WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банкiвський маркетинг в Нiмеччинi - Курсова робота

Банкiвський маркетинг в Нiмеччинi - Курсова робота

Джерелами даних, що їми цікавиться банк, можуть бути публікації в ЗМІ, галузева література, рекламні проспекти, відкриті річні звіти банків, прямі контакти з клієнтами, особисті знайомства, купівля інформації.

Дослідження ринку дозволяє визначити оптовий та роздрібний ринок, на якому працює банк, і перспективи його розвитку; з'ясувати стан конкуренції на ринку й її вплив на стратегію банку; прогнозувати загальні тенденції розвитку цільового ринку банківських послуг.

ІІІ. Висновки

Потрібно зазначити, що робота німецьких авторів Обста та Хінтнера "Geld-, Bank- und Brsenwesen" виявилася дуже цікавою для мене як з точки зору фахової інформації про організацію маркетингової діяльності в німецьких банках, так і з точки зору мовного аспекту. В процесі реферування було пригадано та поліпшено знання спеціальної економічної (банківської) лексики.

Як знання спеціальної лексики, так і навички реферування стануть у нагоді при подальшій роботі над дисертаційним дослідженням через те, що тема дослідження передбачає велику роботу по ознайомленню із досвідом німецької банківської систему. Цю роботу майже неможливо здійснити без опрацювання першоджерел – наукової літератури та інформаційних матеріалів банків, які, звичайно, видаються німецькою мовою.

В додатку до реферату наведено перелік найважливіших цікавих термінів та словосполучень (з перекладом українською), які було опрацьовано впродовж читання та реферування німецькомовного першоджерела.

VI. Додаток

Перелік цікавих слів та словосполучень:

 • Unternehmensfhrung f - управління підприємством, менеджмент (вибір форм та методів управління, планування, організації, система інформації та таке інше)

 • Engpa m - 1. вузьке місце (економічна ситуація або стадія виробничого процесу, при якій пропозиція систематично менше за попит); Engpa - 2. дефіцит, нестача

 • Befragung f – опитування, анкетування

 • Entscheidungsfindung f – розробка рішення, знаходження рішення

 • Zielsetzung f - постановка мети

 • Arbeitspolitisches Instrumentarium n – інструменти збуту, інструментарій ринкової політики

 • Verkaufsfrderung f – стимулювання збуту, продаж

 • Handzettel n – рекламна листівка

 • Absatzmarkt m – ринок збуту

 • Bankleistung f – послуга банку, банківська послуга, банківський продукт

 • Vertriebskanal m – канал збуту, канал товаропросування

 • Werbemittel n – засіб реклами, рекламний носій

 • zeitliche Dimension f – часовий вимір, часовий критерій

 • Marktforschung f – дослідження ринку, маркетингове дослідження

 • Marktstudie f – дослідження ринку, вивчення ринку

 • Marktsegmentierung f – сегментація ринку

 • Bankloyalitt der Kunden – лояльність клієнтів по відношенню до банку

 • Effizienz der absatzpolitischen Manahmen – ефективність застосування маркетингових інструментів, ефективність заходів по покращенню збуту

 • mangelhafte Markttransparenz f – недостатня прозорість ринку

 • Geldbeschaffungskosten pl – витрати на залучення капіталу, вартість рефінансування

 • Privatkundschaft f – сукупність приватних клієнтів, клієнти-фізичні особи

 • Umsatzprovision f – комісійні в залежності від обороту (підприємства)

 • Kontofhrungsgebhr f – вартість касового обслуговування, плата за ведення рахунку

 • Abstraktheit von Bankleistungen – абстрактність банківських послуг

 • Expansion der Zweigstellennetze – розширення мережі філій (представництв) банку

 • Routineleistungen pl – „рутинні" послуги банку

 • Schalterffnungszeiten pl – години роботи банку

 • Erklrungsbedrftigkeit von Bankleistungen – необхідність в наданні консультаційних послуг при збуті банківського продукту

 • Werbemanahmen pl – рекламні заходи

 • Schaufensterwerbung f – реклама в вітринах

 • Werbeaufwendungen pl – витрати на рекламу

 • Leistungs(Produkt-)werbung f – продуктова реклама, реклама банківського продукту

 • Instituts(Image-)werbung f – іміджева реклама, реклама іміджу банківської установи

