WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналiз капiталу банку - Курсова робота

Аналiз капiталу банку - Курсова робота

Висновки: до найбільш ліквідних видів активів належать грошові кошти та прирівняні до них активи. В даному випадку розмір найбільш ліквідних активів збільшився на 3,65 млн. грн., що збільшує ліквідність банку.

З іншого боку, негативним є те, що дуже сильно збільшилася заборгованість клієнтів, оскільки це впливає на поточну ліквідність банку -вона знижується.

Вартість основних засобів зросла, а це сприяє зміцненню матеріальної бази банку.

2. Проаналізувати залучені банком кошти акціонерів, інвесторів і кредитори для ведення бізнесу. Дати оцінку вагомості зрушень за показниками динаміки і структури, капіталу і зобов'язань банку. У висновку викласти бачення впливу допущенних зрушень на ліквідність і доходність банку.

Таблиця 2 Динаміка і структура пасивів банку

№ п/п

Назва статей

на 01.01.2000р.

на 01.01.2001р.

Відхилення

сума

частка,

%

сума

частка, %

абсолютне

відносне

%

за структурою, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кошти банків

22,11

5,55%

11,61

1,72%

-10,5

-47,49%

-3,83%

2.

Отримані міжбанківські кредити

122,84

30,85%

111,09

16,47%

-11,75

-9,57%

-14,39%

3.

Кошти на бюджетних рахунках

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

4.

Кошти юридичних осіб

78,7

19,77%

169,95

25,19%

91,25

115,95%

5,42%

В ТОМУ ЧИСЛІ:

а)

до запитання

49,5

12,43%

125,2

18,56%

75,7

152,93%

6,12%

б)

строкові

29,22

7,34%

0

0,00%

-29,22

-100,00%

-7,34%

5.

Кошти фізичних осіб

30,09

7,56%

123,81

18,35%

93,72

311,47%

10,79%

В ТОМУ ЧИСЛІ:

а)

до запитання

3,92

0,98%

11,53

1,71%

7,61

194,13%

0,72%

б)

строкові

26,17

6,57%

112,28

16,64%

86,11

329,04%

10,07%

6.

Емітовані боргові цінні папери

66,88

16,80%

67,2

9,96%

0,32

0,48%

-6,84%

7.

Кредиторська заборгованість

15,91

4,00%

102,19

15,15%

86,28

542,30%

11,15%

8.

Разом зобов'язань

335,74

84,33%

584,37

86,61%

248,63

74,05%

2,29%

9.

Статутний капітал

33,7

8,46%

33,45

4,96%

-0,25

-0,74%

-3,51%

10.

Інший капітал

28,71

7,21%

56,86

8,43%

28,15

98,05%

1,22%

11.

Разом капітал

62,41

15,67%

90,31

13,39%

27,9

44,70%

-2,29%

12.

Усього зобов'язань і капітал

398,15

100

674,68

100

276,53

69,45%

0

Висновки: у структурі заборгованості банку найбільшу частку у 2000 році мали отримані міжбанківські кредити, частка яких становила 30,85%, у 2001 році структура змінилася і найбільша частка припадала на кошти юридичних осіб (в більшості до запитання).

Значно збільшилася також і кредиторська заборгованість банку, що негативно впливає на ліквідність і платоспроможність банку, є фактором зниження його доходності.

3. Ув'язати структурні зрушення в пасивах з відповідними зрушеннями в активах банку. Вирахувати показники, що наведені в аналітичній таблиці. У висновку прокоментувати політику банку щодо розширення масштабів бізнесу і залучення коштів фінансового ринку, зміцнення ліквідності, нарощення доходної бази. Визначити який характер носить дана політика: агресивний, помірний чи консервативний.

Таблиця 3. Динаміка показників ресурсного потенціалу банку

№ з/п

Назва статей

на 01.01.2000р.

на 01.01.2001р.

Відхилення

абсолютне

%

А

Б

1

2

3

4

1.

Залишки коштів в касі та в НБУ

49,37

53,38

4,01

8,12%

2.

Коррахунки в інших банках

31,96

31,6

-0,36

-1,13%

3.

3 них в іноземних банках

16,1

30,33

14,23

88,39%

4.

Разом високоліквідних активів

98,43

117,31

18,88

19,18%

5.

Цінні папери для продажу

67,19

11,31

-55,88

-83,17%

6.

Усього легколіквідних активів

165,62

128,62

-37

-22,34%

7.

Кредитно-інвестиційний портфель банку

288,95

503,77

214,82

74,35%

8.

У тому числі міжбанківські позики надані

67,8

21,46

-46,34

-68,35%

9.

Доходна база банку (ряд. 5 + ряд. 7)

356,14

515,08

158,94

44,63%

10.

Разом активи банку

624,61

644,46

19,85

3,18%

11

Коррахунки банків

22,11

11,61

-10,5

-47,49%

3 них нерезидентів

22,109

6,66

-15,449

-69,88е/,

12.

Отримані міжбанківські кредити

122,84

111,09

-11,75

-9,57%

13.

Депозити і кошти клієнтів, бюджетних установ і населення

108,79

293,76

184,97

170,02%

3 них: а)строкові

55,39

112,28

56,89

102,71%

14.

Депозитні кошти банку (ряд.11+ряд.ІЗ)

130,9

305,37

174,47

133,28%

15.

Зобов'язання банку

335,74

584,37

248,63

74,05%

16.

Капітал банку

62,41

90,31

27,9

44,70%

17.

Поточна ліквідність банку (ряд.4/ряд. 15)

0,293

0,201

-0,092

-31,53%

18.

Частка високоліквідних активів у сукупних активах (ряд.4 / ряд 10)

0,158

0,182

0,024

15,51%

19.

Частка легколіквідних активів у сукупних активах (ряд, б/ряд. 10)

0,265

0,200

-0,066

-24,73%

20.

Частка коррахунків "ЛОРО" у високоліквідних активах (ряд.11/ряд.4)

0,225

0,099

-0,126

-55,94%

21.

'івень міжбанківських кредитів залучених на одиницю капіталу (ряд.12+ряд.16)

1,968

1,230

-0,738

-37,50%

22.

Рівень міжбанківських кредитів наданих на одиницю капіталу (ряд,8 /ряд. 16)

1,086

0,238

-0,849

-78,13%

23.

Співвідношення між депозитами і креди-тно-інвестиційн. портф. (ряд.14/ряд.9)

0,368

0,593

0,225

61,30%

24.

Мультиплікатор капіталу (ряд.1 О/ряд. 16)

10,008

7,136

-2,872

-28,70%

25.

Співвідношення між капіталом і зобов'язаннями банку(ряд. 16/ряд. 15)

0,186

0,155

-0,031

-16,86%

26.

Частка строкових депозитів у депозитних коштах банку(ряд.1 За/ряд. 14)

0,423

0,368

-0,055

-13,11%

27.

Частка доходної бази в активах (ряд.9/ряд.10)

0,570

0,799

0,229

40,17%

28.

Частка цінних паперів у доходній базі банку ряд.5/ряд.9)

0,189

0,022

-0,167

-88,36%


 
 

Цікаве

Загрузка...