WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ринок банкiвських послуг в Українi - Дипломна робота

Ринок банкiвських послуг в Українi - Дипломна робота

1(11, с. 77)

Додаток 5

Цінні папери та довгострокові вкладення комерційних

банків Україи в 1998-2000 роках1

(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)

Показники

1998

1999

2000

1. Цінні папери в портфелі комерційних банків

1661

1723

1997

1.1. На продаж

180

484

517

- акції та інші папери з нефіксованим прибутком

105

159

155

у національній валюті

104

158

148

в іноземній ваюті

1

1

7,22

- боргові цінні папери

76

325

362

у національній валюті

76

304

361

в іноземній ваюті

0

21

0,64

1.2. На інвестиції

193

431

926

- акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком

94

167

438

у національній валюті

94

167

436

в іноземній ваюті

0

0

1,16

- боргові цінні папери

99

264

488

у національній валюті

99

233

453

в іноземній ваюті

-

31

35

1.3. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ

1288

799

553

- на продаж

485

128

152

у національній валюті

485

52

78,9

в іноземній ваюті

-

75

73,6

- на інвестиції

803

671

400

у національній валюті

803

596

387

в іноземній ваюті

-

74

13,1

1.4. Боргові цінні папери, емітовані НБУ, на продаж

-

10

2

у національній валюті

-

10

2

2. Довгострокові вкладення банків

47

88

137

- вкладення в асоційовані компанії

30

63

93

у національній валюті

29

62

93

в іноземній ваюті

1

0

-

- вкладення в дочірні установи

17

25

44,4

у національній валюті

17

25

44,4

в іноземній ваюті

-

-

-

1 (11, с.129)

Додаток 6

Цінні папери та довгострокові вкладення банків України

в 1995-1997 роках1

(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)

Період

У цінні папери

У спільну діяльність

усього

у тому числі

акції

боргові зобов'язання

враховані банками векселі

Компесаційні сертифікати

недержавні

державні

1995

315

10

16

207

81

-

7

1996

1350

24

8

1180

138

3

18

1997

3985

73

10

3495

374

34

35

1 (11, с. 129)

103

Список використаної літератури

 • Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999р./ http://www.rada.kiev.ua/

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність"/ Українська інвестиційна газета.- 2001.-№4.-С.1-22.

 • Положення про кредитування / Затверджено постановою Правління НБУ №246 від 28.09.1995р.

 • Положення про порядок формування і використання резерву для відшко-дування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків/ Затв. Постановою Правління НБУ №122 від 27.03.1998р.

 • Азаров М. Проблеми кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні // Вісник НБУ. - 1999 -№5.-С.43-45.

 • Банки и банковские операции: Учебник для вузов/ Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. -471 с.

 • Банківська енциклопедія / Під ред. проф. Мороза А.М.- К. "Ельтон",1993.-328с.

 • Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 1998.-576с.

 • Барановський А. Рынок банковских услуг в Украине / Финансовая Украина.-1995.-№ 28. С.44.

 • Бутенко О. Ермакович В. Банки Украины: вчера, сегодня, завтра/ /Финансовая Украина. - 1997.- №12 .С.18-19.

 • Бюлетень Національного банку України - 2001.-№ 2.

 • Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Відп. ред. М.І Савлук.- К.: Лібра, 1998. -344с.

 • Гладких Д.М. Пріорітети кредитної політики комерційних банків // Вісник НБУ.-1998.- №10. С.39-42.

 • Гладких Д.М. Цінова структура банківських послуг і кредитних ресурсів в Україні // Вісник НБУ.-1999.-№3-С.50-53.

 • Гладких Д.М. Ціноутворюючі фактори ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ.-1999.-№2.-с.35-38.

 • Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва.- К.: КНЕУ, 1999.- 404с.

 • Дзюблюк О. В. Про деякі напрями вдосконалення депозитних операцій ко-мерційних банків в умовах фінансової стабілізації економіки України // Вісник ТАНГ. - 1997.-№2.-С.48-57.

 • Дзюблюк О.В. Про деякі напрями розвитку ринку банківських послуг в Україні // Фінанси України.-1997.-№1.-С.86-91.

 • Дзюблюк О.В. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Вісник НБУ- 1998.- № 9.- С. 55-56.

 • Дзюблюк О.В. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ .-1999.- № 4 - С. 60- 62.

 • Дзюблюк О. В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин.- Т.: Тернопіль, 1996.-140 с.

 • Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. -К.: Поліграфкнига, 2000 -512с.

 • Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 1997.-172с.

 • Зайцев О. Email Paymant - хит сезона в американском банковском бизнесе // Банковская практика за рубежом.- 2000.- № 8.- С.72-75.

 • Зайцев О. Мировой частный банковский бизнес: перемены неизбежны // Банковская практика за рубежом. - 2000 № 9. -С.74-77.

 • Иванов А.Н. Инвестиционные и консультационные услуги иностранных банков // Деньги и кредит.- 2000.-№5. -С.61-65.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...