WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Валютні цінності включають:

 • валюту України — грошові знаки у вигляді банкнот, казначейський білетів, монет та в інших формах, які знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом, на території України, а також вилучені з обігу чи ті, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які знаходяться в обігу, засоби на рахунках та вклади в банківських та інших фінансово-кредитних установах на території України;

 • іноземну валюту — іноземні грошові знаки у виді банкнот, казначейських білетів, монет, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обороту або що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, що знаходяться в обігу, засоби в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових(клірингових) одиницях, що знаходяться на рахунках або вносили в банківські й інші кредитно-фінансові установи за межами України.

 • платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселя (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові й банківські документи), виражені в іноземній валюті або монетарних металах.

Але я вважаю віднесення до валютних цінностей української гривні некоректним, оскільки вона не виконує функції світових грошей.

У зв'язку з тим, що національна валюта визнана чинним законодавством валютною цінністю, слід зауважити, що не всі операції комерційних банків у національній валюті включаються у структуру валютно-банківських правовідносин, а лише ті, що здійснюються нерезидентами. Тобто зазначені відносини мають місце, коли в них присутній "іноземний елемент", представлений об'єктом або суб'єктами. Об'єктом валютно-банківських правовідносин є валютні цінності, з якими банки здійснюють операції. Валютними цінностями можуть бути лише предмети матеріального світу.

Суб'єктного складу валютно-банківських відносин в вітчизняному законодавстві прямо не визначено.

Операції з іноземною валютою займають важливе місце в діяльності АТ "Укрінбанк". Свідченням цього є наступні дані. Станом на 01.12.1999р. за даними консолідованого балансу валютна діяльність банку характеризується наступними показниками:

 • питома вага валютних активів у сукупних - 39%;

 • питома вага зобов'язань за іноземною валютою у загальній сумі зобов'язань – 48%;

 • На активні валютні операції припадає:

 • 27% коштів в іноземних банках;

 • 50% операцій з клієнтами, в тому числі:

 • 45% кредитного портфелю;

 • 55% дебіторської заборгованості за операціями клієнтів;

 • 20% інших активів, в тому числі:

 • 94% міжфілійних розрахунків.

На валютному ринку України проводяться операції, аналогічні операціям світового валютного ринку, купівля продаж валюти. Щоправда з технічним обслуговуванням та певною специфікою, виходячи з умов функціонування економіки в цілому. Так безпосередня міжбанківська торгівля валютою містить в собі деякі небезпеки, які навіть в умовах ліберального валютного законодавства, як правило, вимагають регулюючого втручання держави. Не можна дозволити, щоб надлишкова концентрація в банках іноземної валюти, по-перше, зачіпала інтереси імпортерів (а це може відбутись в умовах постійної депресіації курсу національної валюти, коли банки будуть нагромаджувати такі резерви з метою хеджування, що загострить попит на ринку), і, по-друге, підвищувала ризик ліквідності банків у випадку несприятливої зміни валютних курсів.

Основним напрямком діяльності комерційних банків України на ринку валютних операцій є операції, спрямовані на задоволення потреб різноманітних суб'єктів господарювання — юридичних осіб. У цьому напрямку банк займається такими операціями як:

І. Обслуговування зовнішньоторговельного обороту клієнтів за допомогою відкриття і ведення валютних рахунків, здійснення платежів, зарахування надходжень засобів, касове обслуговування.

ІІ. Біржові операції, скупка іноземної валюти на Українській між банківській валютній біржі (УМВБ) і українському міжбанківському валютному ринку (УМВР) під зовнішньоекономічні контракти клієнтів. Обов'язковий і зверхобов'язковий продаж валюти на УМВБ і УМВР.

ІІІ. Залучення засобів клієнтів у ВКВ у депозити банку.

IV. валютне кредитування підприємств.

Зупинимося на деяких із них.

І. Основою оптової діяльності комерційного банку на ринку валютних операцій є відкриття й обслуговування рахунків клієнтів, що передбачено в Інструкції НБУ №3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті" від 27.05.1996 р..

