WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

З інституціональної точки зору валютних ринок являє собою сукупність банків, брокерських фірм найбільших корпорацій, які виступають основними учасниками валютного ринку.

На валютному ринку операції з іноземною валютою здійснюються переважно через комерційні банки, які на договірній основі виконують різні платіжні доручення іноземних банків-кореспондентів, а також через спеціалізовані ринки, серед яких, Міжнародний валютний ринок в Чикаго, Лондонська міжнародна фінансова ф'ючерсна біржа, фондова біржа у Філадельфії. Клієнти на цих ринках діють через брокера (див.додаток 2).

85-95% валютних угод, які проводяться на валютних ринках, припадає на банки та брокерські фірми. Така схема дозволяє характеризувати валютний ринок як міжбанківський. Валютний ринок обслуговує переважно платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань торгово-промислової клієнтури банків.

Інструментами угод на валютних ринках є: кредитні кошти обігу і платежу та банківські перекази в іноземній валюті; готівкова іноземна валюта; банківські депозити в іноземній валюті. Операції з валютою здійснюються банками як за рахунок клієнтів (на комісійних засадах), так і за власний рахунок.

Валютний ринок виконує наступні функції:

 • забезпечення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків;

 • диверсифікація валютних резервів банків, підприємств, держав, регулювання валютних курсів;

 • отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют;

 • регулювання економіки. Згідно чинного законодавства безпосередньо здійснювати операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється лише суб'єктам ринку, до яких відносяться:

 • національний банк України (НБУ);

 • уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію НБУ на право здійснення операцій з іноземною валютою);

 • інші кредитно-фінансові установи-резиденти (страхові, інвестиційні, дилерські компанії та ін.), які отримали відповідні ліцензії НБУ;

 • юридичні особи, які уклали з уповноваженими банками агентські угоди на відкриття пунктів обміну іноземних валют;

 • кредитно-фінансові заклади-нерезиденти (в тому числі і іноземні банки), які отримали індивідуальний дозвіл НБУ на право здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України [5; с.2].

Структура міжбанківського валютного ринку України також включає валютні біржі, підрозділи товарних і фондових бірж, які отримали ліцензію НБУ. Порядок та умови отримання біржами ліцензій на право організації торгівлі іноземною валютою визначається НБУ окремим рішенням.

Одним із найважливіших суб'єктів валютного ринку України донедавна була Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), яка була створена в 1992р. Валютна біржа — це організаційно оформлений регулярний ринок, на якому відбувається торгівля валютою на основі попиту та пропозиції. Як самостійна структура біржа широко функціонувала в період демонополістичного капіталу. В сучасний період операції з іноземною валютою зосереджені переважно в великих банках. Валютна біржа може здійснювати такі операції:

 • укладати угоди зі своїми членами та організовувати двосторонні угоди між ними на купівлю-продаж іноземною валюти за ринковим курсом;

 • організовувати розрахунки в іноземній та національній валюті по угодах, які укладені на біржі;

 • визначити поточний ринковий курс іноземної валюти до національної;

 • організовувати операції центрального банку по підтриманню ринкового курсу національної валюти.

Членами валютної біржі можуть бути комерційні банки, яким видані ліцензії на проведення валютних операцій, а також фінансові установи, яким діючим законодавством надано право на проведення валютний операцій. Куплена на біржі валюта зараховується на спеціальний рахунок покупця в уповноваженому банку і може бути використана тільки на певні цілі.

Придбані комерційними банками на біржі валютні кошти використовувались згідно цільового призначення, вказаного в заявці на купівлю.

