних паперів. Вони несуть від свого імені зобов'язання по цінних паперах, що випускаються, перед власниками цих паперів

Акція - цінний папір без установленого терміну обігу , що свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві і дає право на участь в управлінні ним, надає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів , а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акціонерний банк здійснює емісію акцій при своєму заснуванні та при збільшенні розмірів початкового статутного капіталу банку шляхом випуску акцій.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом. Протокол рішення про випуск акцій повинний обов'язково включати: фірмове найменування емітента і його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних оборотних коштів емітента; мету і предмет його діяльності; вказівку службових осіб емітента; найменування контролюючого органу аудиторської фірми; ціль випуску акцій; категорії акцій; кількість іменних акцій і акцій на пред'явника; кількість привілейованих акцій; загальна вартість емісії і кількість акцій; номінальна вартість акцій; порядок виплати дивідендів; термін і порядок передоплати акцій і їхньої оплати; термін повернення засобів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій; порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; умови розпорядженнями акціями; переважне право на придбання акцій при новій емісії

Емітент має право на випуск цінних паперів із моменту реєстрації випуску цінних паперів і присвоєння номера реєстрації в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку. Емітент має право на опублікування інформації про випуск цінних паперів із моменту її реєстрації в Державній комісії цінних паперів і фондового ринку. Для реєстрації випуску цінних паперів емітент подає наступні документи: заявку на реєстрацію випуску цінних паперів; засвідчену копію протоколу рішення про випуск цінних паперів; нотаріально завірену копію статуту емітента або змін до нього, зв'язаних із збільшенням (зменшенням) статутного фонду, зразок сертифіката акції; баланс, звіт про фінансові результати і їхнє використання, довідку про фінансовий стан, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), за останній фінансовий рік; копію свідоцтва про державну реєстрацію товариства.

Акції, призначені для відкритого продажу допускаються для розміщення не раніше чим через 30 днів після опублікування відомостей про їх випуск.

Не пізніше чим через 7 днів після закінчення терміну відкритого продажу цінних паперів емітент подає в орган, що реєструє, звіт про результати випуску цінних паперів. Звіт про результати випуску цінних паперів повинний містити таку інформацію:

а) дату початку і дату закінчення відкритого продажу цінних паперів;

б) фактичну ціну реалізації цінних паперів;

в) кількість реалізованих цінних паперів;

г) загальну вартість реалізованих цінних паперів ( у порівнянні з запланованої при організації випуску величиною), у тому числі для акцій у такому розрізі: кошти, внесені як плата за акції; загальна оцінка матеріальних засобів, внесених як плата за акції; оцінка іноземної валюти, внесена як плата за акції;

д) для акцій - розподіл засобів на статутний фонд (у сумі номінальної вартості реалізованих акцій) і додаткових власних засобів - (у сумі перевищення фактичної ціни продажу акцій над їхньою номінальною вартістю) [6,c.150].

3. Основні напрями розвитку пасивних операцій.

Важке економічне становище в державі, широка бартеризація економічних відносин та використання системи взаємозаліків між суб'єктами господарювання привело до того, що ресурсна база банків України знаходиться на неналежному рівні. Значна кількість грошових розрахунків проводиться поза банківською системою. Тому на даному етапі банкам необхідно проводити заходи по залученню коштів до свого обороту. Для цього потрібно застосовувати нову техніку та технологію проведення пасивних операцій, тобто використовувати ті перспективи, які відкриваються перед менеджерами банків.

Однією з частин ресурсів банку є власний капітал. Як ми вже знаємо, цей капітал в основному складається з акціонерного капіталу, який утворюється за допомогою емісії та розміщення акцій. Через незначний розвиток фондового (вторинного) ринку цінних паперів формування акціонерного капіталу банків відбувається шляхом первинного розміщення. Тобто в даній ситуації банк залежить від кількості осіб, що хочуть купити його акції. Створення капіталу відбувається за рахунок коштів акціонерів. Зараз в багатьох банках спостерігається зменшення кількості акціонерів. Для виправлення ситуації менеджерам банків доцільно запровадити систему пільг для акціонерів, елементами якої є:

 • Кредитування їх під заставу акцій. При виникненні тимчасової потреби в грошах акціонеру банку, що бажає залишитись у складі його власників не вигідно продавати акції банку, тому що вони будуть викуплені за нижчої від вартості придбання ціною. Ціна ж майбутнього придбання буде вищою від ціни продажу, що відбувся, у випадку успішної діяльності банку, бо без цього немає інтересу утримувати акції. Для більшої ліквідності застави можна оцінювати заставлені акції за номіналом з врахуванням дисконту на суму процентів на кредит, але процентна ставка при цьому має дорівнювати обліковій ставці НБУ. Дивіденди, нараховані за підсумками звітного року, нараховуються і акціонеру-боржнику, тому що він під час користування кредитом не перестає залишатись акціонером.

 • Встановлення системи пільгових тарифів (з урахуванням принципів доходності тарифів) на послуги банку для акціонерів.

 • Встановлення системи пільгових (але не занижених) курсів обміну валют для акціонерів.

 • Безплатна видача пластикових карток акціонерам як дебетових для зарахування суми дивідендів, засобів, що підлягають виплаті акціонеру, які заносяться на рахунок акціонерів, так і кредитових (особливо це доцільно при використанні методу кредитування акціонера).

 • Комплексне обслуговування акціонера [17,c.130].


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...