WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Валютнi операцiї комерцiйних банкiв - Курсова робота

Однак Декретом було усунено перешкоду розвитку валютного ринку у вигляді урядового валютного фонду і фондів місцевих Рад. Окрім скорочення пропозиції валюти негативною рисою цих фондів було й те, що вони, по суті, були додатковими бюджетами виконавчих органів влади.

До методів банківського регулювання в сфері валютних операцій відносяться дисконтна (облікова) політика, девізна політика, диверсифікація валютних резервів, девальвація, ревальвація та валютні обмеження.

Проблема регулювання банківської діяльності в сфері валютних операцій є складною і найменш розробленою. У процесі розвитку вітчизняної банківської системи та її інтеграції у міжнародний фінансовий простір вона набуває важливого значення.

В умовах нестійкості валютних курсів діяльність банків у валютній сфері може бути як джерелом прибутків, так і причиною збитків.

Методи регулювання банківської діяльності в сфері валютних операцій здійснюються різними методами, а саме: методами прямого та опосередкованого впливу. Суть методів прямого впливу полягає у встановленні прямих обмежень та заборон щодо певних кількісних та якісних параметрів банківської діяльності. Опосередковані методи не передбачають прямих заборон і лімітів. Їх дія має не прямий характер і базується на економічній зацікавленості банків працювати згідно з цими методами. В Україні на сучасному етапі переважають прямі методи регулювання банківських валютних операцій. Застосуванню непрямих методів заважає нерозвинутість ринкових відносин.

Серед факторів, які негативно впливають на діяльність комерційних банків слід виділити недосконалість банківського законодавства у сфері валютного регулювання.

Проблеми і негаразди пов'язані також з реалізацією валютного коридору України. Дана політика повинна запроваджуватись урядом лише на незначний період і з метою стабілізації на валютному ринку за умов невеликих розмірів інфляції при синхронному зростанні національного виробництва у всіх галузях економіки. В Україні такого стану речей не існує. Можна ще сказати, що валютний коридор трохи суперечить пріоритетам економічної політики НБУ, тобто лібералізації у сфері державного регулювання валютної системи.

Останніми роками найактуальнішою проблемою державного регулювання валютного ринку в Україні є підтримання макроекономічної стабільності національної валютної одиниці.

Основними методами регулювання банківської діяльності в сфері валютних операцій, якими користується НБУ, впроваджуючи політику валютної інтервенції з метою призупинення девальвації курсу гривні до валютних одиниць іноземних країн є:

 • збільшення облікової ставки Центрального банку та норми обов'язкового резервування комерційних банків;

 • заборона українським банкам кредитування із лоро-рахунками банків нерезидентів гривневими коштами, подовження раніше укладених кредитних угод та розміщення гривневих депозитів на коррахунках банків-нерезидентів.

Недоліком валютної інтервенції є її короткостроковий ефект і нездатність забезпечити високий рівень макроекономічних показників, від яких залежить стабільність національної грошової одиниці.

Стабільність валютного ринку тісно пов'язана з інвестиціями. Україна має скласти досить сприятливі умови, які допоможуть залученню коштів з-за кордону, так як у неї існує значна потреба в інвестиціях.

Для вирішення проблеми валютного регулювання на мою думку передусім необхідно узгодити економічну політику держави з валютною політикою НБУ. На сьогодні немає жодної програми чи дії, що були б спрямовані на ліквідацію причин нестабільності національної валюти.

Щодо проблеми впливу на валютний ринок руху капіталу та одночасної їх потреби для розвитку української економіки, НБУ необхідно визначити оптимальні обсяги інвестування, які б не мали значного впливу на тенденції валютного ринку. Щодо потреб в іноземному інвестуванні, то уряд має знайти внутрішні резерви розміщення коштів в економіку країни.

НБУ контролював валютний ринок наступним чином: розроблялися і затверджувалися нові нормативні документи, вносились зміни в чині, уточнювався порядок ліцензування і проведених операцій, готувались відповідні фахівці. Усе це поряд з відносно незначним ризиком проведення валютних операцій дало змогу багатьом банкам не тільки не збанкрутувати, але й збільшити капітал, поліпшити якісні показники. Цьому сприяла також нестійкість курсів "м'яких" валют на міжбанківському ринку країн СНД.

Нині банківська діяльність у сфері валютних операцій продовжує розвиватись, незважаючи на відносне зниження їх доходності. Але й тут виникають різні проблеми. Одна з них — робота банків і їх клієнтів з коррахунками лоро банків-нерезидентів. НБУ вжив різних заходів, навіть припинив операції по багатьох рахунках, обмежував обсяг платежів, перекладав усю відповідальність за експортно-імпортні платежі на комерційні банки. Одночасно працівники податкової служби посилили боротьбу з фірмами "одноденками". Усе це ускладнює роботу комерційних банків, які внаслідок різночитання законів та нормативних актів не можуть чітко визначити свої права, обов'язки та відповідальність. Щоб розв'язати ці проблеми необхідно розробити єдиний взаємоузгоджений порядок і здійснити лібералізацію валютного законодавства, яка вкрай необхідна. Вона сприятиме економічному розвитку країни. Нашій державі лібералізація валютного законодавства необхідна передусім для залучення іноземних інвестицій, у першу чергу тих капіталів, які були переміщені з України на рахунки зарубіжних банків. За оцінкою фахівців, їх обсяг становить 20-25млрд.дол. США. Для вирішення цієї проблеми потрібно провести відповідні ринкові реформи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність".

 • Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

 • Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

 • Закон України "Про Національний банк України".

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993р.

 • Інструкція НБУ "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" №45 від 14.08.1995р.

 • Інструкція НБУ "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків" №141 від 14.04.1998р.

 • Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти / За редакцією В.А.Ющенка. – К.: 1998. – т.1,2.

 • Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А.Бабичева. – М.: Экономика, 1994.

 • Банковское дело: Учебник / Под ред. В.Н.Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1995.

 • Бункина М.К. Валютный рынок. – М.: АОДИС. 1995.

 • Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н.Платоновой. – М.: Изд-во БЕК, 1996.

 • Зрушення до ринкової економіки. / Під ред. Лутца Хоффмана і Акселя Зіденберга. – К.: Фенікс. – 1997.

 • Камінський С.А. Наука и искусство управления современным банком. – М.: Interstamo Publishers, 1995.

 • Лагутін В.Д."Гроші та грошовий обіг" – Навч.посібник. – Київ.: Знання, 1998р.

 • Луцишин З.О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і релігія української економіки. – Збруч, 1997.

 • Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / Під ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь. 1997.

 • Україна на роздоріжжі / Під ред. Акселя Зіденберга і Лутца Хоффмана. – К.: Фенікс 1998.

 • Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації. – Київ. 1998.

 • Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

 • Богун К. Розрахунки в іноземній валюті: історія, сучасність, перспективи розвитку // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №11.

 • Боришкевич О. Валютне кредитування в Україні: проблеми та перспективи // Банківська справа. – 1997.

 • Валютний ринок // Бизнес від 21.02.2000

 • Дорошенко І. Інтеграція українських банків у світову фінансову систему // Вісник НБУ. – 2000. - №2.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...