WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операцiї комерцiйних банкiв з цiнними паперами - Курсова робота

Операцiї комерцiйних банкiв з цiнними паперами - Курсова робота

Перевагою сценарних моделей є також те, що в них можна закласти елементи активного підходу, вказуючи вищі значення імовірностей найбільш правдоподібних з погляду інвестора сценаріїв.

Висновки

Для нормального функціонування виробництва, його розвитку, необхідні інвестиції. Інвестиції надходять з двох джерел - власних заощаджень і чужих заощаджень. Чужі заощадження перетворюються в інвестиції через фінансовий ринок. В залежності від форм, в яких грошові ресурси обертаються на фінансовому ринку, в його складі можна виділити ринок банківських кредитів і ринок цінних паперів.

На ринку цінних паперів обіг капіталу здійснюється у формі спеціальних документів (цінних паперів), які мають власну вартість і можуть продаватись, купуватись і погашатись.

В розвинутих економічних країнах виділяють три основних види фондових інструментів

1) акції приватних компаній і корпорацій;

2) облігації приватних компаній і корпорацій;

3) державні цінні папери, які випускаються центральними урядами і місцевими органами влади;

а також похідні цінні папери, які носять вторинний характер по відношенню до акцій та облігацій - конвертовані облігації та акції, варранти, ф'ючерси, опціони.

На фондовому ринку розподіл капіталу відбувається між трьома видами учасників: емітентами, посередниками та інвесторами. Емітенти через випуск цінних паперів залучають грошові ресурси інших учасників фондового ринку - інвесторів, які купують щ цінні папери.

Існування ринку цінних паперів і задоволення ним інтересів емітентів та інвесторів було б неможливим без участі на ньому посередників брокерів та інвестиційних ділерів.

Комерційні банки на фондовому ринку займають особливе місце: вони виступають як емітенти, залучаючи грошові кошти через випуск цінних паперів, як інвестори, формують власний фондовий портфель, а також як посередники, забезпечуючи обіг цінних паперів на фондовому ринку.

Основою інвестиційних операцій комерційних банків є розробка інвестиційної політики, у відповідності з якою вони здійснюють формування фондового портфеля.

Для прийняття рішення про вкладення коштів у той чи інший вид цінних паперів здійснюється фундаментальний аналіз цінних паперів, їх емітентів та інвестиційної ситуації, на основі якого портфелі інвестицій диверсифікуються за емітентами. Такий аналіз є детальним вивченням суті процесів, що відбуваються на фондовому ринку, з'ясуванням причин, які визначають економічну ситуацію на ньому, та вибори напрямків вкладень, які є найбільш ефективними з точки зору завдань банку.

З розвитком фондового ринку України значення інвестиційних операцій для наших банків постійно зростає. Про це свідчить збільшення частки інвестиційного портфеля в частих активах банків з 4,22% у 1998 році до 16,79% на 1.04.99 року, а також зростання частки інвестиційного портфеля в кредитно - інвестиційному.

Основну частину інвестиційного портфеля комерційних банків становлять облігації внутрішньої державної позики - 81,8% на 1.04.1999 року. Така ситуація пояснюється значними перевагами ОВДП над іншими видами цінних паперів, які обертаються на фондовому ринку України.

Проблеми здійснення інвестиційних операцій комерційних банків України є як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх проблем відноситься відсутність у більшості банків чітко розробленої інвестиційної політики, висококваліфікованих спеціалістів з діяльності на фондовому ринку, невисокий рівень проведення аналітичної роботи про стан ринку. До зовнішніх проблем відносяться нерозвиненість сучасного ринку цінних паперів України, який характеризується:

1) нормативне - правовою незабезпеченістю;

2) невеликими обсягами і неліквідністю цінних паперів, високим ступенем ризику, пов'язаним з цінними паперами;

3) нерозвиненістю матеріальної бази, технології торгівлі цінними портфелями, інфраструктури;

4) відсутністю відкритого доступу до макро- та мікроекономічної інформації про стан фондового ринку.

Вирішення даних проблем дасть змогу піднести на значно вищий рівень розвитку проведення інвестиційних операцій-комерційними банками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Алексеев М.Ю. Ринок ценних бумаг. - М.: Финансы й статистика. 1992.- 352 с.

