WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Неправильне визначення суми кредиту також може викликати серйозні проблеми. Якщо сума занижена (наприклад, замість необхідних ЗОО тис. дол. отримає 100 тис. дол.), те позичальнику незабаром буде потрібний ще 200 тис. дол., і первинна позика не буде погашена в термін. У зворотній ситуації (видано 200 тис. дол., коли необхідно 100 тис.) клієнт буде мати в своєму розпорядженні зайві суми і затратить їх на фінансування витрат, не передбачених кредитним договором.

Перший крок, який повинен зробити кредитний інспектор, розробляючи умови майбутньої позики – визначити вид кредиту. Це залежить від мети кредиту, характеру операцій, для фінансування яких береться позика, можливості та джерел погашення кредиту. Ми вже говорили, що комерційні позики можуть бути використані для фінансування оборотного капіталу і для фінансування основних фондів компанії. Кошти для погашення позики в цих двох випадках акумулюються по-різному. Якщо позика береться для фінансування запасів або дебіторської

заборгованість, то кошти, необхідні для її погашення, утворяться після продажу цих запасів або оплати рахунків покупцями продукції. У другому випадку позика застосовується для купівліобладнання, будівель та ін, та засобу для погашення кредиту будуть отримані в процесі тривалої експлуатації цих елементів основного капіталу. Ясно, що при фінансуванні запасів або дебіторської заборгованості клієнт потребує короткострокового кредиту, що погашається протягом декількох місяців, тоді як у другому випадку кредит повинен відповідати часу служби обладнання і відповідно мати більш тривалий термін – від 1 до 25 – 30 років.

Банк пропонує клієнту той вид кредиту і ті умови погашення, які в найбільшій мірі відповідають характеруоперації, лежачої в основіпозики. У першому випадку це може бути сезонна позика, що відновляється кредитна лінія, перманентна позика для поповнення оборотного капіталу, у другому – термінова позика, лізингова угода, позика під заставну т.ін.

Погашення позики може проводитися одноразовим внеском після закінчення терміну або рівномірними внесками протягом всього періоду дії кредиту. У останньому випадку розробляється шкала погашення у відповідності з термінами оборотності капіталу.

Велика увага приділяєтьсяпитанню вартості кредиту, куди входять визначення процентної ставки, розмір компенсаційного залишку на рахунку, комісійні за видачу і оформлення кредиту та ін.

При визначенні ставки по кредиту повинні враховуватися різні чинники: вартість для банку залученихкоштів (депозитів і недепозитних джерел); надійність позичальника та міра ризику, пов'язаназ позикою; витрати по оформленню і контролю за погашенням кредиту; характер відносин між банком і позичальником та ряд інших моментів.

Фахівці банку при визначенні ставки по кредиту виходять з розрахунку необхідної мінімальної норми прибутковості по позиці, яка розраховується по наступній формулі:

Необхідна норма прибутковості = Граничні витрати+ Цільовий прибуток =

Прибуток по позиці - Витрати по позиці

= ------------------------------------------------------------

Чиста сума використаних коштів де:

граничні витрати визначаються як вартість для банку короткостроковихзалученихкоштів (звичайно береться ринкова ставка по тримісячних депозитних сертифікатах);

цільовий прибуток – надбавка до базової процентної ставки (для позик з високим ризиком – 5 – 6%, з низьким ризиком –– 2%);

прибуток по позиці – сума процентних платежів, комісійні за відкриття кредиту і за розробку умов позики;

- витрати по позиці – прямі і непрямі витрати по видачі, обслуговуванню і погашенню позики;

чиста сума використаних клієнтом коштів – це середня сума заборгованості по кредиту протягом всього періоду дії позики мінус суми, внесені позичальником, мінус резервні залишки в центральному державному банку.

Приклад. Граничні витрати по позиці становлять 9%, цільовий прибуток – 4%, витрати по позиці – 40 тис. дол., чиста сума кредиту 2 млн. дол. Мінімально допустимий прибуток по позиці (х) знаходимо по формулі

х- 40000

9% + 4% = --------------------

2000000

де х = ЗОО тис. дол. Інакше говорячи, прибуток по даній позиці повинен бути не менше за 300 тис. дол. Виходячи з цього банк розраховує ефективну ставку відсотка по наступній формулі:

Прибуток по позиці 365

Ефективна ставка = ----------------------- х -----------------------------

Сума позикиТермін позики в днях

Якщотермін позики – 1 рік, а прибуток 340 тис. дол., то ефективна ставка рівна 17% річних.

При розрахунку процентної ставки по позиці банк враховує всю гамму своїх взаємовідносин з клієнтом. Якщо ці відносини не обмежуються разовим отриманням кредиту, а мають більш широкі масштаби (наприклад, клієнт зберігаєвеликий стабільний залишок на поточному рахунку, користується послугами інвестиційного і трастового відділів, має кредитну картку банку та ін.), банк отримує додатковий прибуток. Природно, він прагне зберегти і зміцнювати ці відносини і може встановити більш пільговий відсоток по позиці.

Коли робота по структуруванню позики кінчена, кредитний інспектор повинен ухвалити принциповерішення: чи переходити до остаточних переговорів про укладення кредитної угоди або відмовити у видачі позики. Необхідно ще раз підкреслити, що якщо на однійз стадій обстеження і підготовки матеріалів стає ясно, що якісь важливі характеристики позики (мета, сума, забезпечення, умови погашення) не відповідають політиці банку в області кредитування і прийнятим стандартам, потрібно відмовитися від надання кредиту. Тому, закінчивши структурування позики, кредитний інспектор повинен ще раз оцінити всю інформацію, (архіви, матеріали, інтерв'ю з позичальником, звіти про кредитоспроможність, балансові коефіцієнти та ін.) і ухвалити остаточне рішення про доцільність позики. Якщовисновок позитивний, то робота переходить в стадію переговорів про остаточні умови кредитної угоди, після чого проект договору повинен бути представлений позиковому комітету банку для затвердження.

Кредитна угода

Являє собою розгорнений документ, що підписується обома сторонами кредитної операції і містить докладний виклад усіх умов позики.


 
 

Цікаве

Загрузка...