WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Аналiз капiталу банку - Курсова робота

Аналiз капiталу банку - Курсова робота

Завдяки економічним нормативам регулюються абсолютний і відносний рівень власного капіталу.

Нормативи залежать в основному від розміру власних коштів (точніше не від абсолютного їх значення, а від відношення до залучених коштів: чим воно більше, тим міцніші будуть показники достатності капіталу). Тому мета аналізу є дотримання банків економічних нормативів -не тільки констатувати факти, але й звертати увагу керівництва банку на існуючі резерви (перевищення фактичних значень над нормативними), які можуть бути використані для нарощування різних операцій (у випадку їх прибутковості).

Норматив мінімального капіталу (НІ) встановлюється для всіх діючих банків, які були зареєстровані НБУ до 01.01.97 p. В цих банках на 14.04.98 p. Капітал повинен був бути не менше 2 млн. ЕКЮ, а станом на 01.04.99 р. - не менше 3 млн. ЕКЮ.

Для розрахунку капіталу банку використовується спеціальна методика. У відповідності до неї капітал банку складається із основного і додаткового капіталу, який зменшується на певні відрахування.

Алгоритм розрахунку капіталу (К) банку слідуючий:

К=КБ-(ОС-КБ),

де КБ - капітал, не відкоректований на основні засоби, КБ=ОК+ДК-0;

ОС - основні засоби;

(ОС-КБ) - перебільшення ОС над КБ; якщо ОС > КБ в розрахунках береться різниця (ОС-КБ); якщо ОС < КБ, то маємо нульове значення;

OK - основний капітал;

ДК допоміжний капітал;

О - відрахування.

З динаміки капіталу банку видно, що капітал розрахований згідно [3], відрізняється від балансового розміру особистих засобів на суму відрахувань, а також на резерви під заборгованість по кредитних операціях.

Показник

1997 р.

1998 р.

Темп збільшення за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Основний капітал, млн.грн.

14,426

21,869

22,049

43,173

43,724

303,1

Допоміжний капітал, млн.грн.

8,790

3,820

8,322

13,527

20,062

228,2

Відрахування, млн.грн.

-0,302

-0,422

-0,456

-0,785

-0,897

Капітал банку, млн.грн.

22,914

25,267

29,915

55,915

62,889

274,5

Для забезпечення реальної капіталізації банківської системи України, в залежності від розміру капіталу, банки розділяють на три категорії:

1. До першої відносяться такі банки як:

- починаючи з 14.04.98 p. порушували нормативи НІ, Н2;

протягом кварталу порушували один із нормативів: НЗ, Н;

- притримуються порядку та строків формування загального та спеціального резерву у відповідності з Положенням про порядок формування та використанні резерву для відшкодування можливих витрат по кредитних операціях комерційних банків.

2. До другої категорії відносяться такі банки:

не належать до першої категорії;

мають у поточному кварталі від'ємну різницю між сумою доходів (6 клас плану рахунків) та витрат (7 клас плану рахунків).

3. До третьої відносяться банки, які не належать до першої та другої категорій.

Банк, який досліджується, відноситься до третьої категорії, так як витримує необхідні нормативи, а також має додатковий результат діяльності. Тому цей банк може розподіляти прибуток в межах 50 відсотків свого понаднормативного капіталу.

Норматив мінімального статутного фонду (Н2) для всіх існуючих банків, встановлений у розмірі 1 млн. ЕКЮ на 01.01.1998 р. На цей момент статутний фонд КБ також набагато перевищував (в 14 разів) нормативні значення, тобто складав 14 млн. ЕКЮ. Це свідчить про те, що акціонери банку турбуються про його розвиток, постійно поповнюється статутний фонд.

Норматив платоспроможних (НЗ) розраховується як відношення капіталу банку до загальних активів, зважених із врахуванням відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Даний показник визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з врахуванням ризику, які характерні для різних видів банківської діяльності. Норматив платоспроможності розраховують по формулі:

НЗ=К/Ар*100%,

де К - капітал банку;

Ар - актив із врахуванням ризику.