 • Алехин Б.И. Ринок ценних бумаг. Введение в фондовие операции. - М.: Финанси й статистика, 1991. - 160с.

 • Банковское дело: Справ. пособие / М.Ю. Бабичев, Ю.А. Бабичева, О.В. Трохова й др. Под ред. Ю.А. Бабичевой. -М,: Экономика, 1994.- 397с.

 • Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В.И. Колосникова, проф. Кроливецкой Л.П. - М.: Финансы й статистика, 1995. - 480 с.

 • Бендерський Ю.Л. Автоматизація робіт із державними цінними паперами // вісник НБУ. 1996. - № б- ст. 15 -17.

 • Гажа В.Г. Місце і роль комерційних банків у формуванні сучасного фондового ринку України. //Вісник НБУ-199бр.-№2-с.50-51

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин.- Тернопіль: "Тернопіль", 1996. - 140с.

 • Долан Є. Дж. й др. Деньги, банковское дело й денежно кредитная политика/ Пер. с англ. В. Лукашевича й др. Под общ. ред. В. Лукашевича.- Л. 1991.- 448с.

 • Жуков Е.Ф. Ринок ценных бумаг. - М.: Финансы й статистика, 1995.- 224с.

 • Мертенс О. Сучасні методи управління портфелем облігацій: аналіз ефективності та можливості практичного використання// Банківська справа,- 1996 - .№ 5.- ст.35 - 44

 • Миркин Я.М. Ценные бумаги й фондовий рынок.- М.: "Перспектива", 1994.-53І с.

 • Мозговий О.М. Фондовий ринок України.// Фінанси України,-1996.-№5.-с.42.

 • Ніхбахт Е., Гропелян А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф. Овсіенко та В.Я. Мусіенка. - К.: Основа, 1999,- 383с.

 • Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина. - М.: ИМФРА - М, 1995. - 144с.

 • Поліщук С. Андрійчук О. Національний інвестиційний банк і залучення в Україну іноземних капіталів.// Вісник НБУ -1997. -№ 2. -ст. 13-15.

 • Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. - М.: "Дело Лтд", 1995.- 768с.

 • Сугонянко О. Реформування банківської системи як державна проблема// Вісник НБУ. - № 1 -1997. - С.27.-30.

 • Усоскин В.М. Современный комерческий банк: управление и операции. М.: ИЦП " Вазар Ферро", 1994.

 • Чайка О. Стан, проблеми та перспективи ринку державних цінних паперів України.// Вісник НБУ. -1997. - № 1. - ст. 15- 18.

  1 Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы й статистика. 1992.- 126 с.

  2 Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - М.: Финансы й статистика. 1992.- 13 с.

  3 Алехин Б.И. Ринок ценних бумаг. Введение в фондовие операции. - М.: Финанси й статистика, 1991. - 96с.

  4 Основи банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина. - М.: ИМФРА - М, 1995. - 34с.

  5 Мозговий О.М. Фондовий ринок України.// Фінанси України,-1996.-№5.-с.31.

  6 Мертенс О. Сучасні методи управління портфелем облігацій: аналіз ефективності та можливості практичного використання// Банківська справа, - 1996 - .№ 5.- ст.37

  7 Мертенс О. Сучасні методи управління портфелем облігацій: аналіз ефективності та можливості практичного використання// Банківська справа, - 1996 - .№ 5.- ст.39

  8 Поліщук С. Андрійчук О. Національний інвестиційний банк і залучення в Україну іноземних капіталів.// Вісник НБУ -1997. -№ 2. -ст. 14.

  9 Долан Є. Дж. й др. Деньги, банковское дело й денежно кредитная политика /Пер. с англ. В. Лукашевича й др. Под общ. ред. В. Лукашевича.- Л. 1991.- 40с.

  10 Гажа В.Г. Місце і роль комерційних банків у формуванні сучасного фондового ринку України. //Вісник НБУ-199бр.-№2-с.42

  11 Чайка О. Стан, проблеми та перспективи ринку державних цінних паперів України.// Вісник НБУ. -1997. - № 1. - ст. 15- 16.

  12 Сугонянко О. Реформування банківської системи як державна проблема// Вісник НБУ. - № 1 -1997. - С.28.

  35


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...