WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

1. Основні статті активу – дебітори, товарні запаси і основні кошти. Висока питома вага цих статей звичайно характерна для промислових компаній,і в цьому відношенні баланс фірми не є незвичайним.

2. Дебіторська заборгованість збільшилася за три роки в 2,2 рази з 282,1 до 629,6 дол. грн. У чому причина такого зростання? Чи зосереджені ці неоплачені рахунки у якогось одного покупця і чи не є ця заборгованість безнадійно простроченої? Чи зростає дебіторська заборгованість більш швидкими темпами, ніж сума продажу і якщотак, то пов'язане це із зміною умов кредиту або з погіршенням якості клієнтури компанії?

3. Товарні запаси фірми зросли приблизно в 2,5 разу. Чому? Який склад запасів? Це може послужити забезпеченням позики в банку, або готова продукція, яка не продана і тому не представляє інтересу?

4. Основні кошти зросли утроє – з 319 тис. дол. до 1184 тис. дол. У чому причина? Який склад коштів – будівлі, обладнання? Яке обладнання було куплене? Якщо воно придбане для розширення виробництва, то яка імовірність, що попит на продукцію компанії буде зростати? Якщообладнання потрібне для забезпечення одного проекту, чому компанія не взяла його в оренду?

5. Рахунки до оплати в пасиві балансу (кредиторська заборгованість) також зросли. Цього потрібно було чекати, оскільки приріст запасів звичайно покривається комерційним кредитом. У зв'язку з цим цікаво, чи з'явилися у компанії нові постачальники і які умови погашення кредиту. Довгостроковий борг компанії різко збільшився в 1989 р. (з 0 до 810 тис. дол.). Яка структура боргу, відсотки по позиках? Чи є ставки відсотка фіксованими або змінними?

6. Відносно акціонерного капіталу також виникають питання. Яка частина власного капіталу була використана для купівліобладнання в 1989 р.? Чому велика частка прибутку відраховується в резерв, а не виплачується акціонерам?

Працівник банку зіставить сильні сторони компанії (широке використання комерційного кредиту, зростання короткострокових активів темпом, відповідним зростанню короткострокових зобов'язань) з її слабкостями (швидке збільшення заборгованості) і поставитьпитання про якість її активів. Цю проблему він вирішить за допомогою аналізу коефіцієнтів.

Але раніше цього необхідно оцінити також дані звіту про прибутки і витрати компанії.

Звіт про прибутки і витрати

Статті прибутків і витрат

1987

1988

1989

Чиста сума продажу

2564.9

3024.7

4178.9

мінус собівартість проданих товарів

1861.6

2121.6

2976.6

Валовий прибуток

703.3

903.1

1202.3

мінус операційні витрати

624.8

682.3

807.5

Операційний прибуток

60.5

220.8

394.8

Інші прибутки

7.6

3.9

20.8

мінус інші витрати

14.0

125.2

149.5

Чистий прибуток до сплати податків

54.1

99.5

266.1

мінус податки

3.1

22.4

33.5

Чистий прибуток післясплати податків

51.0

77.1

232.6

Аналіз звіту про прибутки і витрати компанії за три роки дозволяє зробити наступні висновки:

1. Валові прибутки компанії стійко зростали – з 2565 тис. до 4179 тис. дол. Чи пов'язане це зростання з агресивною стратегією по розширенню продажу або зі зниженням цін на продукцію? У якій мірі зростанняприбутків визначається новими покупцями? Чи будуть вони акуратно оплачувати свої рахунки?

2. Собівартість продукції також зросла. У чому причина цього збільшення? Чому зростали операційні витрати (з 642 тис. дол. до 807 тис. дол.), тобто витрати, пов'язані з утриманням адміністративного апарату, орендою приміщень та ін. Значну частинузростання "інших витрат" склали відсотки по боргу (61,8 тис. з 149,5 тис. дол.). Які умови отриманих компанією позик?

3. Чистий прибуток післясплати податків компанією стійко зростав. Чи пов'язане це з високою якістю управління або з умовами, що змінилися в галузі?

Всі ці питаннятакож будуть піддані ретельному розбору, перш ніж банк ухвалить рішення про надання кредиту компанії.

При вивченні кредитоспроможності фірми важливе значення додається аналізу коефіцієнтів, що характеризують співвідношення різних статей балансу, і динаміці цих показників. Це важливі джерела інформації і прогнозів з приводу стану справ фірми і ризику, пов'язаного з видачею їй кредиту.

Коефіцієнти, застосовані в практиці кредитного аналізу

Їх можна розділити на п'ять груп:

- показники ліквідності;

- показники заборгованості;

- показники погашення боргу;

- показники ділової активності;

- показники рентабельності.

1. Показники ліквідності ( liquidity rations ) застосовуються для оцінки того, як співвідносяться найбільш ліквідні елементи балансу фірми, її оборотний капітал (касова готівка, дебітори, запаси товарно-матеріальних цінностей) і короткострокові зобов'язання (видані векселі, короткострокові боргові зобов'язання таін.). Чим вище покриття цих зобов'язань за рахунок швидкореализуємих активів, тим надійніше положення фірми, тим більше у неї шансів на отримання кредиту у банку.

До числа найбільш важливих показників вказаної групи, що широко використовуються відноситься коефіцієнт ліквідності ( current ratio ):

Короткострокові активи

К-т ліквідності = ----------------------------------------

Короткострокові зобов'язання

Раніше вважалося, що числове значення цього показника повинне бути таке, що дорівнює 2 або вище. Нині не менш важливим, ніж величина показника, вважається склад і якість активів, що використовуються при розрахунку коефіцієнта. Якщопри високій числовій величині показника (скажемо, 3,5) в активах висока частка товарних запасів, що нереалізовуються, коефіцієнт не свідчить про благополуччя компанії. І навпаки, коефіцієнт може бути менше 2, але якщо в активах переважає готівка, цінні папери та інші ліквідні статті, можна говорити про міцне фінансове положення. У нашому умовному прикладі коефіцієнт ліквідності у "Нешнл бук прінтінг" рівний 1,63 (910,2: 558,0). При цьому майже 3/4 короткострокових активів складає каса, цінні папери і дебіторська заборгованість. З урахуванням такого складу активів показник 1,63 можна вважати задовільним.


 
 

Цікаве

Загрузка...