WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Ринок банкiвських послуг в Українi - Дипломна робота

Ринок банкiвських послуг в Українi - Дипломна робота

Наслідком такого підходу до принципу забезпеченості стало те, що банками здійснювався скрупульозний контроль за кожною виданою позикою, тоді як ефективність використання кредитів в цілому підприємствами і організаціями відходила на другий план. Це призводило, з одного боку, до дріб'язкової опіки банком позичальників, обмеження їх прав, а з другого - до наявності великої кількості неплатоспроможних організацій, оскільки досить часто у забезпечення кредиту приймалися неякісні товарно-матеріальні цінності, реалізація яких була пов'язана із значними труднощами.

При переході до ринкових відносин принцип забезпеченості кредиту слід трактувати у більш широкому розумінні. Як засвідчує практика, наявність безпосереднього матеріального забезпечення ще не дає банку впевненості у своєчасному поверненні позики. Тому в сучасних умовах при оцінці забезпеченості кредиту враховується загальна можливість позичальників повернути кредит в установлений строк шляхом мобілізації і реалізації товарів, матеріальних цінностей, розміщених грошових коштів, включаючи майно, цінні папери та інші активи позичальника.

Принцип платності кредиту полягає в тому, що позики банк видає підприємствам, організаціям та іншим позичальникам за певну плату, визначену у формі процентів. Розмір плати диференційований залежно від характеру спрямування позик, строку користування ними, категорії позичальника та його фінансового стану.

Протягом тривалого часу в банківській практиці нашої країни при формуванні процентних ставок на кредити існував суб'єктивний підхід. Держава, визначаючи через банківську систему певні пріоритети у кредитній політиці, в адміністративному порядку знижувала процентні ставки для тих чи інших галузей господарства. У результаті низькі процентні ставки знецінювали кредит, суми стягуваних процентів практично не виявляли впливу на результати господарсько-фінансової діяльності позичальників, що створювало іллюзію широкої доступності й невичерпності банківського кредиту як джерела покриття виробничих затрат.

Формування ринкового механізму господарювання висуває на перший план принципово нові підходи при встановленні процентних ставок на кредит: строки і ефективність кредитування, ступінь ризику вкладених коштів, форма участі банку у розвитку тих чи інших господарств. При цьому процентна ставка встановлюється з урахуванням рівня плати за пасивними операціями, затрат на залучення коштів, розміру обов'язкових резервів, а також витрат на розміщення залучених ресурсів і потреб банків у коштах на власний розвиток. Такий механізм формування ставок дозволяє забезпечити реалізацію основних принципів комерційного розрахунку, на яких грунтується вся діяльність сучасного банку. Правильному визначенню процентних ставок також сприяє поступове становлення в країні цивілізованого грошового ринку, завдяки чому ставки визначаються банками під впливом реально існуючих на ринку попиту і пропозиції на кредитні ресурси.

Таблиця 2

Процентні ставки комерційних банків за кредитами,

наданими в лютому 2001 року1

(за видами)

(середньозважена річна, %)

Показники

Усього

У тому числі

у національній

валюті

в іноземній

валюті

1

2

3

4

1. Кредити, надані суб'єктам

госодарської діяльності

30,8

35,7

15,7

За формами власності

- державним

37,3

39,2

17,5

- недержавним

30,1

35,2

15,6

За галузями

- промисловості

30,9

36,4

16,3

- сільському господарству

33,4

35,5

15,0

- будівництву

36,6

41,7

15,9

(продовження таблиці 2)

1

2

3

4

- торгівлі та гром. харчуванню

31,8

36,8

15,6

- мат.- техн. забезпеченню та збуту

33,0

37,8

16,5

- іншим галузям

22,8

26,0

13,3

За цільовими вкладеннями

- на поточну діяльність

30,8

35,7

15,7

- на інвестиційну діяльність

28,9

34,3

16,2

2. Кредити, надані фізичним особам

24,7

30,1

15,8

- на поточну діяльність

25,2

31,4

15,8

- на інвестиційну діяльність

16,6

16,6

-

1 (11,с.69)

Як видно з даних таблиці 2, у лютому 2001 року комерційні банки України надавали кредити на поточну діяльність в національній валюті в середньому під 35,7 %, на інвестиційну діяльність - 34,3 % в іноземній валюті - відповідно під 15,7% та 16,2 %. Кредити фізичним особам надавались під 16,6% на інвестиційну діяьність. Не дивлячись на зниження загального рівня процентних ставок за кредитами протягом останього часу, вони все ж залишаються досить високими.

Важливе значення для ефективної організації позичкових операцій банку має дотримання цільового характеру кредиту. Загальною ціллю кредитування є задоволення потреб позичальника у додаткових грошових коштах. Однак, якщо раніше цільове призначення кредиту пов'язувалось головним чином з матеріалізованим поняттям цілі (кредитування цінностей, затрат виробництва у їх пооб'єктній характеристиці), то в сучасних умовах більш важливим є спрямування позик на досягнення високих кінцевих результатів діяльності господарств. Головними критеріями при цьому виступають доцільність, ефективність, дохідність тих операцій позичальника, на здійснення яких видається позика. В сучасних умовах банки, надаючи перевагу тим чи іншим напрямам вкладення кредитних ресурсів, повинні виходити з порядку розподілу доходів від прокредитованих заходів, визначаючи найбільш оптимальні форми своєї участі у цьому розподілі.

Таблиця 3

Кредити, надані комерційними банками в економіку України

(за цільовими вкладеннями)1

(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)

Період

Усього

У тому числі на діяльність

поточну

інвестиційну

усього

за видами валют

усього

за видами валют

націо-

нальна

іно-

земна

націо-

нальна

іно-

земна

1. Усього

1998

8855

7968

4720

3248

887

382

505

1999

11783

10739

5228

5511

1044

487

557

2000

19121

18048

9660

8389

1073

563

510

2001

січень

19028

17965

9642

8323

1063

551

511

лютий

19798

18739

10213

8525

1059

553

506

2. Корткострокові кредити

1998

7221

7026

4336

2690

196

87

109

1999

9138

8889

4568

4321

249

145

104

2000

15700

15492

8486

7006

208

131

77

2001

січень

15388

15183

8351

6832

205

124

81

лютий

16157

15946

8943

7003

211

127

84

2. Довгострокові кредити

1998

1633

942

384

558

691

295

396

1999

2645

1850

660

1190

795

341

453

2000

3421

2556

1173

1383

865

432

433

2001

січень

3640

2782

1291

1491

857

427

430

лютий

3641

2793

1270

1523

848

426

422


 
 

Цікаве

Загрузка...