WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Дохідність кредитного портфелю в цілому по Банку становила 21,4% річних і зменшилася в порівнянні з минулим роком на 3 в.пункти , проти планових показників на 4,3 в.пункта.

Основні фактори, що спричинили зниження дохідності:

  • збільшення обсягу кредитування: в доларах США;

  • зниження в системі Банку на 8,2 % ставки кредитування в українській гривні (в 2001р. середня ставка кредитування клієнтів в гривні 32,2% річних проти 40,3 % в 2000р.);

  • суттєве зниження дохідності проблемного портфелю.(Середньорічна ставка за проблемними кредитами складає 3,3 % в українській гривні та 1,7 % в доларах США. В загальному обсязі проблемного портфелю Банку на 01.01.02р. 58,9 відсотків кредитів зі ставкою від 0,1 до 1% річних.

Найбільший обсяг вкладень, де практично припинено нарахування відсотків, в структурі кредитного портфелю:

Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Сумської, РівненеькопКиївській міської філій ( від 25% до 50% кредитного портфелю філії); Тернопільської (61%).

Стан якості кредитного портфелю на 01.01.2002 р. в цілому по АКБ "Укрсоцбанк" погіршився в порівнянні з початком року внаслідок зростання на 43,8млн.грн. обсягу безнадійних кредитів, за якими здійснюється 100% страхування ризиків (обсяг негативно класифікованих кредиті (безнадійних та сумнівних) збільшився на 17,3млн.грн.

на 01.01.01

на 01.01.02

Рис.5. Кредитний портфель Укрсоцбанку, класифікований за ступенем ризику

Залишається низькою якість кредитного портфелю в Тернопільській (понад 75% кредитних вкладень філії негативно класифіковані), Закарпатській (60,9%), Рівненській та Івано-франківській філіях (майже 50% кредитних операцій).

В порівнянні з початком року погіршилася якість кредитного портфелю по Одеській, Київській міській філії, Кіровоградській, Чернігівській філіях.

Структура кредитного-портфеля не дише відображає особливості кредитної політики того чи іншого комерційного банку, а й віддзеркалює загальний стан економічного здоров'я, держави.

Отож передусім проаналізуємо структуру і динаміку кредитування комерційними банками вітчизняних суб'єктів господарювання та фізичних осіб, тобто кінцевих споживачів кредитних ресурсів. Що ж стосується міжбанківських кредитів, то вони, як правило, є проміжною ланкою між кредитором і кінцевим поїльником. У межах банківської системи їх загальний обсяг коливається залежно від збільшення чи зменшення обсягів кредитного портфеля окремих банків, стану їх платіжних календарів, обсягів клієнтських платежів та від цілої низки інших факторів. Одне слово, сукупний обсяг міжбанківських кредитів значною мірою залежить від загальної суми кредитного портфеля комерційних банків, проте на практиці не справляє зворотного впливу на обсяги кредитування кінцевих позичальників.

В Україні об'єктами кредитування є переважно юридичні особи. Обсяги наданих кредитів фізичними особам і підприємцям не перевищують 5% від загального кредитного портфеля (додаток 1).

Банківські установи, як правило, кредитують позичальники на короткі терміни, однак останнім часом почала формуватися тенденція до поступового зростання питомої ваги довгострокових кредитів.

Абсолютна сума і питома вага кредитів, наданих в іноземній валюті, стабільно зростають.

Динаміка розподілу кредитного портфеля за формами власності підприємств-позичальників свідчить про зацікавленість комерційних банків у кредитуванні переважно недержавних господарників (рис.6).

На 01.02.2002 р. найбільша (77,5% від загальної суми заборгованості) питома вага заборгованості за кредитами банків припадала на колективні підприємства і за січень підвищилася на 0,2 процентного пункту. Частка кредитів, наданих приватним господарствам, за цей період зросла на 0,5 процентного пункту і на 01.02.2002р. дорівнювала 10,6%, а питома вага кредитів, отриманих державними підприємствами, знизилася на 0.6 процентного пункту до 9.6%.

Рис.6. Структура заборгованості за кредитами (за формами власності позичальників) на 01.02.2002 року.

