WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналiз фiнансової дiяльностi комерцiйних банкiв - Курсова робота

Аналiз фiнансової дiяльностi комерцiйних банкiв - Курсова робота

Аналізований банк - це філія одного з найбільших в Україні банків. Через це виникають деякі складнощі, адже методика аналізу, запропонована НБУ, стосується лише банків. Аналізуючи ж діяльність філій (які часом не відрізняються за розміром від невеликих комерційних банків), завжди необхідно пам'ятати про досить велику частку міжфілійних оборотів в їхніх загальних активах. Розглядаючи суто фінансову діяльність, на різниціі між баеком та філіією можна не акцентувати: перший - на міжбанківському, друга - на міжфілійному ринку проводять, по суті, однакові операції. Але залучення міжфілійних ресурсів веде до зростання як сукупних активів, так і пасивів банку, тому може позначитись на величині прибутковості банку - іноді з аналізу діяльності можна дійти висновку, що активами управляють неефективно. Тому деякі аналітики[4], зазначаючи, що сукупні активи не зовсім правильно характеризують розміри банку, пропонують користуватись поняттям ефективних активів, тобто, сумарних активів, зменшених на суму куплених міжфілійних ресурсів (кредитів). Економічний сенс ефективних активів - це "власні" активи (такий розмір активів філії, що дає змогу працювати, не залучаючи міжфілійні ресурси).

В даній роботі ми не будемо заглиблюватись в теорію ефективних активів, але, для проведення аналізу маємо зробити одне важливе припущення. Як відомо, міжфілійні ресурси можуть надаватись як у вигляді кредитів, так і у вигляді депозитів: різниця тут полягає у ступені ліквідності та величині сплачуваних відсотків. Припущення полягає в тому, що, не маючи змоги за даними балансу визначити тип ресурсів, ми віднесемо їх до депозитних або до коштів інших банків (так само як і в інших банках - так звані Ностро- та Лоро-рахунків). Суворо кажучи, це припущення є не зовсім правильним, адже серед міжфілійних коштів присутні як депозити, так і кредити, до того ж, як буде видно в розділі 3, процент, сплачуваний за міжфілійними коштами є великим, тому однозначно відносити їх до депозитів не можна. Але наше припущення значно спростить структурний аналіз активів та зобов'язань, а також аналіз аналіз ліквідності і дозволить, не розбиваючи міжфілійні ресурси на групи, провести детальний аналіз за методикою, викладеною в [2]. Тому, роблячи аналіз, будемо спиратись на таке припущення, намагаючись врахувати всі моменти, де воно не є однозначно правильним.

2. Аналіз балансового звіту.

Основою для аналізу діяльності банку слугує балансовий звіт, в якому активи відображаються ліворуч, а зобов"язання та капітал (пасиви) - праворуч, в порядку зменшення їхньої ліквідності. Існує рівність:

Активи Зобов"язання = Капітал.

Основними видами аналізу балансового звіту банку є:

 • Структурний аналіз, який дає змогу оцінювати структуру та зміни у структурі активів і пасивів пртягом певного часу.

 • Коеффіцієнтний аналіз, за допомогою якого можна з"ясувати якісні характеристики активів і пасивів (при цьому використовується ряд коеффіцієнтів).

а) Аналіз структури активних операцій.

Активні операції банків - це фінансові операції з розміщення коштів з метою отримання доходу. До них належать надання кредитів та позичок, купівля цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізінгові, факторингові операції, операції з векселями тощо.

Актив - це той чи інший об"єкт, право контролю якого закріплене за банком, що відповідає принаймні одній із таких вимог:

 • Дає доход банківській установі;

 • Може бути обміняним на інший об"єкт, який в свою чергу даватиме доход банківській установі

  Мета дослідження активних операцій полягає в тому, щоб визначити шляхом аналізу по вертикалі структуру та динамічні зміни у структурі активів.

