WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банки, їх суть, види та функцiї - Курсова робота

Банки, їх суть, види та функцiї - Курсова робота

ЗМІСТ

стор.

Вступ....................................................................................

 • Поняття і види банків.......................................................

 • Принципи діяльності та організаційний устрій комерційного банку..........................................................

 • Функції комерційних банків.............................................

 • Становлення і принципи побудови банківської системи України.................................................................

  Висновки.............................................................................

  Список використаної літератури...................................

 • 3

  5

  9

  12

  23

  29

  30

  ВСТУП

  У спадщину від часів радянської влади Україна отримала систему центрального планування. В умовах централізованої адміністративно-командної економіки самі банки, по суті, не були комерційними організаціями, вони були організаціями державного управління, що наділені функціями адміністративного контролю за своїми клієнтами. У самій системі органів управління банки відігравали другорядну роль, виконуючи функції "касира і бухгалтера" держави.

  У 1991 році почалося формування національної банківської системи України. За дуже короткий час виникло біля двохсот банківських установ, які, окрім відкриття поточних рахунків до запитання і видачі комерційних кредитів, надають цілий ряд нових послуг. Сучасні комерційні банки, окрім чисто комерційних кредитів, надають позички під заставу нерухомості, позички на споживчі потреби, а також інвестують засоби в купівлю цінних паперів. Крім того, вони надають послуги по відкриттю ощадних і строкових рахунків поряд із звичайними вкладами до запитання, а також займаються багатьма іншими видами діяльності, включаючи здачу в оренду сейфів для зберігання цінностей, обмін іноземної валюти, випуск кредитних карток, здача в оренду обладнання, пропонують комп'ютерні послуги.

  Банки різних рівнів завдяки своїй діяльності глибоко проникають в усі сфери економіки, чим і впливають на всі економічні та соціальні процеси в країні. Робота банківської системи забезпечує ринок механізмами та інструментами, що самоврегульовують взаємовідносини у ринкових умовах, а державі надають можливість ефективно впливати на економічні процеси задля реалізації всіх суспільних інтересів.

  Процеси, які відбуваються в економіці України та в банківській системі зокрема, вимагають нових узагальнень і розробки рекомендацій, які враховували б сучасні умови діяльності банків та їх клієнтів. Тому, на нашу думку, сучасним економістам будь-якої спеціальності необхідно володіти та постійно удосконалювати знання теорії та практики банківської справи, для чого слід ознайомитись та вивчити суть, види та функції банків, що і є метою написання курсової роботи.

  1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВ

  Сучасні кредитно-банківські системи мають складну, багатоланкову структуру. Якщо за основу класифікації прийняти характер послуг, наданих клієнтам, то можна виділити три найважливіших елементи сучасної кредитної системи:

  - центральний банк;

  - комерційні банки;

  - спеціалізовані фінансові установи (страхові, іпотечні, ощадні).

  Центральним банком у нашій державі є Національний банк України. Він відіграє важливу роль в ринковій економіці, стабілізації грошово-кредитної системи .

  Юридичний статус, повноваження і принципи організації Національного банку визначаються Конституцією України, Законом України "Про Національний банк", Законом України "Про банки та банківську діяльність" та іншими нормативно-правовими актами.

  Національний банк є:

  • емісійним центром, банком банків;

  • особливим органом державного управління, який проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу;

  • валютним органом; органом банківського нагляду;

  • організатором міжбанківських розрахунків.

  Діяльність НБУ багато в чому залежить від стану економіки держави, а, з іншого боку, і його дії впливають на стан економіки.

  Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його компетенції, які є обов'язковими для органів державної влади та місцевого самоврядування, банків, підприємств, установ незалежно від форм власності, фізичних осіб, що здійснюють господарську діяльність на території України. Нормативні акти НБУ видаються у формі інструкцій, положень, правил і затверджуються постановами Правління.

  Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.

  Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

  До системи Національного банку входять центральний апарат, регіональні управління (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурі підрозділи й одиниці, необхідні для забезпечення діяльності Національного банку.

  Комерційні банки є багатофункціональними установами, що оперують у різних секторах ринку позичкового капіталу. Великі комерційні банки надають клієнтам повний спектр послуг, включаючи кредити, прийом депозитів розрахунків і т.д. Цим вони відрізняються від спеціалізованих установ, що обмежені визначеними функціями. Комерційні банки традиційно відіграють роль базової ланки кредитної системи. Переплетення функцій різних видів кредитних установ і популярність універсального типу банків створює труднощі для визначення понять банк і банківська діяльність. Найчастіше головною ознакою банківської діяльності вважається прийом депозитів і видача кредитів.

  В Україні, відповідно до Закону "Про банки і банківську діяльність" (20.03.1991р.) банки визначаються як установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

  Банківськими операціями за законодавством є операції, що можуть здійснювати винятково банки й інші кредитні організації. До таких операцій Закон України "Про банки і банківську діяльність" відносить:

 • залучення коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк);

 • розміщення зазначених вище залучених засобів від свого імені і за свій рахунок;

 • відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб;

 • здійснення розрахунків з доручення фізичних і юридичних осіб, у тому числі банків-кореспондентів по їх банківських рахунках;

 • інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних і юридичних осіб;

 • купівля-продаж іноземної валюти в готівковій і безготівковій формах;

 • залучення і розміщення дорогоцінних металів;

 • видача банківських гарантій.

  При цьому тільки банки мають виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції:

  • залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб;

  • розміщення зазначених засобів від свого імені і за свій рахунок на умовах поверненості, платності, терміновості;

  • відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

  Класифікацію комерційних банків наведено на рисунку 1.1.

  Рисунок 1.1. Класифікація комерційних банків.

  З економічної точки зору комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення й інші кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, що мають потребу в додатковому капіталі. Банки створюють нові вимоги і зобов'язання, що стають товаром на грошовому ринку. Так, приймаючи внески клієнтів, комерційний банк створює нове зобов'язання - депозит, а видаючи позичку - нову вимогу до позичальника. Цей процес створення нових зобов'язань складає сутність фінансового посередництва. Ця трансформація дозволяє перебороти труднощі прямого контакту кредиторів і позичальників, що виникають через розбіжність пропонованих і необхідних сум, їх термінів, прибутковості, і т.д.

  Варто мати на увазі, що банки не просто сховища грошей і каси для їх видачі і надання в кредит. Вони є могутнім інструментом структурної політики і регулювання економіки, здійснюваної шляхом перерозподілу фінансів, капіталу у формі банківського кредитування інвестицій, необхідних для підприємницької діяльності, створення і розвитку виробничих і соціальних об'єктів. Банки можуть направляти кошти, фінансові ресурси у виді кредитів у ті галузі, сфери, регіони, де капітал знайде краще, ефективніше застосування.

  2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

  Першим і основним принципом діяльності комерційного банку є робота в межах реально наявних ресурсів.

  Робота в межах реально наявних ресурсів означає, що комерційний банк повинен забезпечувати не тільки кількісну відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, але і домагатися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих ним ресурсів. Насамперед це відноситься до строків їх залучення. Так, якщо банк залучає засоби головним чином на короткі строки, а вкладає їх переважно в довгострокові позички, то його ліквідність стає під загрозою. Наявність в активах банку великої кількості позичок з підвищеним ризиком вимагає від банку збільшення питомої ваги власних засобів у загальному обсязі його ресурсів.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...