WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки, їх суть, види та функцiї - Курсова робота

Банки, їх суть, види та функцiї - Курсова робота

Остаточно не вирішені питання діяльності інших фінансово-кредитних установ (кредитних спілок, позичкових товариств тощо), банківської таємниці й захисту інтересів клієнтури, програмних продуктів.

Висока вартість фінансового посередництва, обмежений перелік послуг, брак стимулів до заощадження та розміщення позичкових фондів, повільний прогрес у справі налагодження стабільного ефективного банківського нагляду — усе це розширювало коло проблем, вирішення яких необхідно було передбачити у державній програмі реформування та розвитку банківської системи України.

Основою банківської системи України є комерційні банки.

Окремі дані про динаміку та стан комерційних банків України протягом кількох останніх років наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2.

Основні дані про комерційні банки України.

Показники

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Кількість банків за реєстром (на кінець року)

у т.ч. зареєстровано протягом року

133

60

211

84

228

28

230

3

229

10

227

8

214

3

Із загальної кількості:

- державні

- акціонерні товариства

відкриті

закриті

- товариства з обмеженою відповідальністю

2

159

96

63

67

2

169

119

50

59

2

177

125

52

50

2

184

133

51

41

2

178

125

53

34

Кількість банків за участю іноземного капіталу

- зі 100% іноземним капіталом

- з ін.капіталом, що перевищує 50%

12

1

1

12

1

1

14

2

6

22

6

12

28

9

14

Кількість банків, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

115

134

146

157

161

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію

4

2

2

2

Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн.грн.

0,5

15

87

541

1098

1636

2103

Кількість ліквідованих банків у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за рік)

3

6

11

1

11

10

16

Кількість банків, у яких відізвано ліцензію на здійснення валютних операцій у зв'язку з порушенням банківського законодавства (за рік)

3

1

7

26

5

9

Продовження таблиці 1.2.

Показники

1999

01'2000

Кількість банків за реєстром (на кінець періоду)

203

203

Із загальної кількості:

- державні

- акціонерні товариства

відкриті

закриті

- товариства з обмеженою відповідальністю

2

173

124

49

28

2

173

124

49

28

Кількість банків за участю іноземного капіталу

- зі 100% іноземним капіталом

30

8

30

8

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

153

153

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію

1

1

Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн.грн.

2910

2933

Кількість ліквідованих банків

у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за період)

11

Кількість банків, у яких відкликано ліцензію на здійснення усіх банківських

у т.ч. валютних операцій

На етапі стабілізації продовжують діяти 227-229 банків, серед яких: два — державні; 117 (1996 рік) 184 (1997-1998рр.) — у формі акціонерних товариств; 50 (1996 рік), 41 (1997-1998рр.) — у формі товариств з обмеженою відповідальністю.

На цьому етапі сформувалися групи провідних банків, які вже завоювали певне місце на ринку, визначився напрям менеджменту, розподілено клієнтів та ринок пасивів. Сучасна банківська система має чітку градацію за обсягами статутних фондів. У загальному обсязі сплачених статутних фондів частка малих банків (з обсягом статутного фонду до 3млн.грн.) становить 10%, середніх (від 3 до 10млн.гривень) — 24%, великих (понад 10млн. гривень) — 66%.

Отже, банківська система України вже має свою історію. Вона не налічує ще й десяти років, але багата вельми інтенсивними процесами: українським банкам за півроку-рік випадало пройти шлях, на який аналогічні закордонні установи витрачали кілька років, а то й десятиліття. Слід також зауважити, що банківська система в нашій країні формувалася, зазнаючи впливу багатьох негативних чинників, які не лише не сприяли розвитку, а навпаки — гальмували його.

ВИСНОВКИ

Сьогодні, в умовах розвитку товарного і становлення фінансового ринку, різко міняється структура банківської системи. З'являються нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Йде пошук оптимальних форм устрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури - одна з найважливіших задач економічної реформи в Україні. Завдання ускладнюється тим, що крім економічних труднощів додаються соціальні: постійно міняється законодавча база; прагнення більшості банкірів одержати відразу прибуток — як наслідок — розвиток тільки одного напрямку діяльності, що веде до банкрутства окремих банків і кризи банківської системи в цілому. Завдяки тому, що прибуткові та стабільні клієнти стали рідкістю, посилилась конкурентна боротьба за клієнта. Внаслідок цього, для залучення клієнтів банки почали знижувати кредитні і підвищувати депозитні ставки. Ця тенденція посилюється також внаслідок зниження темпів інфляції. Таким чином, прибуток банку стає чутливим до змін ринкової ставки, що свідчить про підвищення процентного ризику. Середовище, в якому працюють українські банки, є дуже ризиковим.

Банкам для того, щоб вижити в даних умовах, необхідно досконало володіти інформацією про стан своїх справ, мати детальну інформацію про свою діяльність, володіти та застосовувати методи оперативного реагування на зміни зовнішніх факторів. Необхідно, шляхом вдумливого вивчення закордонної практики, відновити втрачені раціональні принципи функціонування банківських установ, які існують в цивілізованому світі і опираються на багатовіковий досвід ринкових фінансових структур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Про банки і банківську діяльність, Закон України від 20 березня 1991р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності., Випуск 1, Київ, 1996р., С.5-16.

 • Про національний банк України, Закон України від 20 травня 1999р., // Голос України. 1999, №112 від 22.06.99р., С.4-7.

 • Аржевітін С., Етапи створення банківської системи України, // Вісник НБУ. – 1997. - №3.

 • Аржевітін С., У переддень десятирічного ювілею // Вісник НБУ. – 2000. - №2. – С.41.

 • Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз., М.І.Савлук, М.Ф.Пуковкіна та ін.; за ред. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 394с.

 • Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за 1999 рік // Вісник НБУ. – 2000. - №3. – С.18.

 • Клименко В., Пуховкіна М. Основні напрями регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С.37.

 • Національний банк і грошово-кредитна політика.: Підручник / За ред. А.М.Мороза, М.Ф.Пуховкіної. К.: КНЕУ, 1999.

 • Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи, Українська фінансово-банківська школа, К. "Лібра", 1998.

 • Спицын И.О.,Спицын Я.О. "Маркетинг в банке","Тарнекс",1993.

 • Усоскін В.М., Сучасний комерційний банк, М., "Вазар-Ферро", 1994.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...