WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналiз фiнансової дiяльностi комерцiйних банкiв - Курсова робота

Аналiз фiнансової дiяльностi комерцiйних банкiв - Курсова робота

В цілому НБУ для контроля за діяльністю банків встановив 18 економічних нормативів. Деякі з них - нормативи достатності капіталу та ліквідності - ми вже розглянули, всі ж вони такі:

Нормативи капіталу:

Н1 - капітал банку;

Н2 - мінімальнийй розмір статутного капіталу

Н3 - платоспроможність

Н4 - достатність капіталу банку

Нормативи ліквідності:

Н5 - миттєва ліквідність

Н6 - загальна ліквідність

Н7 - співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку

Нормативи ризику:

Н8 - максимальний розмір ризику на одного позичальника

Н9 - норматив "великих" кредитних ризиків

Н10 - максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих

одному інсайдеру

Н11 - максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств,

наданих інсайдерам

Н12 - максимальний розмір наданих міжбанківських послуг

Н13 - максмальний розмір отриманих міжбанківських позик

Н14 - інвестування

Н15 - загальна відкрита валютна позиція банку

Н16 - довга (коротка) відкрита валютна позиція у вільно конвертованій валюті

Н17 - довга (коротка) відкрита валютна позиція в неконвертованій валюті

Н18 - довга (коротка) відкрита валютна позиція в усіх банківських металах.

Методика розрахунку обов'язкових нормативів та порядок контролю за іх дотриманням наведені в [2]. Ми ж додамо тільки, що для філій комерційних банків визначаються лише нормативи ліквідності Н5, Н6 та Н7.

г) Коеффіцієнтний аналізбалансового звіту.

Основними коеффіцієнтами для аналізу балансу комерційного банку є [2]:

 Коеффіцієнт ліквідних активів. Це коеффіцієнт виміру ліквідності, який обчислюється шляхом додання міжбанківських активів до готівки та прирівняних до неї коштів мінус міжбанківські пасиви та позички від центрального банку. Він також може розраховуватись як відсоток до загальних (або робочих - в такому разі це буде наш нормативний показник Н7) активів.

 • Коеффіцієнт співвідношення позик і депозитів. Цей коеффіцієнт визначається як відношення суми всіх активів з нормальним ризиком (дисконти, позики та авізо) до основних депозитів (включаючи депозити до запитання, термінові і ощадні депозити, за винятком короткострокових та довгострокових запозичень грошового ринку). Це співвідношення характеризує здатність банку залучати депозити для підтримки своїх кредитних операцій та його можливість давати в кредит ці депозити. Високе значення цього коеффіцієнта асоціюється з вищим ризиком, оскільки це свідчить про слабшу ліквідність та вразливість від дій кредиторів, негативні економічні умови чи наслідки відпливу депозитів. Низьке значення цього коеффіцієнта показує в кредитуванні на неможливість прийняття існуючого ризику та на імовірність збитків від кредитної діяльності в майбутньому.

Багато в чому значення цього коеффіцієнта залежить від ступеня розвитку країни, однак 70-80% залежить від співвідношення між ліквідністю та дохідністю. Якщо у всій банківській системі цей показник перевищує 100%, тоді в будь- якій галузі можуть мати місце структурні проблеми, наприклад при рефінансуванні центральним банком торгівельних операцій.

Оптимальне значення цього коеффіцієнта в межах 0.7-0.8 (70-80%).

 • Коеффіцієнт співвідношення доходних (робочих) активів до загальних активів. Цей коеффіцієнт має показувати, наскільки продуктивно банк використовує свої активи. Однак деяке "непродуктивне" використання активів є цілком нормальним, оскільки в той час, як приміщення та обладнання не можуть прямо давати прибуток (тому при розрахунку робочих активів за методикою такі активи беруться з коеффіцієнтом 0.5), такі активи є необхідними для підтримання операційної діяльності банку. Крім того, вимоги щодо резервування можуть призвести до того, що банк не матиме змоги використати деякі види активів.

ТАБЛИЦЯ 5: КОЕФФІЦІЄНТИ ДЛЯ АНАЛІЗУ БАЛАНСУ

Показник

Значення,

тис.грн.

Високоліквідні активи

3757,3

Робочі активи

14106,7

Загальні активи

14448,6

Коеффіцієнт співвідношення ліквідних і робочих активів, %

26,63%

Коеффіцієнт співвідношення ліквідних і загальних активів, %

26,00%

Коеффіцієнт співвідношення робочих і загальних активів, %

97,63%

Позики та лізінг клієнтам (нетто)

10053,01

Депозити клієнтів

13353,36

Коеффіцієнт співвідношення позик та депозитів, %

75,28%

Активи, зважені на ризик

10692,96

Активи, зважені на ризик до загальних,%

74,00%

Розглядаючи ліквідність, ми детально зупинялись на коеффіцієнті співвідношення ліквідних та робочих активів, тому тут не будемо приділяти йому багато уваги. Натомість робочі активи становлять 97,63% від загальних, що свідчить продосить високу ефективність використання банкком наявних активів (недоходні активи становлять тільки 2,37% загальних). Хоча за даними таблиці 1 матеріальні активи складають 4,22% загальних, та за методикою НБУ, що нею ми керувалися при обрахунку робочих активів, матеріальні активи враховуються як доходні з коеффіцієнтом 0,5. За такого значення коеффіцієнта співвідношення робочих і загальних активів можна сподіватись на високий прибуток.

