WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Кредитна політика комерційних банків та механізм її реалізації в умовах перехідної економіки - Курсова робота

Перераховані чинники, що впливають на погіршення господарської діяльності компанії, діють автономно, незалежно від банку. Але банк, знаючи, де у фірми виникли слабкі місця, може і повинен дати відповідні рекомендації, що запобігають появі несвоєчасно погашених позик.

Велика увага комерційними банками повинна приділяється прогнозуванню проблемних кредитів на першій і другій стадіях кредитного процесу, тобто етапах аналізу кредитної заявки та її виконання. Банківська практика сформулювала 25 сигнальних прапорів, які допомагають в кредитному процесі виявити потенційні проблемні кредити.

Сигнали з історії позичальника

Недавня фінансова неспроможність позичальника

Розходження і суперечності в інформації про позичальника

Сигнали, що стосуються керівництва і управління позичальника

Позичальник шукає партнера, на чиї зв'язки можна розраховувати

Невисокі моральні якості керівника

Боротьба за владу в керівництві серед партнерів, між членами сім'ї – власниками компанії

Часті зміни в керівництві

Перекірливий, неврівноважений характер керівника

Прагнення керівництва позичальника прискорити кредитний процес, вчинити тиск на банківського працівника

Сигнали, які відображають виробничу діяльність позичальника

Колопостачальників і покупців у позичальника не диверсифіковано

Ослаблений контроль позичальника за своїми дебіторами

Позичальник відноситься до тієї галузі, яка в даний момент проблемна

Спрощене ведення балансу, тобто активи і пасиви не деталізуються по статтях

Сигнали, що стосуються організації кредитування

Позичальник не представляє чітко мету, на яку клопочеться кредит

У позичальника немає ясної програми погашення позики

Відсутність резервних джерел погашення кредиту

Позичальник не має матеріального (сировинного та ін.) забезпечення своєї мети, на яку наданий кредит

Сигнали, що фіксують відхилення від встановлених норм

Порушення в періодичності надання позичальником звітних даних про свою господарську діяльність

Відхилення від норми порядку ведення банківських рахунків (порушення в системі овердрафту )

Перегляд умов кредитування; зміни в схемі погашення кредиту; прохання про пролонгації позики

Відхилення показників господарсько-фінансової діяльності компанії-позичальника від планових або очікуваних

Відхилення в системі обліку і контролю позичальника

Ці сигнали насторожують банк і допомагають запобігти простроченим кредитам або виявити їх виникнення. Якщо банк ідентифікував сумнівні кредити, якими повинні бути його подальші кроки? Банк приймає програму дій, направлену на погашення кредитів. У більшості випадків позичальник ще не втративздатність відповідати по своїми зобов'язаннями. У цій ситуації банк розглядає питання про зміну умов кредитної угоди. Нові умови зачіпають графік погашення кредиту, торкаються організації взаємних і узгоджених дій банку і позичальника, мета яких – ліквідація проблемних кредитів. Банк може взяти на себе функції контролера за рухом оборотних коштівкомпании-позичальника або консультанта в процесі прийняття фірмою управлінських рішень. У випадках коли позичальник вичерпав всі можливості для погашення позики і укладення нової кредитної угоди неефективно, банк вимушенийвдатися до передачі справ в суд.

Література

1. В. М Усоськин "Сучасний комерційний банк"

2. Е.Б. Ширінська "Операції комерційних банків і зарубіжний досвід"

3. Фінансово-кредитний словник, т. 1-3.

4. А.Г.Голуб, Л.П.Семенюк, Т.С.Смовженко "Гроші кредит банки" Львів 1997 рік.

5. Закон України "Про банки та банківську діяльність" 1991 рік.

6. А.Н.Мороз "Основи банківської справи" Київ 1994 рік.

7. Р.І.Тиркало " Банківська справа"Тернопіль 2000 рік.

3. Методи управління кредитними ризиками

Кредитний ризик пов'язаний з можливістю невиконання позичальником своїх зобов'язань, тобто з небезпекою втрати банком основної суми позики і процентів на неї. До основних і найбільш поширених методів мінімізації кредитного ризику відносять:

 • диверсифікація капіталу;

 • оцінка юридичної і фінансової кредитоспроможності позичальника;

 • регулювання обсягів кредитних вкладень;

 • використання ефективних форм забезпечення повноти та своєчасності повернення кредиту;

 • створення комерційними банками спеціальних резервів для відшкодування втрат від кредитної діяльності, тощо.

Існують чотири основні діючі форми повноти та своєчасності повернрння позик:

 • застава;

 • гарантія;

 • поручительство;

 • страхування.

Застава оформлюється договором застави, та у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань перед банком – реалізація останнім заставленого майна на свою користь.

Гарантія забезпечується гарантійним листом , клієнт здійснює виплату суми позики і відсотків по ній в разі настання гарантійного випадку – не повернення позики.

Договором поруки оформлюється поручительство. Відповідальність несе поручитель всім своїм майном перед банком в рвзі неповернення кредиту з боку позичальника.

Страхування оформлюється страховим полісом, у разі не повернення позики – настання страхового випадку, виплата суми боргу та відсотків здійснюється страховою компанією.

Санкції за порушення кредитної дисціпліни регламентуються Положенням НБУ " Про кредитування " за статтею 38 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банки забезпечують постійний контроль за дотриманням позичальникам умов кредитної угоди: цільовим використанням кредиту, своєчасністю і повнотою погашення позик тощо. В разі порушення умови цільового використання кредиту банк може використовувати до клієнта штрафні санкції:

 • якщо кредит виданий за рахунок власних кредитних ресурсівкомерційного банку—до 25 % від суми кредит;

 • якщо кредит виданий за рахунок залучених ресурсів – не менше 25 % від суми кредиту;

При несвоєчасності погашення позики банк стягує крім передбачених відсотків штраф не менше 0,5 % від суми прострочки за кожен її день.

Санкції можуть застосовуватися і до комерційних банків в разі порушення кредитної дисціпліни, наприклад, при несвоєчасності надання позики начальником може стягуватись пеня в розмірі 0,5 % за кожень день відстрочки.


 
 

Цікаве

Загрузка...