WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналiз капiталу банку - Курсова робота

Аналiз капiталу банку - Курсова робота

Висновок таблиці №7.1. Порівняно із 2000 роком банк значно зменшив чисті надходження на 44,11%.

2. Дохід по процентній маржі у 2001 році значно збільшився (на 675,55%), що характеризує ефективність контролю службовцями банку за доходними активами та дешевими ресурсами.

3. Як бачимо із даних таблиці "спред доходності" у 2001 році впав на 0,170 млн. грн., що говорить про незадовільний контроль працівників банку за ціною придбання і розміщення активів.

4. У 2001 році рівень управлінських витрат, для покриття яких необхідно заробляти дохід на більш ризикованих операціях, збільшився на 0,79 млн. грн., порівняно із 2000 роком.

5. З даних таблиці видно, що у 2001 році ефективність використання диверсифікованих активів працівниками банку значно зменшилась на 3,88 %.

6. Доходна база активів у 2001 році знизилась на 31,2 %, що показує що керівництво банку, не надало відносної можливості активам, що не приносять доходи.

7. З наведених даних у таблиці у 2001 році фінансовий тягар банку (мертва точка прибутковості) значно зросла, тобто мінімальна доходна маржа для покриття всіх витрат зменшилась на 355,81 %.

8. Оцінити прибутковість банківського бізнесу. Розрахунки виконати в аналітичній таблиці. Вплив факторів на прибутковість капіталу вирахувати способом абсолютних різниць за факторною моделлю Дюпона. У висновках аргументувати переваги і недоліки менеджменту щодо роботи з доходними активами та активами загалом, контролю за витратами і встановленням цін на банківські послуги та політики у сфері вибору джерел формування ресурсів. Модель Дюпона записується так: Кпак = Кмк х Круб х Кад х Кмп.

Таблиця 8. Динаміка показників прибутковості банку.

№ з/п

Назва статей

на 01.01.2000р.

на 01.01.2001р.

Відхилення

абсолютне

%

А

Б

1

2

3

4

1.

Прибуток перед оподаткуванням (таб.7 ряд. 15)

10,32

9,92

-0,4

-3,88%

2.

Сукупні доходи (таб.5 ряд.З)

62,11

31,96

-30,15

-48,54%

3.

Доходні активи (таб.З ряд. 7)

288,95

503,77

214,82

74,35%

4.

Сукупні активи (таб.З ряд. 8)

624,61

644,46

19,85

3,18%

5.

Акціонерний капітал (таб.2 ряд. 9)

33,7

33,45

-0,25

-0,74%

6.

Маржа прибутку перед оподаткуванням доходах (ряд.І/ряд.2)

0,166

0,310

0,144

86,80%

7.

Використання доходних активів (ряд.2/ряд.З)

0,215

0,063

-0,152

-70,49%

8.

Розширена доходна база (ряд.З/ряд.4)

0,463

0,782

0,319

68,98%

9.

Мультиплікатор капіталу (ряд.4/ряд.5)

18,534

19,266

0,732

3,95%

10.

Прибутковість акціонерного капіталу (ряд.І/ряд.5)

0,306

0,297

-0,010

-3,16%

*Примітка. Від операційного прибутку проводяться відрахування у резерви на покриття втрат за стандартними позичками кредитного портфеля. На цю величину зменшується прибуток перед оподаткуванням.

Висновок таблиці №8.

У зв'язку з відсутністю вихідних даних, оцінити ефективність управління податками банку "Надра" практично неможливо.

Таким чином, за усіма вище наведеними індикаторними показниками спостерігається зниження керованості банківською діяльністю. Кількісний вплив цих блоків менеджменту та прибутковість капіталу відповідно складає:

1. Вплив зміни мультиплікатора капіталу:

2. Вплив зміни розширеної доходної бази банку:

3. Вплив зміни використання робочих активів:

4. Вплив зміни маржі прибутку в доходах:

5. Перевірка:

Отже, головна причина отримання більшого прибутку банку було зумовлена посиленням проблемності використання робочих активів.

Висновок,

Проведення комплексного аналізу банківської діяльності являється запорукою успіху для будь-якого комерційного банку. Результати аналізу служать необхідним інформаційним джерелом для керівництва банку: з їх допомогою приймаються управлінські рішення по регулюванню банківської діяльності.

Аналіз поточного стану банківських ресурсів, їх якісна та кількісна оцінка служить основою для прийняття рішень по оптимізації структури особистих та залучених засобів.

Аналіз особистого капіталу надзвичайно важливий, оскільки особистий капітал банку - основа нарощування об'єму його активних операцій. Тому для кожного банку надзвичайно важливо знаходити джерело його збільшення. Ними можуть бути нерозподілений прибуток минулих років, включаючи резерви банку, або розміщення доповнюючи випусків цінних паперів.

Аналіз структури залучених засобів необхідний, оскільки розкриває джерело ресурсів, а відповідно витрати, які банк несе по цих ресурсах. Крім того, структура пасиву балансу банку в значній мірі визначає і структуру активу його балансу, тобто напрямок, по якому використовуються ці засоби.

Використана література.

1. P.I. Тиркало, 3.1. Щибиволок. Фінансовий аналіз комерційного банку:

основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Київ, 1999.

2. Н.В. Кочетков. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. Киев, 1999.

3. Інструкція "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків": Затв. Постановою Правління НБУ. 14.04.98 №141-К.1998.

4. Калина А.В., Кошеев А.А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод.Пособие.-К.:МАУП.-1997.


 
 

Цікаве

Загрузка...