WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Інші джерела інформації про позичальника

Фінансова звітність є лише однимз каналів отримання інформації про позичальника. До інших джерел відносяться також архіви банку, звіти спеціалізованих кредитних агентств, обмін інформацією з іншими банками і фінансовими установами, вивчення фінансової преси.

Банки зберігають всю інформацію про минулі операції із своїми клієнтами. Архіви кредитного відділу дозволяють встановити, чи отримував заявник в минулому позикиу банку, і якщоотримував, чи були затримки з платежами, порушення умов договору та ін. Бухгалтерія повідомляє про всі випадки недозволеного овердарфта.

Банківські відділи кредитоспроможності вивчають звіти кредитних агентств, які містять базову інформацію про фірми, історію їх діяльності, зведення про фінансове положення за ряд років. Це особливо важливо, якщо банк раніше не мав контактів з позичальником. Агентства можуть випускати спеціалізовані звіти про компанії в певній галузі або групі галузей, що також представляє інтерес для банку.

Нарешті, банки і інші фінансові установи обмінюються конфіденційною інформацією про компанії. Банк просить заявника представити список інших банків і фінансових установ, з якими він веде справи або мав відносини в минулому. Потім банк перевіряє цю інформацію поштою або по телефону. Він просить інші банки охарактеризувати заявника на основі минулого досвіду роботи з ним.

Таким чином, в розглянутому прикладі банк видимо має справу з кредитоспроможним позичальником. Безумовно вимагає перевірки його кредитна історія, особисті якості керівників фірми і оцінка цілей, на які компанія проситьнадати кредит. Крім цього, для банку буде мати значення сума кредиту, терміновість, порядок погашення основної суми і сплатувідсотків, а також забезпечення. З великою часткою імовірності можна стверджувати, що якщо компанія є клієнтом банку, то кредит буде наданий їй на більш пільгових умовах, ніж у випадку, якщо її основний рахунокзнаходиться в іншомуР анку.

3. Етапи видачі кредиту

Процес кредитування можна розділити на декілька етапів, кожний з яких вносить свій внесок в якісні характеристики кредиту і визначає міру його надійності і прибутковості для банку:

розгляд заявки на отримання кредиту і інтерв'ю з майбутнім позичальником;

вивчення кредитоспроможності клієнта і оцінка ризику по позиці;

підготовка і укладення кредитної угоди;

контроль за виконанням умов угоди і погашенням кредиту.

Кредитна заявка

Клієнт, який звертається в банк за отриманням кредиту, представляє заявку, де містятьсяпочаткові відомості про необхідну позику: мета, розмір кредиту, вид і термін позики, передбачуване забезпечення.

Банк вимагає, щоб до заявки були прикладені документи і фінансові звіти, які служать обгрунтуванням прохання про надання позики та пояснюють причини звертання в банк. Ці документи – необхідна складова частина заявки. Їх ретельний аналіз проводиться на подальших етапах, після того як представник банку проведе попереднє інтерв'ю із заявником і зробить висновок про перспективність операції.

До складу пакету супровідних документів, що представляються в банк разом із заявкою, входять наступні.

1. Фінансовий звіт, що включає баланс банку і рахунок прибутків і збитків за останні 3 роки. Баланс складається на дату (кінець року) і показує структуру активів, зобов'язань і капіталу компанії. Звіт про прибутки і збитки охоплює річний період і дає докладні відомості про прибутки і витрати компанії, чистого прибутку, розподілі її (відрахування в резерви, виплата дивідендів та ін.).

2. Звіт про рух касових надходжень що базується співставі балансів компанії на дві дати і дозволяє визначити зміни різних статей і рух фондів. Звіт дає картину використання ресурсів, часу вивільнення фондів і утворення дефіциту касових надходженьта ін.

3. Внутрішні фінансові звіти характеризують більш детально фінансове положення компанії, зміну її потреби в ресурсах протягом року (поквартально, щомісячно).

4. Внутрішні управлінські звіти. Складання балансу вимагає багато часу. Банку можуть бути потрібні дані оперативного обліку, які містяться в записках і звітах, підготовлених для керівництва компанії. Ці документи стосуються операцій і інвестицій, зміни дебіторської і кредиторської заборгованості, продажу, величини запасів та ін.

5. Прогноз фінансування. Прогноз містить оцінки майбутнього продажу, витрат, витрат на виробництво продукції, дебіторської заборгованості, оборотності запасів, потреби в грошовій готівці, капіталовкладеннях таін. Є два типи прогнозу: оцінний баланс і касовий бюджет. Перший включає прогнозний варіант балансових рахунків та рахунок прибутків і збитків на майбутній період, другий прогнозує надходження і витрачання грошової готівки (по тижнях, місяцях, кварталах).

6. Податкові декларації. Це важливе джерело додаткової інформації. Там мають місце відомості, не включені в інші документи. Крім того, вони можуть характеризувати позичальника, якщо буде виявлено, що він ухиляється від сплати податків з частки прибутку.

7. Бізнес-плани. Багато які кредитні заявки пов'язані з фінансуванням початківців-підприємств, які ще не мають фінансових звітів та іншої документації. У цьому випадку представляється докладний бізнес-план, який повинен мати інформацію про цілі проекту, методах ведення операцій т. ін. Зокрема, документ повинен включати:

опис продуктів або послуг, які будуть запропоновані на ринку (включаючи патенти, ліцензії); плани досліджень і розробок та ін.;

галузевий і ринковий прогнози (опис ринків, інших компаній, які пропонують аналогічний продукт, державне регулювання відповідних галузей, переваги і слабкі сторони конкурентів);

плани маркетингу (мети, реклама, вартість компанії по просуванню продукту на ринок та ін.);

план виробництва (потреба у виробничих потужностях і робочій силі, обладнання, що є та ін.);

план менеджменту (структура компанії, керівні органи, консультанти та ін.);

фінансовий план (прогноз операційного і інвестиційного бюджетів, прогноз руху готівки, перспективний баланс на п'ять майбутніх років).

Заявка надходить до відповідного кредитного працівника, який після її розгляду проводить попередню бесіду з майбутнім позичальником – власником або представником керівництва фірми. Ця бесіда має велике значення для розв'язання питання про майбутню позику: вона дозволяє не тільки з'ясувати багато важливих деталей кредитної заявки, але і скласти психологічний портрет позичальника, з'ясувати професійну підготовленість керівного складу компанії, реалістичність його оцінок положення і перспектив розвитку підприємства.

Інтерв'ю з клієнтом

У ході бесіди інтерв'юєру не треба прагнути з'ясувати всі аспекти роботи компанії; він повинен сконцентрувати увагу на ключових, базових питаннях, що представляють найбільший інтерес для банку. Рекомендується розподілити питання по 4 – 5 групах. Прикладипитаньприводяться нижче.


 
 

Цікаве

Загрузка...