WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Прямі методи впливу на банківську діяльність реалізуються за допомогою правових засобів (юридичних норм, правових норм, правових інструкцій тощо), а опосередковані — з використанням економічних інструментів. Це дає підставу для класифікації засобів регулювання на правові та неправові (економічні). Така класифікація є дещо умовною, оскільки правові інструменти у більшості випадків трансформуються у ті чи інші нормативні акти, різні правові форми.

Водночас основним, традиційним і вирішальним інструментом впливу з боку держави на діяльність комерційних банків (у тому числі і в сфері валютних операцій) є право. Як регулятор суспільних відносин воно має ряд ознак, які відрізняють його від інших неправових норм регулювання, в саме: право є системою норм, які мають загальнообов'язковий характер; охороняється й забезпечується державою, а в разі порушення вимог норм права застосовується державний примус.

Правове регулювання діяльності комерційний банків у сфері валютних операцій в Україні здійснюється державою за допомогою специфічних правових засобів (норм права, правовідносин, актів реалізації прав та обов'язків), які в своїй органічній єдності та взаємозв'язку формують механізм правового регулювання валютно-банківських відносин.

Отже, як висновок можна сказати, що серед усіх факторів, які негативно впливають на діяльність комерційних банків, а отже, породжують певні проблеми, слід виділити недосконалість банківського законодавства в сфері валютного регулювання. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" виданий ще в лютому 1993р. явно застарів. Проект закону "Про валютне регулювання" був ухвалений Верховною Радою ще в жовтні 1995р. і після того до нього вже не поверталися. А варто було б. Цей Закон необхідно примінити, оскільки в нинішній час розрахункові відносини регулюються великою кількістю нормативних актів, а єдиний законодавчий акт у сфері здійснення розрахунків в іноземній валюті відсутній. Так й існуючі норми чинного законодавства не повною мірою відповідають реаліям сьогодення і потребують змін. Прийняття Закону "Про валютне регулювання" дасть змогу встановити на території України єдиний режим здійснення валютних операцій, визначити загальні принципи валютного регулювання, повноваження і функції державних органів у регулюванні валютних операцій, права та обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства. У даний Закон слід включити норми щодо підвищення відповідальності виконавчої влади за стан у валютній сфері.

Реалізація політики валютного коридору в Україні також має проблеми і негаразди. Як переконує досвід ринкових країн (Австрія, Англія, Франція, Японія), політика валютного коридору запроваджувалася урядом лише на незначний період із метою стабілізації на валютному ринку за умов невеликих розмірів інфляції при синхронному зростанні національного виробництва в усіх галузях економіки. У нашій країні такого стану речей не існує, а термін реалізації зазначеної політики мав далеко не короткостроковий характер. Крім того, якщо означити цей захід (валютний коридор) як адміністративний, можна сказати, що він трохи суперечить пріоритетам економічної політики НБУ, тобто лібералізації у сфері державного регулювання валютної системи.

Основними заходами, якими користується НБУ, впроваджуючи політику валютної інтервенції з метою призупинення девальвації курсу гривні до валютних одиниць інших країн, є:

  • збільшення облікової ставки центрального банку та норми обов'язкового резервування комерційних банків;

  • заборона українським комерційним банкам кредитувань із ЛОРО- рахунками банків-нерезидентів гривневими коштами, подовження раніше укладених кредитних угод та розміщення гривневих депозитів на кореспондентських рахунках банків-нерезидентів тощо.

Основна вада валютної інтервенції та, що вона має тільки короткостроковий ефект і не може забезпечити високого рівня макроекономічних показників, від яких залежить стабільність національної грошової одиниці. Свої повноваження щодо регулювання національної валюти й утримання стабільності на валютному ринку України НБУ, безперечно, виконує. Але останнім часом у результаті падіння платоспроможності гривні її вартість у процесі курсоутворення трохи завищена, тобто реальна набагато нижча за офіційну. І якби НБУ за допомогою адміністративного регулювання та різних економічних заходів не утримував би національної валютної одиниці у межах валютного коридору, в країні в умовах високого рівня безробіття, падіння виробництва, від'ємного сальдо платіжного балансу та інших негараздів почалися б інфляційні процеси, а згодом і гіперінфляційні.

Як відомо, існує досить тісний зв'язок між інвестиціями та стабільністю на валютному ринку. Сьогодні українській економіці потрібно вдвічі більше інвестицій, ніж вона отримала їх за весь перехідний період. Тобто Уряд має скласти досить сприятливі умови, які допоможуть залученню коштів із-за кордону.

Але є й інша сторона питання. В Україні стабільність на валютному ринку має досить високий ступінь залежності від руху іноземних інвестицій. Підтвердженням цього стали події другої половини 1997 року. Через зміну політики Мінфіну щодо зниження доходності ОВДП та нерозвиненості ринку корпоративних цінних паперів іноземні інвестори почали забирати свої кошти з території України, що вже наприкінці серпня позначилось на збільшенні попиту на іноземну валюту, а період серпень — грудень на валютному ринку увійшов у стадію повільної девальвації курсу гривні.

Передусім необхідно справді узгоджувати економічну політику держави з валютною політикою НБУ. Як уже зазначалося, сьогодні всі дії щодо валютного регулювання спрямовані або на ліквідацію наслідків фінансової кризи (яка, до речі, має тенденцію розвиватись у другій половині року, спостерігається майже чотири зазначених періоди підряд і відрізняється лише за глибиною), або на адміністративне регулювання утримання курсу гривні щодо валютного коридору. І немає жодної програми або дії, що були б спрямовані на ліквідацію причин нестабільності національної валюти, яка сьогодні очевидна, — вона не має потужності насамперед тому, що не підтверджена підвищенням макроекономічних показників.

Щодо проблеми високого ступеня залежності валютного ринку від руху іноземних інвестицій та одночасної їх потреби для розвитку української економіки, то НБУ необхідно визначити оптимальні обсяги іноземного інвестування у такому розмірі, який би не мав значного впливу на тенденції валютного ринку. А якщо говорити про потреби в іноземному інвестуванні, то уряд має знайти внутрішні резерви для розміщення коштів в економіку країни.

І ще одне. Сьогодні у сфері національної валютної політики України є інші важливі проблеми, які державі треба розв'язати негайно, а саме:

  • створити сприятливі умови для повернення з-за кордону валютних коштів, що належать українським "резидентам";

  • Державній валютній інспекції разом із Державним митним комітетом та іншими міністерствами й відомствами необхідно створити ефективну систему контролю за рухом капіталів, валютними операціями, міжнародними розрахунками, створенням і ліквідацією зарубіжних активів у країні та національних активів за кордоном;

  • забезпечити умови для нарощування валютних резервів із метою підтримки стабільності гривні;

  • продовжити подальшу децентралізацію і лібералізацію валютного ринку з метою формування конкурентного середовища і зменшення витрат . на фінансове посередництво, розвиток та вдосконалення системи курсоутворення відповідно до структурних змін у економіці;

  • створити єдиний державний орган, який би займався координацією питань щодо валютного регулювання, а також персоніфікував відповідальність державних службовців, які виконують контрольні функції

ВИСНОВКИ

Основою для проведення операцій на валютному ринку України є обсяги експортно-імпортних операцій, міжнародний рух капіталів і кредитів.

Обсяги сучасного валютного ринку постійно зростають, що пояснюється розвитком зовнішньої торгівлі та відміною валютних обмежень в багатьох країнах.

Цей ринок вважається найбільш ліквідним, де зміна позиції відбувається швидко, але з невеликим відхиленням від попередньої ціни.


 
 

Цікаве

Загрузка...