WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

В цілому розробка інвестиційної політики передбачає вибір шляхів вкладення грошових ресурсів на певний період для забезпечення відповідного рівня дохідності і розширення операцій банку. Оскільки така розробка є організаційно оформленим процесом, для його нормального здійснення банк повинен забезпечити такі передумови: наявність необхідної інформації та надійних джерел її отримання, відпрацьований процес затвердження інвестиційної політики та її оперативного перегляду; аналітичний апарат для оцінки затрат і результатів різних інвестиційних проектів та їх впливу на діяльність банку в цілому.

В основі інвестиційної політики кожного банку лежить той чи інший вид стратегії, що застосовується при вкладенні коштів у цінні папери. Як правило, комерційні банки, вкладаючи капітали, орієнтуються на проведення пасивних або активних інвестицій. Пасивна стратегія орієнтована на тривалі строки зберігання цінних паперів з метою отримання доходів від процентів за ними при мінімальному ризику. Активні інвестиційні операції, навпаки, спрямовані на швидке отримання максимального прибутку у відносно короткі строки, але це пов'язано із значно більшим ризиком У результаті переваги тієї чи іншої стратегії в інвестиційній діяльності визначаються цільовими пріоритетами, яких дотримується банк.

Однак на практиці комерційні банки рідко дотримуються активної чи пасивної стратегії інвестицій у чистому вигляді. Здебільшого вони намагаються створити можливості для поєднання в єдиному портфелі різни цілей інвестиційної діяльності. Основним способом такого поєднання є диверсифікація інвестиційного портфеля.

Таблиця 8

Цінні папери та довгострокові вкладення банків України

в 1998-2001 роках1

ПОКАЗНИКИ

1998

1999

2000

2001

1. Цінні папери в портфелі банків

1661

1723

1997

4198

1.1. Боргові цінні папери в портфелі банків

174

588

850

632

— на продаж

76

325

362

429

у національній валюті

76

304

361

429

в іноземній валюті

0

21

1

— на інвестиції

99

264

488

203

у національній валюті

99

233

453

172

в іноземній валюті

31

35

30

1.2. Акції та інші папери з нефіксованим прибутком

199

326

592

591

— на продаж

105

159

155

178

у національній валюті

104

158

148

171

в іноземній валюті

1

1

7

7

— на інвестиції

94

167

438

413

у національній валюті

94

167

436

413

в іноземній валюті

0

0

1

1.3. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ

1288

799

553

1125

— на продаж

485

128

152

799

у національній валюті

485

52

79

751

в іноземній валюті

75

74

48

— на інвестиції

803

671

400

326

у національній валюті

803

596

387

311

в іноземній валюті

74

13

16

1.4. Боргові цінні папери, емітовані НБУ

10

2

1850

— на продаж

10

2

1790

у національній валюті

10

2

1790

в іноземній валюті

— на інвестиції

60

у національній валюті

60

в іноземній валюті

2. Довгострокові вкладення банків

47

88

137

149

— вкладення в асоційовані компанії

30

63

93

110

у національній валюті

29

62

93

110

в іноземній валюті

1

0

- вкладення в дочірні установи

17

25

44

39

у національній валюті

17

25

44

39

в іноземній валюті

Як свідчать дані додатку 5 та таблиці 8, у портфелі України переважають казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ.

У зв'язку з тим, що ситуація на фондовому ринку постійно змінюється, комерційні банки повинні регулярно переглядати вміст свого інвестиційного портфеля і оновлювати його склад відповідно із змінами економічної ситуації, інвестиційних цілей банку та якостей окремих цінних паперів. Ті фондові інструменти, які за своїми характеристиками вступають у протиріччя із цільовими пріоритетами банку у сфері інвестицій, продаються і замінюються іншими, які відповідають поточним потребам банку.

Багато банків набуло досвіду розміщення у великих обсягах власних акцій, депозитних сертифікатів та інших цінних паперів. До того моменту, поки Україні не склалася мережа спеціалізованих інститутів, що забезпечують інфраструктуру фондового ринку, лише комерційні банки мають реальні можливості виступати повноцінними інституційними інвесторами, створюючи важливі передумови для ефективного переливу капіталів в економіці Це обумовило зняття процентних обмежень на участь комерційних банків у статутних фондах підприємств і організацій, що може відіграти важливу роль у стимулюванні інвестиційних та приватизаційних процесів, а також сприятиме дальшому розвитку ринку цінних паперів в Україні.

2.3 Лізингові та інші активні операції банків

Важливою складовою кредитних відносин є лізинг.

Лізингє необхідною складовою ринкової економіки. Це — одна з найперспективніших форм кредитування в Україні, здатна забезпечити нові технологічні передумови для виходу нашої економіки з кризи.


 
 

Цікаве

Загрузка...