WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Фінансові можливості позичальника - його здатність погасити кредит визначаються за допомогою ретельного аналізу його прибутків і витрат , перспектив зміни їх в майбутньому. В принципі у позичальника банку є три джерела коштів для погашення позики:

поточні касові надходження ( cash flow );

продаж активів;

інші джерела фінансування (включаючи запозичення на грошовому ринку).

Комерційні банки традиційно відносяться до тієї категорії кредиторів, позики яких гасяться за рахунок чистого сальдо поточних касових надходжень ( net cash flow). Ця величина дорівнює чистому операційному прибутку + амортизаційні відрахування -- приріст дебіторської заборгованості -- приріст товарних запасів --сума рахівниць до оплати.

Критичне значення для погашення позики має динаміка дебіторської заборгованості підприємства і зміна його товарних запасів. Частіше за все з цими статтями пов'язані труднощі в погашенні позики.

Повертаючись до "правила п'яти ( С )", відмітимо далі, що банк велику увагу приділяє також іншим чинникам, а саме акціонерному капіталу фірми, його структурі, співвідношенню з іншими статтями активів і пасивів, а також забезпеченню позики, його достатності, якості і міріреализуємості застави у разі непогашення позики.

Нарешті, при розгляді заявки на кредит приймаються до уваги загальні умови, що визначають діловий клімат в країні і що впливають на положення як банку, так і позичальника: стан економічної кон'юнктури, наявність конкуренції з боку інших виробників аналогічного товару, податки, ціни на сировині та ін..

Одназ цілей кредитних працівників банку полягає в тому, щоб виразити в цифрах (квантифіцирувати) вказані критерії стосовно до кожного конкретного випадку. На основі цього буде прийняте зважене рішення відносно кредитоспроможності позичальника, доцільності видачі йому кредиту, цінових і нецінових умов цього кредиту та ін.

У рамках дилеми "ризик – прибутковість" позичальники, ті що мають більш слабі фінансові позиції (а отже, більш схильні до ризику) повинні платити за кредит більше, ніж більш надійні позичальники.

2. Аналіз фінансових звітів.

Найважливішим джерелом інформації про стан справ перспективного позичальника служать його фінансові звіти, кошториси, дані про прибутки і збитки. Банки використовують ці матеріали не тільки для визначення обгрунтованості заявки на кредит з точки зору потреби фірми в додаткових грошових ресурсах, але і з урахуванням перспектив розвитку фірми в майбутньому, отримання нею прибутку і міриймовірності неплатежу по позиці.

Нижче розбирається приклад визначення фінансових коефіцієнтів, приведений в книзі В.М. Усоськина "Сучасний комерційний банк". Є схема балансу типографської фірми "Нешнл бук прінтінг" та її звіт про прибутки і витрати (цифри умовні). Потрібно визначити фінансові коефіцієнти та їх динаміку за 1987-89 рр., а також зробити попередній висновок про кредитоспроможність позичальника.

Баланс ( в тис. дол.)

Стаття балансу

31.12.87

31.12.88

31.12.89

Актив

Каса

15.7

28.2

37.6

Цінні папери

0.0

4.4

10.0

Дебітори

282.1

434.4

629.6

Запаси

89.6

131.7

222.1

Інші поточні активи

8.0

0.0

11.2

Оборотний капітал ( усього )

359.4

598.7

910.2

Основні кошти ( сальдо )

319.3

311.9

1184.3

Передоплата

8.8

18.1

10.2

Інші

34.7

32.2

19.9

Основні кошти – всього

362.8

362.2

1214.4

Усього активів

758.2

961.0

2124.9

Пасив

Рахунки до оплати банкам

15.0

5.0

103.0

Векселі до оплати

114.5

102.8

175.1

Накопичені платежі

90.3

213.9

184.0

Платежі, що наступили по довгострокових позиках

30.5

19.9

74.0

Заборгованість поточного року по податках

0.0

15.1

21.9

Короткострокові зобов'язання – всього

250.3

356.7

558.0

Довгостроковий борг

0.0

80.3

810.3

Борг другої черги

0.0

0.0

0.0

Довгостроковий борг – всього

0.0

80.3

810.3

Зобов'язання – всього

250.3

437.0

1368.3

Капітал ( привілейовані акції )

0.0

0.0

0.0

Капітал ( прості акції )

10.0

10.0

10.0

Надмірний капітал

0.0

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток

497.9

514.0

746.6

Акціонерний капітал – всього

507.9

524.0

746.6

Зобов'язання і капітал – всього

758.2

961.0

2124.9

При порівняльному аналізі балансу фірми за три роки передусім визначаютьсянаступні особливості в динаміці операцій компанії:


 
 

Цікаве

Загрузка...