Кредити банків, як і в попередні періоди, використовувалися в основному на забезпечення потреб поточній діяльності суб'єктів господарювання. Заборгованість за кредитами, наданими на зазначені цілі, зменшилася порівняно з груднем 2001 року на 0,8%, а порівняно з січнем 2001 року - збільшилася на 46,2% і на 01.02.2002р. становила 26,3 млрд.грн., або 95,1 % від загального обсягу кредитних вкладень у реальну економіку. Серед позичок, наданих у поточну діяльність підприємств у звітному місяці, заборгованість зменшилася майже за всіма видами кредитів, за винятком кредитів у формі овердрафту, заборгованість за якими зросла на 0,7% (рис.7).

У структурі заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання на поточні потреби, частка кредитів за експортно-імпортними та за внутрішньоторговельними операціями зменшилася за січень цього року на 0,2 процентного пункту кожна і на 01.02.2002 р. становила відповідно 23,1 і 10,9%.

Рис.7. Структура заборгованості за кредитами, виданими банками суб'єктам господарювання у поточну діяльність (за видами) на 01.01.2002 року, %.

За організаційно-правовою формою господарювання позичальники — це здебільшого акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та колективні підприємства.

Щодо видів кредитів, які надають комерційні банки, то серед них останнім часом домінують кредити у плинну діяльність.

Намітилися зміни у структурі кредитів за напрямами економічної діяльності позичальників: нині зменшується питома вага кредитів, наданих для проведення торговельних операцій, натомість зростає частка кредитів, наданих сільському господарству.

Структура кредитного портфеля за галузями економіки розбалансована — левова частка припадає на кредити у промисловість і торгівлю.

Серед секторів економіки, які отримують кредитні ресурси, домінують нефінансовий сектор і домашні господарства. В інші сектори, зокрема — у фінансовий небанківський та в некомерційні організації, які обслуговують домашні господарства, кредитні ресурси комерційних банків практично не надходять.

Розподіл кредитних ресурсів за регіонами дуже нерівномірний.

Зміни у структурі кредитних ресурсів на міжбанківському ринку в основному пов'язані зі зменшенням питомої ваги кредитів НБУ (рефінансування) та зі збільшенням обсягу кредитів, яки комерційні банки надають один одному. Зазначимо, що частка валютних міжбанкінських кредитів також стабільно зростає.

Отже, серед кредитів, які комерційні банки надають суб'єктам господарювання, домінують короткострокові (додатки 2, 3, 4). Питома вага довгострокових протягом 1994-1997рр. трималася на рівні 11%. Починаючи з 1998р. з'явилася тенденція до зростання нього показника. Нині він сягає 22:%. Зазначена тенденція, безумовно, с одним із позитивних результатів зниження після 1994 року темпів інфляції [18,c50] (Рис.8).

Діяльність банків на кредитному ринку була зорієнтована на поліпшення якості кредитного портфеля. Заборгованість за проблемними кредитами (простроченими та сумнівними) на 01.02.2002р. становила 1,94 млрд. грн. і зменшилася порівняно з аналогічним періодом 2001 року на 25,8%. Частка цих позичок у загальному обсязі заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, знизилася з 13.7 до 7%. Проте в січні 2002 року порівняно з груднем 2001 року заборгованість за проблемними кредитами зросла на 1% унаслідок зростання як простроченої, так і сумнівної заборгованості за позичками банків.

На 01.02.2002 р. прострочена заборгованість за кредитами становила 1.36млрд. грн., що на 34.2% менше, ніж наОІ.02.2001 р., але за січень 2002 року її обсяг підвищився на 0.1 % виключно за рахунок зростання в національній валюті на 0.4%.

Рис.8. Структура заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання на 01.02.2002 року, %.

Заборгованість за сумнівними позичками становили 0.57 млрд.грн., або 2.1 % від загального обсягу кредитних вкладень у реальну економіку. За січень поточного року їх обсяг збільшився на 3%, а порівняно з відповідним періодом минулого року - на 6.4% [13,c.22].

Останнім часом на кредитному ринку України спостерігається ще одна тенденція — зростання обсягу кредитів, наданих в іноземній валюті. Це пояснюється низкою факторів.

Лібералізація зовнішньої торгівлі обумовлює зростання активів підприємств на валютних рахунках в українських банках.


 
 

Цікаве

Загрузка...