WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Сучасний валютний ринок України характеризується посиленою інтернаціоналізацією, високим ступенем комп'ютеризації та технічної оснащеності, що дозволяє безперервно проводити операції в усіх часових поясах.

Все частіше поряд із валютними операціями на валютному ринку здійснюються арбітражні та спекулятивні операції.

Прийняття в березні 1999 року рішення про відкриття міжбанківського валютного ринку та призупинення операцій на Українській міжбанківській валютній біржі привели до виникнення таких негативних тенденцій. Згідно з положенням про роботу на МВР, банкам дозволяється здійснювати операції з купівлі-продажу валюти зі своїми клієнтами, не виходячи при цьому на ринок (це створює проблеми з купівлею валюти для малих банків, які не мають клієнтів-експортерів). Крім того великим банкам важко продавати замінники валюти після того, як вони задовольняють інтереси власних клієнтів: їм доводиться дробити заявки, оскільки малі банки завжди купують невеликі суми.

Важливою проблемою валютного ринку України є існування "чорного" ринку валюти, який дає можливість здійснювати операції, але на гірших умовах. Формування цього ринку стало наслідком проведення жорсткої політики уряду в сфері валютного регулювання.

Сучасний МВРУ являє собою ринок міжбанківських угод, на які припадає основний обсяг валютних операцій, які здійснюються комерційними банками України. Розвиток цього ринку розглядається як необхідна умова інтеграції в міжнародні фінансові потоки і дозволяє більш ефективно співпрацювати з банками інших країн на основі прямих зв'язків шляхом здійснення конверсійних та депозитно-кредитних операцій.

Запровадження практики плаваючого валютного курсу гривні дозволило більш активніше включитись комерційним банкам в операції купівл-продажу іноземної валюти на валютному ринку за рахунок власних коштів, що безумовно дозволяє сформувати більш реальний валютний курс, який максимально наближений до курсу "чорного" ринку.

Як свідчить статистика за останній рік, ця політика не привела до виникнення перекосів на валютному ринку і дозволила не витрачати валютні резерви на "втримання" нац. валюти.

У зв'язку з фінансовою кризою у серпні 1998 року та введенням в дію обмежувальних нормативних вказівок НБУ, кількість угод, що укладались на МВРУ, різко зменшилась.

У грудні 1999 року НБУ прийняв постанову "Про деякі питання валютного регулювання", якою вніс суттєві зміни в роботу МВРУ. Дана постанова повністю виключає проведення спекулятивних операцій. В НБУ вважають, що новий порядок роботи МВР дасть змогу підвищити ефективність інтервенції НБУ в період надмірних курсових коливань.

Умови купівлі валюти на міжбанківському ринку залишились практично такими ж, як і на біржовому: банки мають право купувати валюту лише за кошти клієнтів. Робота із власними коштами все ще забороняється.

Позитивним явищем, яке має місце на МВРУ є те, що НБУ своєю постановою послабив деякі обмеження. Зокрема збільшив розмір максимального відхилення від офіційного курсу за операціями купівлі-продажу готівкової валюти з 5 до 10%. Розмір максимально допустимої маржі між курсами купівлі-продажу за операціями в обмінних пунктах банків також збільшено з 5 до 10%.

Позитивним зрушенням став дозвіл банку на: 1) купівлю валюти для некритичного імпорту; 2) придбання валюти під погашення кредитів резидентів у ВКВ; 3) придбання кредитів для купівлі валюти резидентами.

Подальша лібералізація валютного ринку позначилась відмовою НБУ від права регламентувати відхилення курсів угод на даному ринку від офіційного курсу. Суб'єкти ринку самостійно визначають розмір маржі між курсами і комісійними.

Лібералізація валютного ринку супроводжувалась введенням адміністративних заходів контролю за банківською ліквідністю. НБУ використовував також заходи щодо посилення нагляду за діяльністю комерційних банків. Зокрема, постійні перевірки регіональними управліннями НБУ дотримання банками правил здійснення операцій на МВР. Минулого року Нацбанк зосередився на регулюванні грошової маси на ринку шляхом використання нормативу обов'язкових резервів залучених коштів комерційних банків. Використання НБУ прямих інструментів регулювання валютного курсу зумовлено недостатнім розвитком фінансового ринку, відсутністю форвардного валютного ринку і станом платіжного балансу України. Але збереження політики валютного коридору матиме для України ряд негативних недоліків.

Негативний вплив на валютний ринок України справила невпорядкованість з фінансуванням бюджетного дефіциту, допуск на ринок ОВДП іноземних інвесторів. Так, макроекономічні показники розраховувались по середньому курсу 5,78 грн. за один долар. Експерти ж вважають на сьогодні такий курс малореальним.