Коеффіцієнт співвідношення позик та депозитів становить 75,28%, тобто, знаходиться саме в оптимальних межах, що свідчить про можливість прийняття банком існуючих ризиків, при цьому його ліквідність залишається достатньою для проведення діяльності.

 • Аналіз прибутків та збитків.

  Аналіз фінансових форм звітності (тут - звіту про прибутки та збитки) це процес, який має за мету визначити оцінку поточного і минулого фінансового стану банку і основних результатів його діяльності. Аналіз структури базується на відсоткових значеннях кожного рядка таблиці щодо загального підсумку. Зміни відносних показників окремих статей показують зміни питомої ваги прибутків або збитків від окремих операцій банку.

  ТАБЛИЦЯ 6:ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

  на 1.07.98

  на 1.01.99

  Відхилення (+,-)

  Показник

  сума,

  тис.грн

  %

  Сума,

  тис.грн.

  %

  У сумі,

  тис.грн.

  У структурі,

  %

  Доходи

  3680,15

  100

  6787,65

  100

  3107,5

  0

  1.Процентні доходи:

  3179,72

  86,4

  5979,94

  88,1

  2800,22

  1,7

  за коштами, розміщеними в НБУ

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  за коштами, розміщеними в банківському

  секторі

  91,37

  2,48

  156

  2,3

  64,63

  -0,18

  за коштами клієнтів

  3088,35

  83,92

  5823,94

  85,8

  2735,59

  1,88

  за цінними паперами

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  інші процентні доходи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.Комісійні доходи:

  414,08

  11,25

  672,3

  9,9

  258,22

  -1,35

  за операціями з банками

  2,23

  0,06

  3,9

  0,05

  1,67

  -0,01

  за операціями з клієнтами

  411,85

  11,19

  668,4

  9,85

  256,55

  -1,34

  3.Прибуток від торгівельних операцій

  28,7

  0,78

  46,25

  0,68

  17,55

  -0,1

  4.Інші банківські операційні доходи

  12,19

  0,33

  15,13

  0,22

  2,94

  -0,11

  5.Інші небанківські операційні доходи

  25,66

  0,7

  25,66

  0,38

  0

  -0,32

  6.Зменшення резервів

  19,8

  0,54

  38,4

  0,58

  18,6

  0,04

  7.Непередбачені доходи

  0

  0

  9,97

  0,14

  9,97

  0,14

  Витрати

  3246,54

  100

  6358,05

  100

  3111,51

  0

  1.Процентні витрати:

  2209,93

  68,07

  4535,4

  71,3

  2325,47

  3,23

  за коштами, отриманими від НБУ

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  за коштами, отриманими від інших

  банків

  1462,41

  45,05

  2544,81

  40

  1082,4

  -5,05

  за коштами клієнтів банку

  744,98

  22,94

  1973,68

  31

  1228,7

  8,06

  за цінними паперами власного боргу

  0

  0

  0

  0,2

  0

  0,2

  інші процентні витрати

  2,54

  0,08

  5,56

  0,1

  3,02

  0,02

  2.Комісійні витрати:

  111,71

  3,44

  185,12

  2,9

  73,41

  -0,54

  3.Інші банківські операційні витрати

  37,81

  1,16

  54,82

  0,86

  17,01

  -0,3

  4.Інші небанківські операційні вирати:

  734,14

  22,61

  1274,81

  20

  540,67

  -2,61

  витрати на утримання персоналу

  426,51

  13,14

  669,99

  10,5

  243,48

  -2,64

  сплата податків(крім податку на прибуток)

  80,68

  2,48

  178,22

  2,8

  97,54

  0,32

  витрати на утримання основних засобів

  69,18

  2,13

  125,86

  1,98

  56,68

  -0,15

  інші експлуатаційні витрати

  153,56

  4,73

  284,26

  4,4

  130,7

  -0,33

  інші небанківські операційні витрати

  4,21

  0,13

  16,48

  0,24

  12,27

  0,11

  5.Відрахування в резерви

  0

  0

  19,2

  0,3

  19,2

  0,3

  6.Непередбачені витрати

  0

  0

  71,39

  1,24

  71,39

  1,24

  7.Прибуток до сплати податку

  586,56

  646,91

  60,35

  0

  8.Податок на прибуток

  152,95

  4,72

  217,31

  3,4

  64,36

  -1,32

  9.Чистий прибуток

  433,61

  429,6

  -4,01

  0


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...