WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки. Суть, види i функції - Курсова робота

Банки. Суть, види i функції - Курсова робота

Колективні банки обслуговують насамперед підприємства та організації різних галузей народного господарства, а також фізичних осіб.

Ощадні банки по своїх функціях мало чим відрізняються від комерційних банків.

Діяльність ощадних банків базується на залученні вкладів від населення на певний строк і надання позичок приватним особам.

Кредитні товариства за характером діяльності подібні до ощадних банків. Це кооперативні ощадні інститети, які організовані групами приватних осіб, об'днаних спільними економічними інтересами (фермери, ремісники), або профспілками.

Крім вищи згаданих, до універсальних банків можна віднести ще транснаціональні банки.

Транснаціональні банки-великі банки, що мають широку мережу закордонних філій, відділень, представництв, через які при підтримці держави ці банки контролюють валютні та кредитні операції на світовому ринку [5, с.95].

Спеціалізовані банки, на відмінну від універсальних, функціонують на будь-яких секторах грошового ринку чи займаються вузькими колами банківських операцій, де потрібні особливі механічні прийоми та спеціальні знання.

Найчастіше спеціалізовані банки виникають в тиких секторах ринку:

 • споживчого кредиту;

 • сільськогосподарського кредиту;

 • іпотечного кредиту;

 • в в зовнішній діяльності;

 • в житловому будівництві тощо.

Конкретні спеціалізовані банки в різних країнах істотно відрізняються за назвою, струтурою, характером діяльності. Начастіше зустрічаються такі спеціалізовані банки:

 • іпотечні;

 • будівельні ощадні банки;

 • інвестиційні банки;

 • банки підтримки;

 • гарантійні банки;

 • розрахункова банки.

Іпотечні банки – займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під закладом земельних ділянок (іпотеки), іншими довгостроковими позиками під заклад нерухомості.

Будівельні ощадні банки – займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва. Подібно до іпотечних банків, вони подають свої довгострокові позики теж під заклад нерухомості, проте необхідні ресурси формують переважни за рахунок цільових внесків і вкладів самих забудовників.

Інвестиційні банки – займаються мобілізацією довгострокового позичкового капіталу шляхом випуску власних боргових зобов'язань та розмішення його в цінні папери корпорацій і держави. Головне призначення цих банків – диверсифікація ризиків, пов'язане з викладенням коштів у довгострокові цінні папери перш за все корпоративні.

Банки підтримки створюються державою чи за участю держави для фінансування цільових програм, які вимагають особливої підтримки, наприклад в сільськиму господарстві, розвитку інфраструктури, сприяння житловому будівництву.

Залежни від прийнятого принципу побудови комеркійних банків у країні переважають спеціалізовані чи універсальні банки.у Німечині більше 90% всіх банків другого рівня відносяться до категорії універсальних. У США поряд з універсальними банками, діє величезна кількість спеціалізованихю на них припадає понад 50% всіх активів фінансових установ США. В Україні за набором кількостікомерційних банків можна віднасти до категорії універсальних.

Територіальна ознака класифікація свідчить про розгалуження мережі філії того чи іншого банку, а токож про масштаби здійснювальних ним операцій. Залежно від територіального розміщення комерційні банки поділяються:

 • на міжнародні, що обслуговують клієнтів у різних країнах, здійснюючи операції на міжнародних ринках позичкових капіталів;

 • нацональні, які функціонують в межах однієї країни;

 • на міжрегіональні, що обслуговують потреби у кредитно-фінансових послугах кількох регіонів;

 • регіональні, масштаби операцій яких обмежуються рамками певного регіону країни.

Серед критеріїв класифікації комерційних банків важлива роль налижить формі власності, що визначає особливості формування статутного фонду банку та порядок управління ним. Відповідно до цього гритерію розрізняються такі типи банків: державні, приватні та змішані.

Таблиця 3.

Кількість і види комерційних банків в україні [4, с.114].

Показники

1999р.

01.2000р.

Кількість банків за реєстром. Із загальної кількості:

 • державні;

 • акціонерні товариства:

 • відкриті

 • закриті

 • товариства з обмеженою відповідальністю

кількість банків за участю іноземного капіталу

 • із 100% іноземним капітілам.

203

2

173

124

49

28

30

8

203

2

173

124

49

28

30

8

У державних банках капітал повністю належить державі в особі центральних органів влади й управління, зокрема, міністерства фінансів або галузевих відомств, які є засновниками банків. Створення таких банківських установ має на меті, як правило, реалізацію певних загальнонаціональних програм розвитку тих чи інших галузей (регіонів). Державні банки є кредитно-фінансове обслуговування місцевого господарства.

Приватні банки можуть бути створені як акціонерні товаариства відкритого чи закритого типу, капітал яких формується емісією акцій; як товариства, що створюються за рахунок пайових внесків юридичних та фізичних осіб.

Змішаний тип організації банку передбачає можливість поєднання державної і приватної форми влпсності на його капітал у різних співвідношеннях відповідно до інтересів суб'єктів господарювання та держави стосовно реалізації певних програм.

Основною формою організації банківського бізнесу нині є акціонерна, оскільки вона дає змогу якнайліпше організовувати управління банком та має широкі можливості для залучення додаткового капіталу.

РОЗДІЛ 3.

Функції комерційних і центрального банку.

Особливості діяльності банку за ринкових умов можна показати, називаючи його функції. Що одночасно і розкривають суть банку, як специфічного інституту товарного господарства. Основними функціями банків є:

 • посередництво в кредиті;

 • акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал;

 • посередництво в платежах;

 • створення кредитних засобів обігу.

  Функція посередництва в кредиті полягає у перерозподілі банками коштів, що тимчасово вивільнюються в процесі кругообігу капіталів підпиємств і доходів населення. Банки виконують роль посередників між тими суб'єктами ринку, які нагромаджують тимчасово вільні кошти, і тими учасниками економічного обігу, які тимчасово потребують додаткового капіталу. Таким чином, банки сприяють вільному "переливанню" коштів економіці, спрямовуючи капітали в найефективніші сфери її застосування. Посередництво банків у кредитних відносонах дає змогу також суттєво знизити ризик в економічній системі, оскільки банки мають ширші можливості для визначення стану платоспроможностіпозичальників, а також для диверсифікації коштів своїх клієнтів, що зменшує ймовірність утрат.

  Акумулювання вільних коштів і перетворення їх на капітал визначає роль банків і перетворення їх на капітал визначає роль банків як основних фінансових інститутів, що стимулюють процес нагромадження й заощадження гошових ресурсів формуються гнучкою політикою банків, що пропонують власникам коштів зручну форму зберігання грошей у вигляді різноматних депозитів, які дають дохід у вигляді процента. Сконцентровані в такий спосіб ресурси перетворються на позичковий капітал, що використовується банками для надання кредиту підприємствам. Використання кредиту забезпечує розвиток виробництва та збільшення споживання, тобто загальний економічний розвиток суспільства.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...