Невизначеність ситуації в сфері курсоутворення негативно вплинула на обсяги валютної торгівлі в легальному секторі. Обсяги продажу валюти на УМВБ (на початку 1999 року торги проводились тільки на бірж) знизились порівняно з попереднім роком. Левова частка операцій із купівлі-продажу валюти перемістилась на "чорний" ринок, де реальна ціна долара була вища (4,0-4,2 грн.), ніж офіційний курс (3,427грн.). Передбачалось, що девальвація гривні в межах коридору становитиме 35,2%. Керівництво НБУ наголошувало, що темпи девальвації будуть повільними і за верхню межу валютного коридору гривня в 1999 році не вийде.

Комерційні банки України сьогодні проявляють значний інтерес до валютного ринку, оскільки валютні операції для них мають дуже важливе значення.

Значну частину обсягу МВР складають операції, які проводяться банками з метою отримання спекулятивного прибутку. Цей вид діяльності добре відомий як один з найбільш прибутковий для банків та фінансових компаній. Однак в Україні він ще не набув необхідного розвитку, що зумовлено недостатнім технічним оснащенням, недосконалістю відповідної законодавчої бази, браком кваліфікованого персоналу, незначною потужністю переважної більшості українських банків.

Розвиток операцій з іноземною валютою на сьогодні є досить актуальним питанням. Це пояснюється тим, що ці операції є не лише додатковим джерелом прибутку для банків, а й інструментом хеджування валютного ризику, механізмом надання додаткових послуг клієнтам банку. Вони можуть значною мірою сприяти підтримці курсу національної валюти, збільшенню бюджетних надходжень, виходу українських банків на міжнародний рівень.

Операції з іноземною валютою займають вагоме місце в діяльності АТ "Укрінбанк", про що свідчать такі дані: питома вага валютний активів сукупних становить 39%, а зобов'язань з іноземною валютою 48%.

На валютному ринку України проводяться операції, аналогічні операціям на світовому валютному ринку. Однак в Україні вони мають певну специфіку, обумовлену функціонуванням економіки в цілому. Зокрема міжбанківська торгівля валютою містить деякі небезпеки, які навіть в умовах ліберального валютного законодавства, як правило, вимагають регулюючого втручання держави. Недопустимо, щоб надлишкова концентрація в банках іноземної валюти, по-перше, зачіпала інтереси імпортерів, і, по-друге, підвищувала ризик ліквідності банків у випадку несприятливої зміни валютних курсів.

Основним напрямком діяльності комерційних банків України на ринку валютних операцій є операції, спрямовані на задоволення потреб суб'єктів господарювання. А саме: відкриття й обслуговування рахунків клієнтів, біржові операції, операції конвертації національної валюти в іноземну і навпаки, кредитування суб'єктів господарської діяльності в іноземній валюті.

Ще одним напрямком діяльності комерційних банків на валютному ринку є проведення валютних операцій для фізичних осіб. Зокрема таких як торгівля іноземною валютою через обмінні пункти, внески громадян у ВКВ, отримання переказу фізичними особами з-за кордону, продаж дорожніх чеків.

Одним із перспективних напрямків розвитку валютних операцій комерційних банків є операції по обслуговуванню "пластикових" кредитних карток міжнародних платіжних систем в іноземній валюті і відповідно емітування власних "пластикових" карток у національній та іноземній валюті.

З 1996 року Укрінбанк є принциповим членом платіжної системи VISA International, AMERICAN EXPRESS. У цьому ж році Укрінбанк вперше випустив власні картки VISA – Укрінбанк – Classic, Business, Gold.

Основним завданням державного регулювання є підтримання на належному рівні зовнішньоекономічної безпеки держави. Валютні відносини, на відміну від інших видів банківських відносин, регулюються нормами різних галузей не лише національного, а й міжнародного права. В Україні вони регулюються внутрішнім законодавством, міжнародними договорами та міжнародними звичаями.

Основним нормативним документом в сфері валютного регулювання є Декрет Кабміну "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 року. Окремі статті даного Декрету викликали негативну реакцію з боку НБУ, зокрема такі факти, як те, що обов'язковому продажу підлягає 50% валютних надходжень резидентів. А також проблема вбачалась в тому, що НБУ необхідно було встановлювати валютний курс "на основі результатів торгів валютними цінностями на МВРУ", що існував у вигляді єдиної валютної біржі.


 
 

Цікаве

Загрузка...