WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська система України i роль Центрального банку - Курсова робота

Банківська система України i роль Центрального банку - Курсова робота

Продовження таблиці 1.2.

Показники

1999

01'2000

Кількість банків за реєстром (на кінець періоду)

203

203

Із загальної кількості:

- державні

- акціонерні товариства

відкриті

закриті

- товариства з обмеженою відповідальністю

2

173

124

49

28

2

173

124

49

28

Кількість банків за участю іноземного капіталу

- зі 100% іноземним капіталом

30

8

30

8

Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій

153

153

Крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію

1

1

Сплачений статутний фонд діючих комерційних банків у гривневому еквіваленті, млн.грн.

2910

2933

Кількість ліквідованих банків

у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин (за період)

11

Кількість банків, у яких відкликано ліцензію на здійснення усіх банківських

у т.ч. валютних операцій

Кількість банків, у яких зупинено дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій

у т.ч. валютних операцій

1

1

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ НАГЛЯДУ

2.1. Реєстрація і ліцензування діяльності комерційних банків

Реєстрація і ліцензування банків — важливі функції банківського регулювання й нагляду. Вони покликані обмежувати або розширювати банківську діяльність згідно з вимогами чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

Реєстрація банку — це момент відповідного запису у Реєстрі банків, їх філій та представництв, валютних бірж та фінансово-кредитних установ. Він означає створення специфічної юридичної особи — банківської установи. Зворотній процес — викреслення реквізитів банку з Реєстру — свідчить про те, що банк як юридична особа перестав існувати. Створення і реєстрація комерційних банків в Україні регулюються "Положенням про порядок створення і реєстрації комерційних банків", затвердженим Постановою Правління НБУ від 21 липня 1998 року.

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються у вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про підприємництво", інших законодавчих актів України та нормативних актів НБУ.

Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації в Національному банку України. Засновниками банків можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи за винятком Рад народних депутатів усіх рівнів, їх виконавчих органів, політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів. При формуванні статутного фонду комерційного банку забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Для реєстрації комерційного банку в двотижневий строк після аудиторської перевірки стану його засновників до територіального управління НБУ за місцем створення банку подаються такі документи: заява про реєстрацію банку; установчий договір, підписаний засновниками банку; статут банку; протокол установчих зборів; економічне обгрунтування і мета створення банку; аудиторський висновок про фінансовий стан та платоспроможність засновників; бухгалтерська і фінансова звітність учасників банку; копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку; копія звіту про проведення відкритої підписки на акції; угода про надання приміщення для розміщення банку; установчі документи акціонерів; копія рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення банку у випадках, передбачених чинним законодавством.

Територіальне управління НБУ в двотижневий строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

 • фінансовий стан, платоспроможність і репутацію акціонерів банку, наявність власних вільних коштів для внеску до статутного фонду банку і підтвердження про внесок на тимчасовий рахунок банку коштів до статутного фонду кожним акціонером у передбачених законом розмірах;

 • наявність приміщення, придатного для розміщення банку;

 • професійну придатність і репутацію голови правління банку і головного бухгалтера.

Пакет необхідних документів і висновок подаються до Національного банку. Документи для реєстрації і ліцензування банку розглядаються Управлінням реєстрації і ліцензуванням банків, юридичним департаментом та, у разі необхідності, іншими структурними підрозділами та подаються комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків.

Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за участю іноземного капіталу, ухвалює Правління НБУ, а комерційного банку, створеного за участю вітчизняного капіталу — Комісія НБУ з питань нагляду і регулювання діяльності банків.

Національний банк може відмовити у реєстрації комерційному банку у разі порушення порядку створення банку, невідповідності його статуту та інших установчих документів законодавству України, незадовільного фінансового стану засновників, а також у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва банку, відсутності відповідної матеріально-технічної бази.

Рішення про відмову в реєстрації комерційного банку може бути оскаржене в судовому порядку.

Ліцензування банківської діяльності полягає в наданні банкам офіційного дозволу на здійснення певних банківських операцій.

Національний банк України визначає порядок надання ліцензії банкам відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також "Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій", затвердженого постановою Правління НБУ від 06.05.98р. №181. Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою допущення на ринок банківських послуг України комерційних банків та банківських установ, умови діяльності яких відповідають установленим Національним банком обов'язковим вимогам і не загрожують інтересам їх клієнтів.

Політика ліцензування повинна передбачати низку критеріїв, які застосовуються під час розгляду заявок на видачу банківської ліцензії, серед яких: мінімальний розмір статутного капіталу (цей критерій має вагоме значення під час розгляду заявок на видачу ліцензій); фінансовий стан засновників банку та їхня репутація; перспективи діяльності банку, що визначаються на підставі висновків незалежного аудиту; професійна придатність керівника тощо.

Для отримання ліцензії новоствореними банками подаються такі документи до НБУ:

 • клопотання банку про надання ліцензії на здійснення банківських операцій;

 • бізнес-план банку на перші три роки його діяльності;

 • професійна придатність керівників відповідних підрозділів;

 • висновок територіального управління НБУ щодо технічної готовності та забезпеченості кваліфікованими кадрами.

Рішення про надання ліцензії ухвалює Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків. При дотриманні певних обов'язкових умов функціонування банками, Національний банк може видавати ліцензію на розширення їх діяльності.

Ліцензія на здійснення банківських операцій (окремих чи всіх) може бути відкликана у разі:

 • виявлення недостовірних даних, на підставі яких була надана ліцензія;

 • затримання початку здійснення діяльності, на яку видана ліцензія, більше як на один рік з моменту видання ліцензії;

 • виявлення порушень банками вимог банківського і антимонопольного законодавства та нормативних актів НБУ;

 • збиткової діяльності банку протягом трьох місяців;

 • систематичного порушення економічних нормативів, які встановлені Національним банком, протягом трьох місяців підряд або шести місяців протягом року;

 • здійснення операцій, на які не було видано ліцензії;

 • недостовірних інформації та звітності або несвоєчасного їх подання;

 • невиконання в установлений термін вимог НБУ щодо діяльності банку та умов, на підставі яких видано ліцензію.

У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії на всі види банківських операцій Правління НБУ зобов'язує учасників банку вирішити питання щодо форм подальшого функціонування банку або припинення його діяльності через реорганізацію чи ліквідацію. Якщо зазначені вимоги не виконані, Правління НБУ приймає рішення про ліквідацію банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...