WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитно-банкiвська система України i роль ЦБ України - Курсова робота

Кредитно-банкiвська система України i роль ЦБ України - Курсова робота

Діяльність комерційних банків пов'язана із загальним станом національної економіки, діяльністю людей і здійснюється в умовах коливань рівня попиту та пропозиції на банківські послуги, конкуренції, наявності різноманітних ризиків тощо. У зв'язку з цим рекомендації щодо управлінських рішень мають базуватися на узагальненій оцінці всебічного аналізу діяльності комерційного банку.

Під час проведення узагальнювальної оцінки банку необхідно використовувати стандартизовану систему, за якою аналізуються основні фінансові показники стану банку. Такою є загальновідома система "СAMEL", на базі якої, з урахуванням специфічних особливостей національної банківської системи, визначається рейтинг комерційних банків України.

Рейтингове оцінювання за системою "СAMEL" здійснюють суто наглядові органи.

Система рейтингової оцінки вимагає ретельного аналізу стану банку. Такий аналіз можна здійснити лише під час комплексного виїзного інспектування, яке передбачає повну перевірку активів та операцій банку і достовірності відповідної документації. Крім того, лише в процесі виїзного інспектування можна повною мірою зрозуміти, як ставиться до ризиків керівництво банку, на які ризики воно готове йти та як здійснює управління ризиками.

Основою рейтингової системи є оцінка ризику за п'ятьма основними компонентами:

 • достатність капіталу (С)

 • якість активів (А)

 • менеджмент (М)

 • надходження (Е)

 • ліквідність (L)

Ефективність методу оцінки банку за системою "СAMEL" залежить від кваліфікації та об'єктивності інспекторів служби банківського нагляду, які регулярно здійснюють перевірки і дають оцінку стану банків. За результатами кожної такої перевірки складається звіт про інспектування в цілому по системі банку.

Рейтинг є власністю Національного банку України і призначений тільки для внутрішнього використання. Рейтинг не підлягає опублікуванню в засобах масової інформації.

Єдина система рейтингу вимагає, щоб на основі її п'яти основних компонентів був визначений цифровий рейтинг кожного банку. Кожний компонент системи оцінюється за п'ятибальною шкалою, де "1" є найвищою оцінкою, а "5" – найнижчою. На підставі оцінок усіх компонентів за п'ятибальною шкалою складається зведений рейтинг. Оскільки визначення комплексної рейтингової оцінки є суб'єктивним процесом, воно має бути добре обґрунтованим та спиратись на переконливі аргументи. Не може бути ніяких часткових або проміжних комплексних рейтингів. Комплексний рейтинг не може бути середнім арифметичним складових рейтингової системи.

Банки, які отримали оцінку "4" або "5" мають серйозні проблеми та вимагають ретельного нагляду та спеціальних оздоровчих заходів. Якщо загальна платоспроможність банку під загрозою, потрібні негайні конкретні дії служби нагляду, не виключаючи можливості примусової реорганізації та ліквідації.

Банки, які отримали рейтингову оцінку "3", мають недоліки, і якщо ці недоліки не будуть виправлені за потрібний для цього період часу, вони можуть призвести до значних проблем, пов'язаних із платоспроможністю та ліквідністю. У такій ситуації НБУ має вжити відповідні заходи впливу з наданням чітких вказівок керівництву банку щодо визначення та подолання існуючих проблем.

Банки, які мають зведений рейтинг "1" або "2" є надійними за всіма показниками. Банки вважаються стабільними, такими, що мають кваліфіковане керівництво, що здатні протистояти більшості економічних спадів, крім надзвичайних. Ступінь нагляду за такими банками мінімальний.

При визначенні комплексної рейтингової оцінки банків, які мають систему філіалів, територіальні управління НБУ використовують матеріали перевірок установ банку, які розташовані в інших регіонах. Довідки перевірок надсилаються до територіального управління НБУ за місцем розташування банку – юридичної особи у строк не пізніше 14 днів після закінчення перевірки. Розглянувши матеріали перевірок, що надійшли з інших областей, територіальне управління негайно або після того, як буде накопичено достатньо інформації (зважаючи на її суттєвість), уточнює комплексну рейтингову оцінку та у 5-денний строк після складання комплексного звіту про інспектування надсилає її до Департаменту пруденційного нагляду НБУ, в Управління інспектування банків.