Однак у березні 1999р. НБУ прийняв рішення про відкриття міжбанківського валютного ринку та призупинення до особливого розпорядження операцій із купівлі-продажу валюти на УМВБ. Результати торгів іноземною валютою на УМВБ за період з 5 січня 1999 року до припинення торгів подано в додатку 4. У зв'язку з цим на даному етапі існують певні негативні тенденції. Головна з них полягає в тому, що із закриттям біржі діяльність малих банків на валютному ринку суттєво ускладнилась. Згідно з положенням про роботу на міжбанківському валютному ринку (МВР) банкам дозволяється здійснювати операції з купівлі-продажу валюти зі своїми клієнтами, не виходячи при цьому на ринок. Це створює проблеми з купівлею валюти для малих банків, які не мають клієнтів-експортерів. Крім того, великим банкам важко продавати замінники валюти після того, як вони задовольнять інтереси власних клієнтів: їм доводиться дробити заявки, оскільки малі банки завжди купують невеликі суми.

У структуру валютного ринку України входять також обмінні пункти іноземної валюти. Обмінні пункти уповноважених банків та інших установ, що одержали ліцензію НБУ або діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками, мають право купувати готівкову іноземну валюту у фізичних осіб-резидентів та нерезидентів, або продавати її згідно з встановленими правилами та нормами. Операції купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються за курсом та в порядку, встановленому НБУ.

Слід звернути увагу на ще один елемент в структурі валютного ринку України, який не було відображено у схемі. Цим елементом є реально існуючий "чорний ринок", якому властиво багато ознак традиційного ринку. На "чорному ринку" здійснюється купівля-продаж іноземної валюти за курсом, який формується під впливом попиту і пропозиції на іноземну валюту. Існування такого ринку пов'язане із ступенем лібералізації валютного законодавства, аналізуючи яке можна зродити висновок, що в країнах, де адміністративний вплив на діяльність валютного ринку мінімальний, "чорний ринок" просто відсутній, оскільки кожен учасник валютних операцій має можливість купувати і продавати іноземну валюту на офіційному ринку, тобто має вільний, нічим не обмежений доступ на ринок. В країнах, де обмінний курс встановлюється адміністративно, де учасники зовнішньоекономічної діяльності повинні дотримуватись певних вимог існуючого законодавства, існування "чорного ринку" є неминучим. "Чорний ринок" в силу об'єктивного розвитку економіки, дає альтернативну можливість здійснювати ту чи іншу операцію, правда за дещо гіршими умовами. Проте, якщо операція є вигідною і приносить очікуваний результат, суб'єкти валютного ринку розглядають погіршення умов як плату за можливість здійснення операцій. Існування "чорного ринку" тісно пов'язане з політикою уряду в сфері валютного регулювання.

Важливу роль на валютному ринку України відіграють комерційні банки (КБ). За своєю суттю, банк — це установа, яка акумулює тимчасово вільні кошти, і надає їх в кредит. На даному етапі банки вже вийшли за межі цього визначення і перетворились в універсальні установи. Банки намагаються розвивати якомога більше видів послуг. Вони впроваджують різні види і способи кредитування, беруть участь у діяльності різних бірж, можуть управляти пакетами цінних паперів своїх клієнтів, надають консультаційні послуги. За останні роки значно зросла роль банків у здійсненні валютних операцій. На них припадає основний обсяг валютних операцій. У банках тримають рахунки інші учасники ринку та здійснюють з ними необхідні конверсійні і депозитно-кредитні операції. Банки начебто акумулюють (через операції з клієнтами) сукупні потреби ринку в валютних конверсіях, а також у залученні/розміщенні коштів та виходять з ними на інші банки. Окрім задоволення заявок клієнтів, банки можуть проводити операції й самостійно за рахунок власних коштів. У підсумку валютний ринок являє собою ринок міжбанківських угод, і надалі маємо на увазі міжбанківський валютний ринок. На світових валютних ринках найбільший вплив мають великі міжнародні банки, щоденний обсяг операцій котрих досягає мільярдів доларів. Це такі банки, як Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank та інші. Розвиток банківської системи є необхідною умовою розвитку економіки кожної держави, і України, зокрема.

Для регулювання валютних операцій держави встановлюють так звані валютні курси — співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій. Необхідність встановлення валютних курсів визначається тим, що національні гроші за межами внутрішнього ринку не можуть виступати законним купівельним і платіжним засобом, на "чужій" території вони повинні бути обмінені на ті гроші, які є законними для цієї території.


 
 

Цікаве

Загрузка...