Даний вид валютних операцій комерційного банку дозволяє клієнту банку здійснювати свою зовнішньоекономічну діяльність таким чином:

 • здійснювати перекази засобів самому й одержувати їх від своїх контрагентів;

 • робити документарні операції;

 • виставляти й одержувати акредитиви, гарантії, інкасо і т.д., що передбачено різноманітними правилами світової торгівлі (правилами Інкотермс, Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів. Уніфікованими правилами по інкасо і т.д.);

 • інші операції.

  Прибутком комерційного банку є комісія від проведення даних операцій.

  ІІ, ІІІ. Ще одним з основних видів діяльності комерційного банки на ринку валютних послуг, є біржові операції, операції конвертації національної валюти в іноземну й навпаки. Організація даного виду операцій розглянута в "Правилах здійснення операцій по покупці і продажу іноземної валюти на українській міжбанківській валютній біржі", затверджених на засіданні Біржового Комітету 3 березня 1993 р. протокол №3, із змінами і доповненнями, затвердженими на засіданні Біржового Комітету 15 листопада 1994р., протокол №13. і "Інструкції про порядок встановлення і використання курсу українського карбованця. " від 14 березня 1993 р. №19029/379.

  Прибутком від проведення таких операцій є комісійна винагорода. При чинному валютному законодавстві, коли існує ще 50 процентний обов'язковий продаж валютних засобів на УМВБ, даний вид діяльності буде приносити стабільний прибуток.

  IV. Перспективним напрямком діяльності комерційного банку на валютному ринку є кредитування суб'єктів господарської діяльності в іноземній валюті. Кредити в іноземній валюті комерційний банк видає за рахунок:

 • залишків на валютних рахунках клієнтів;

 • залишків на депозитних рахунках клієнтів в іноземній валюті;

 • залучення вкладів громадян у ВКВ;

 • власних засобів банку у ВКВ;

 • шляхом відкриття валютної позиції, як це зазначено в "Тимчасовому порядку ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції по купівлі-продажі іноземної валюти на валютному ринку України", затвердженому постановою Правління Національного банку України від 18 вересня 1995 р. .№ 7.

  Даний вид операцій дуже дохідний.

  Класифікацію неторгових операцій банків з іноземною валютою можна провести за:

  1. Суб'єктами, якими надаються послуги:

  • фізичні особи;

  • юридичні особи.

  2. Характером послуг, що надаються:

  • операції з готівкою (купівля, продаж, інкасація готівкової валюти та платіжних засобів, які виступають як валюта);

  • обслуговування рахунків (відкриття і ведення рахунків резидентів і нерезидентів в іноземній валюті тощо).

  3. Місцем проведення операцій:

  • операції, що проводяться на внутрішньому валютному ринку (купівля валюти на УМВБ чи МВРУ);

  • операції, що проводяться на зовнішньому валютному ринку (підкріплення коррахунків іноземною валютою — являє собою внутрішньобанківську операцію, конверсійні операції).

  4. За видами проведення операцій:

  • купівля. продаж іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті;

  • оплата грошових переказів, які надійшли з-за кордону, а також здійснення переказів за кордон за дорученням громадян і організацій;

  • прийом на інкасо готівкової валюти і платіжних документів в іноземній валюті і проведення операцій по них;

  • здійснення емісії як власних платіжних інструментів, так і в рамках міжнародних платіжних систем.

  Ще одним напрямком діяльності комерційних банків на валютному ринку є проведення валютних операцій для фізичних осіб Зокрема таких як:

  І. Торгівля наявною іноземною валютою через обмінні пункти.

  ІІ. Внески громадян у ВКВ.

  ІІІ. Отримання переказів фізичними особами з-за кордону.

  IV. Видача дозволу на вивіз валюти, продаж дорожніх чеків.

  Розглянемо деякі з них детальніше.

  Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15-93.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...