За ступенем ризику вкладень та ймовірно часткової втрати вартості, активи банку поділяють на п'ять груп:

з ризиком 0 відсотків - грошові засоби в касі банку;

10 відсотків - кредити, пред'явлені керівництву України;

20 відсотків - кредити та боргові зобов'язання, пред'явлені місцевим органам самоврядування;

50 відсотків - засоби на рахунках типу "ностро" міжбанківські депозит;

100 відсотків - міжбанківські кредити, кредити клієнта, недержавні акції, матеріальні, нематеріальні та інші активи.

Нормативне значення показника НЗ - не може бути менше 8 відсотків. Протягом 1997 року платоспроможність значно перебільшувала нормативні значення. В першу чергу це було пов'язано із значним збільшенням капіталу банку протягом всього року (особливо після поповнення статутного фонду), а також із значною питомою вагою ОВГЗ в загальній складності його активів.

Показник

1997 р.

1998 р.

Темп збільшення за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Капітал, млн. грн.

22,914

25,267

29,915

55,915

62,889

274,5

Активи, збільшені на коефіцієнт ризику, млн.грн.

72,166

85,362

113,901

150,172

185,946

257,7

НЗ, %

31,8

29,6

26,3

37,2

33,8

-

Норматив достатку капіталу (Н4) розраховують як відношення капіталу банку (К) до його загальних активів (ОА), зменшених на створені резерви:

Н4=К/ОА*100%. Нормативне значення показника Н4 повинне бути неменше 4 відсотків. Відношення капіталу до загальних активів, зменшених на створені резерви,

визначають достаток капіталу, виходячи із загального об'єму діяльності, незалежно від розмірів різних ризиків.

Значна перевага фактичного значення показника Н4 над нормативним, протягом року, пояснюється тими ж причинами, що і для нормативу платоспроможності.

Показник

1997 р.

1998 р.

Темп збільшення за рік, %

01.01

01.04

01.07

01.10

01.01

Капітал, млн. грн.

22,914

25,267

29,915

55,915

62,889

274,5

Загальні активи, млн. грн.

114,415

132,848

157,534

197,172

243,946

213,2

Н4, %

20,0

19,0

19,0

28,4

25,8

-

1. За даними балансу банку заповнити аналітичну таблицю. Вирахувати показники динаміки і структури за статтями активів та оцінити вагомість змін. У висновку викласти бачення найсуттєвіших зрушень і аргументувати їх. Коментарі викласти з точки зору перспективи платоспроможності та ліквідності, доходності операцій, зміцнення матеріальної бази.

Таблиця 1 Динаміка і структура активів банку

№ п/п

Назва статей

на 01.01.2000р.

на 01.01.2001р.

Відхилення

сума

частка, %

сума

частка,

%

абсолютне

відносне

%

за структурою, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1.

Каса

22,34

3,58%

11,14

1,73%

-11,2

-50,13%

-1,85%

2.

Коррахунки в НБУ

27,03

4,33%

42,24

6,55%

15,21

56,27%

2,23%

3.

Кошти в інших банках

31,96

5,12%

31,6

4,90%

-0,36

-1,13%

-0,21%

4.

Цінні папери на продаж

67,19

10,76%

30,33

4,71%

-36,86

-54,86%

-6,05%

5.

Кредити та за боргова-ність клієнтів

220,93

35,37%

492,15

76,37%

271,22

122,76%

41,00%

6.

Інвестиційні цінні папери (з врахуванням держ. облігацій)

0,83

0,13%

0,31

0,05%

-0,52

-62,65%

-0,08%

7.

Основні засоби і нематеріальні активи

9,49

1,52%

17,18

2,67%

7,69

81,03%

1,15%

8.

Дебіторська за боргова-ність

5,54

0,89%

19,51

3,03%

13,97

252,17%

2,14%

9.

Інші активи

239,3

38,31%

0

0,00%

-239,3

-100,00%

-38,31%

10.

Разом активів

624,61

100

644,46

100

19,85

3,18%

0


 
 

Цікаве

Загрузка...