 • ffentlichkeitsarbeit f – зв'язки з громадськістю (PR)

 • Unternehmensidentitt f, (англ. Corporate Identity) – фірмовий стиль

 • Produktentwicklung f – розробка продукту

 • Vertriebsweg m – канал збуту, метод товаропросування

 • Sortimentspolitik f – політика щодо асортименту продукції

 • Distribution f – товаропросування на ринок, збут

 • Grohandel m – оптова торгівля

 • Einzelhandel m – роздрібна торгівля

 • direkter Absatz m – прямі продажи, прямий збут (без посередників)

 • Kufermarkt m – "ринок покупця"; ситуація, коли пропозиція на багато перевищує попит

 • Produktlebenszyklus m – цикл життя продукту

 • Marktdurchdringung f – проникнення на ринок, завоювання ринку

 • Nachfrageorientierung f – орієнтація на попит

 • variable Kosten pl – змінні витрати

 • Rckkopplung f – зворотній зв'язок

 • Schulung f – підвищення кваліфікації персоналу

 • Gewinnspiel n – лотерея, конкурс, вікторина

 • Zielgruppe f – цільова група

 • Werbeerfolgskontrolle f – контроль за ефективністю реклами

 • Verfahren n – спосіб, процедура, методика

 • Media-Werbung f – реклама у засобам масової інформації

 • Verkaufsort m – магазин, торгова точка

 • Beratungsgesprch n – консультація

 • Werbegeschenk n – подарунок рекламного характеру, презент

 • Schlagzeile f – заголовок, перший рядок в статті

 • Werbeslogan n – слоган, девіз фірми

 • Kaufentscheidung f – рішення про здійснення покупки

 • Kernfrage f – головне питання, ключове питання

 • Sichteinlagen pl – безстрокові вклади, вклади до вимоги

 • Beschaffung von Fremdmitteln – залучення додаткового капіталу

 • berweisung f – переказ (грошей)

 • Wettbewerbsanalyse f – конкурентний аналіз, аналіз конкурентів

 • Finanzdienstleistungen (FDL) pl – фінансові послуги, послуги фінансового характеру

 • empirische Untersuchung f – емпіричне дослідження ринку

 • Entscheidung zum Bankwechsel – рішення про зміну банку

 • Anforderungen an das Kreditinstitut – вимоги до кредитного інституту

 • Stammkundschaft f – постійні клієнти

 • Akquisition f – залучення нових клієнтів

 • Laufzeit f – строк дії

 • Auswertung f – оцінка, аналіз

 • Gewinnverlauf m – динаміка прибутку

 • Reprsentativitt der Erhebung – репрезентативність опитування (виборки)

 • Stichprobe f – виборка, виборочна сукупність

 • Grundgesamtheit f – генеральна сукупність

 • Kostenrechnung f – кошторис, підрахунок витрат

 • Konsumentenverhalten n – поведінка споживачів

 • vertrauensempfindliche Leistungen pl – послуги, що потребують конфіденційності

 • unter Bercksichtigung – приймаючи до уваги

 • Risikoumfang m – обсяг ризику

 • Durchschnittswert m – середнє значення

 • Liquiditt der Bank – ліквідність банку

 • Geldausgabeautomat (GAA) m – банкомат

 • Kontoauszugsdrucker (KAD) m – принтер для друку виписок про стан рахунку клієнта

 • Gehaltskonto n – рахунок, на який зараховується заробітна плата

 • Kreditwrdigkeitsprfung f – перевірка платоспроможності клієнта

 • Gesamtheit der Vorstellungen – сукупність уявлень

 • bestehende Kontakte pflegen – підтримувати існуючі контакти

 • Betriebsbesichtigung f – екскурсія на виробництво, знайомство з підприємством

 • Frderungsprogramm n – програма стимулювання

 • Fhrungskrfte pl – керівництво, керуючий персонал

 • gesttigter Markt m – насичений ринок

 • Sekundrinformation f – вторинна інформація

 • Darstellung der Forschungsergebnisse – презентація результатів дослідження

 • Motivationstheorie f – теорія мотивації

 • Bedrfnis nach Selbstverwirklichung – потреба в самореалізації

 • Adrebuchwerbung f – реклама в телефонних довідниках

 • Zahlungsbedingungen f – умови платежу


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...