WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитно-банкiвська система України i роль ЦБ України - Курсова робота

Кредитно-банкiвська система України i роль ЦБ України - Курсова робота

Окремі дані про динаміку та стан комерційних банків України протягом кількох останніх років наведено в таблиці 1.2. [6;131].

Таблиця 1.2.

Основні дані про комерційні банки України.

Показники

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Кількість банків за реєстром (на кінець року)

у т.ч. зареєстровано протягом року

133

60

211

84

228

28

230

3

229

10

227

8

214

3

Із загальної кількості:

- державні

- акціонерні товариства

відкриті

закриті

- товариства з обмеженою відповідальністю

2

159

96

63

67

2

169

119

50

59

2

177

125

52

50

2

184

133

51

41

2

178

125

53

34

Кількість банків за участю іноземного капіталу

- зі 100% іноземним капіталом

- з ін.капіталом, що перевищує 50%

12

1

1

12

1

1

14

2

6

22

6

12

28

9

14

Кількість банків, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

115

134

146

157

161

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію

4

2

2

2

Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн.грн.

0,5

15

87

541

1098

1636

2103

Кількість ліквідованих банків у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за рік)

3

6

11

1

11

10

16

Кількість банків, у яких відізвано ліцензію на здійснення валютних операцій у зв'язку з порушенням банківського законодавства (за рік)

3

1

7

26

5

9

Продовження таблиці 1.2.

Показники

1999

01'2000

Кількість банків за реєстром (на кінець періоду)

203

203

Із загальної кількості:

- державні

- акціонерні товариства

відкриті

закриті

- товариства з обмеженою відповідальністю

2

173

124

49

28

2

173

124

49

28

Кількість банків за участю іноземного капіталу

- зі 100% іноземним капіталом

30

8

30

8

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

153

153

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію

1

1

Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн.грн.

2910

2933

Кількість ліквідованих банків

у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за період)

11

Кількість банків, у яких відкликано ліцензію на здійснення усіх банківських

у т.ч. валютних операцій

Кількість банків, у яких зупинено дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій

у т.ч. валютних операцій

1

1

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ

2.1. Необхідність і завдання банківського нагляду

Важливою функцією держави є регулювання та нагляд за діяльністю банків з метою забезпечення стабільності банківської системи. Ефективний нагляд за діяльністю банків є однією з основних передумов стабільності економічного середовища.

Терміни "регулювання банківської діяльності" та "нагляд за діяльністю банків" часто вживають поруч, тому що вони характеризують взаємозв'язані та взаємодоповнювальні види діяльності.

Під регулюванням банківської діяльності розуміють, насамперед, створення відповідної правової бази. По-перше, це розроблення та ухвалення законів, що регламентують діяльність банків. По-друге, це ухвалення відповідними установами, уповноваженими державою, положень, що регламентують функціонування банків, у вигляді нормативних актів, інструкцій, директив, Вони базуються на чинному законодавстві і конкретизують, роз'яснюють основні положення законів. Законодавчі і нормативні положення визначають такі межі поведінки банків, які сприяють надійному та ефективному функціонуванню банківської системи.

Під банківським наглядом розуміють, насамперед, моніторинг процесів, що мають місце у банківській сфері на різних стадіях функціонування банків, а саме:

  • створення нових банків та їхніх установ;

  • діяльності банків;

  • реорганізації та ліквідації банків.

Регулятивно-наглядові органи мають повноваження застосовувати до банків певні коригувальні заходи, а також заходи примусового впливу з метою регулювання їхньої діяльності. Ці заходи можуть розглядатися одночасно як елемент банківського нагляду і як елемент банківського регулювання. Отже, поняття регулювання банківської діяльності та банківський нагляд дуже тісно переплітаються.

В умовах ринкової економіки банки мають надзвичайно великі можливості впливати на економічні процеси як позитивно, так і негативно, що обумовлює необхідність регламентації їхньої діяльності. Дослідження ролі банків у сучасній економіці дає можливість з'ясувати причини, які примушують державу взяти на себе функцію банківського регулювання і нагляду. Розглянемо основні з цих причин.

Держава в особі центрального банку покликана, як вже зазначалося, забезпечувати стабільність грошового обігу і національної валюти, що неможливо без регулювання діяльності банків, а саме без обмеження здатності банків створювати платіжні засоби — гроші. У гонитві за прибутками банки здатні створити й запропонувати більше грошей, ніж у них є підстав для цього, і більше, ніж потребує ринок. Інструментом регулювання діяльності банків виступає механізм обов'язкового резервування певної частини ресурсів банків. Якщо банк порушує встановлені правила, наглядові органи застосовують до нього певні заходи.

Одна з важливих функцій банків — збереження грошових заощаджень суспільства. Банки — це довірчі установи, тобто в основі їх діяльності лежить довіра до них з боку суспільства. Для того, щоб економічні суб'єкти розміщували в банках свої заощадження, вони повинні мати певні гарантії, що ці заощадження можна буде отримати в наперед домовлені строки і з обіцяними процентами. В цих умовах суспільство розглядає виконання державою функції банківського регулювання та нагляду як свого роду гарантію розумної та обачливої політики банків.

Банки, на відміну від інших економічних суб'єктів ринку, містять у собі підвищену загрозу дестабілізації власної діяльності і провокування загальноекономічної кризи, що пояснюється самою природою банків, специфікою їх діяльності. Так, капітал банків становить невелику частку у їхніх сукупних ресурсах, оскільки банки працюють головним чином за рахунок залучення коштів великої кількості вкладників. У зв'язку з цим платоспроможність і ліквідність банків є поняттям відносним, вони базуються на припущенні, що вкладники не вилучають свої кошти з банків одночасно. Проте економічні ситуація в країні може скластися в такий спосіб, що ймовірність вилучення коштів значної кількості вкладників стане реальністю, і банки, що опинилися у цій ситуації, можуть збанкрутувати. Банки-банкрути, тісно пов'язані з іншими банками через систему міжбанківських зв'язків, будуть не здатні виконати свої зобов'язання перед вкладниками, перед іншими банками, що потягне за собою цілий ланцюг банківських крахів. Наслідком цього може бути порушення грошового обігу з ризиком перейти у кризу банківського сектора, а потім, в загальноекономічну кризу країни.


 
 

Цікаве

Загрузка...