  Усі активи можна поділити на такі групи:

 • Високоліквідні активи - це кошти в касі, в НБУ та в інших банках, а також активи, які можна швидко конвертувати у готівкові і безготівкові кошти. Вони не дають банку доходу, але потрібні для розрахунків за зобов"язаннями. До них належать:

  • Готівкові кошти та банківські метали

  • Кошти до запитання в НБУ

  • Кошти до запитання в інших банках

  • Строкові депозити в НБУ

 • Ліквідні активи - це ті активи, що приносять банку доход, а саме:

  • Усі надані кредити

  • Депозити в інших банках

  • Цінні папери

  • Вкладення в асоційовані і дочірні компанії

 • Низьколіквідні активи - пролонгована та дебіторська заборгованість

 • Неліквідні активи - просрочена та сумнівна заборгованість за кредитами

 • Недоходні активи становлять:

  • Основні засоби та нематеріальні активи

  • Капіталовкладення

  • Товарно-матеріальні цінності

 • Квазіактиви:

  • Нараховані доходи (витрати) банку, пов"язані із залученням коштів

  • Просрочені нарховані доходи та інші активи

  Робочі активи - це кошти на коррахунках, у касі, вкладені в майно, цінні папери,

  розміщені в інших банках, надані у кредит тощо, які дають банку доход.

  ТАБЛИЦЯ 1:АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ

  Активи

  Сума

  Частка,%

  Валюта

  279,04

  1,93

  Кошти на коррахунках у НБУ

  0

  0

  Кошти на коррахунках у інших банках

  3478,26

  24,07

  Депозити та кредити в інших банках

  0

  0

  Цінні папери у портфелі банку

  0

  0

  Кредити надані

  10053,1

  69,58

  Інвестиції капіталу

  0

  0

  Нематеріальні активи

  0

  0

  Матеріальні активи

  610,25

  4,22

  Інші активи

  28,3

  0,2

  Всього

  14448,6

  100

  Як бачимо, основну частину активів, як і в будь-якому банку, складають надані кредити – 10053,10 тис.грн., або 69,58% від загальної суми активів. В касі знаходиться усього 279,04 тис.грн., або 1,93% від суми активів, а в інших банках (в тому числі, в "головному" банку та в інших філіях) – 3478,26 тис.грн. (24,07%). Зазначимо, що основну частину цих коштів складають міжфілійні, а міжбанківські – дуже малу частину (біля 2 тис.грн.). Матеріальні активи тобто обладнання та приміщення коштують 610,35 тис.грн. або 4,22% від активів і є активами, що не приносять прямого доходу. Частка інших активів є дуже малою і складає 0,2% від загальних.

  За величиною сукупних активів (14448,60 тис.грн.) філію можна прирівняти до невеликих банків, що свідчить про деяку її значимість на ринку банківських послуг. Кредити, як бачимо, складають належну частку в активах, щоб можна було очікувати на високий доход.

  Активні операції банку є ризиковими. За ступенем ризику вкладень та

  імовірністю втрати частини вартості їх поділяють на 5 груп (щоправда, таку методику розподілу вкладень за рівнем ризику часом піддають критиці з деяких причин [7]):

  1 група ( процент ризику - 0) - це готівкові кошти, кошти у НБУ, боргові цінні папери, що рефінaнсуються НБУ у портфелі банку на продаж та інвестиції, боргові цінні папери центральних органів державного управління у портфелі банку на продаж та інвестиції.;

  2 група (процент ризику - 10) - короткострокові й довгострокові кредити, надані центральним органам державного управління;

  3 група (процент ризику -20) - короткострокові та довгострокові кредити, надані місцевим органам держівного управління та нараховані доходи за ними; боргові цінні папери місцевих органів державного управління у портфелі банку на продаж та інвестиції:

  4 група (процент ризику -50) - кошти до запитання в інших банках, строкові депозит в інших банках (крім просроченої заборгованості та прострочених нарахованих доходів); нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж та інвестиції; зобов"язання з кредитування, надані банкам та клієнтам, куплені, але не отримані валюта і банківські метали, активи до отримання;

  5 група (процент ризику -100) - всі інші активні рахунки.

  Щоб проаналізувати активні операції за ступенем ризику, необхідно розглядати повний баланс (див. Таблицю 2).

  Таблиця 2. Групування активів балансу на ризик

  Групи

  Сума,

  Коеффіцієнт

  Активи, зважені

  активів

  тис.грн.

  ризику

  на ризик

  1

  291,91

  0

  0

  2

  0

  10

  0

  3

  0

  20

  0

  4

  3477,81

  50

  1738,91

  5

  10678,88

  100

  10678,88

  Усього

  14448,6

  12417,79


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...