Звіт про інспектування банку в цілому готується керівником інспекторської бригади.

Наведені нижче критерії оцінки компонентів ж орієнтовними для складання висновків про рейтинг банку.

Достатність капіталу.

Аналіз капіталу банку має визначити, чи може банк гарантувати достатній захист коштів вкладників.

Оцінка адекватності капіталу банку проводиться за допомогою таких показників як:

 • платоспроможність капіталу;

 • достатність капіталу;

 • місце банку за показниками капіталу серед інших банків;

 • результати інспекторських перевірок якості активів, тощо.

Банк з рейтинговою оцінкою капіталу "1" має такі характеристики: нормативи платоспроможності і достатності капіталу перевищують нормативні значення; показники капіталу кращі, ніж у всіх інших банках; відмінна якість активів; високий рівень прибутковості; відмінне керівництво банку.

Банк з рейтинговою оцінкою капіталу "2" має характеристики, подібні до характеристик банку з рейтинговою оцінкою капіталу "1". Такий банк може мати незначні недоліки, пов'язані з одним або кількома переліченими чинниками. Такі недоліки можуть бути виправлені протягом обмеженого періоду часу без посиленого контролю з боку органів банківського нагляду.

Банк з рейтинговою оцінкою капіталу "3" дотримується нормативного значення платоспроможності та достатності капіталу, однак має значні недоліки, пов'язані з вище наведеними чинниками. Причини того, що рейтингова оцінка є "3" (наприклад, великий обсяг проблемних активів, низька прибутковість, неконтрольованість зростання активів тощо), такі серйозні, що якщо вчасно не вжити виправних заходів, стан банку може погіршитись до рівня неплатоспроможності.

Банк з рейтинговою оцінкою капіталу "4" має великі проблеми, які призвели до нестачі власних коштів, і вони більше не здатні захистити кредиторів банку та інших зацікавлених осіб від ризиків, пов'язаних з операціями банку. Звичайно такий банк має значний обсяг збиткових кредитів, сума яких перевищує 50% суми власних коштів, має великі збитки від операцій з цінними паперами, валютних і кредитних операцій. В цьому разі подібний суворий контроль з боку органів банківського нагляду, щоб забезпечити вжиття відповідних заходів.

Банк з оцінкою "5" вважається неплатоспроможним. Ймовірність того, що дії керівництва можуть запобігти повному краху банку, дуже мала. Такий банк потребує особливої уваги з боку органів банківського нагляду, аби зменшити збитки вкладників і кредиторів.

Аналіз якості активів.

Низька якість активів є найпоширенішою проблемою для нестійких і погано керованих банків, хоча це і не єдина причина їх фінансової слабкості.

З метою точнішого аналізу якості активів використовується система класифікації кредитів, інших видів активів та позабалансових статей. Під час аналізу всі активи множаться на відповідний коефіцієнт ризику. Загальна сума зважених на коефіцієнт ризику активів є середньозваженою вартістю класифікованих активів.

Якість активів визначається таким співвідношенням:

при цьому мають місце такі коригування:

 • якщо банк зробив спеціальні відрахування на відшкодування збитків за кредитами, ці відрахування віднімаються від вартості активу до його класифікації;

 • якщо банк має загальні резервні відрахування, які можуть бути використані для відшкодування можливих збитків у майбутньому, ця сума додається до суми капіталу.

Орієнтовно рейтингова оцінка якості активів визначається так:

Рейтингова оцінка

Співвідношення між вартістю класифікованих активів та капіталом

"1"

менше 5%

"2"

від 5 % до 15%

"3"

від 15% до 30%

"4"

від 30% до 50%

"5"

понад 50%

Менеджмент.

Під час оцінки ефективності управління діяльністю банку неможливо використовувати коефіцієнтні показники. Методи управління можна оцінити за системою рейтингу, враховуючи інші чотири напрямки оцінки, оскільки ефективність менеджменту прямо залежить від якості активів, капіталу, надходжень і ліквідності банку.

Менеджмент з рейтинговою оцінкою "1" має такі характеристики як: повне розуміння ризиків, пов'язаних з діяльністю банку; усі основні показники фінансової діяльності банку відповідають вимогам або перевищують їх; виважений підхід до планування, розроблення положень, методів роботи; продумана адміністративна структура та програма підготовки кадрів; уважне ставлення до рекомендацій Національного банку України.


 
 

Цікаве

Загрузка...