WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Проведення кредитних операцій комерційних банків повинно відповідати певним вимогам і умовам.

Кредити видаються тільки в межах наявних ресурсів, які має банк. Про кожний випадок надання позичальнику кредиту в розмірі, що перевищує 10% власного капіталу (великі кредити), комерційний банк повинен повідомити Національний банк України. Сукупна заборгованість за кредитами, за врахованими векселями та 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих одному позичальнику, не може перевищувати 25% власних коштів комерційного банку.

Як свідчать дані таблиці, найбільшу питому вагу у структурі банківських активів займає кредитний портфель – 13,8млрд.грн., всього по банках України, або відповідно – 59,7% і 63,4%.

Чисті активи АКБ "Укрсоцбанк" склали на 01.01.2002р. 1983,7млн.грн. та збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 14%, кредитного портфеля – 212,5млн.грн. та вкладень у цінні папери – 89,4млн.грн.

Загальний розмір кредитів, наданих банком, усім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не може перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку.

Кредитування позичальників повинно здійснюватися з додержанням комерційним банком економічних нормативів регулювання банківської діяльності та вимог НБУ щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів.

Позики надаються всім суб'єктам господарювання незалежно від форми власності за умови, що позичальник є юридичною особою, зареєстрованою як суб'єкт підприємництва або фізичною особою.

Рішення про надання кредиту повинно прийматися колегіальне (кредитним комітетом (комісією) банку, відділення, філії) і оформлятися протоколом.

Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених політикою банку, які включають: пріоритетні напрями в кредитуванні; обсяги кредитів та структуру кредитного портфеля; граничні розміри кредиту на одного позичальника, методики оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальника; рівень процентної ставки тощо.

Кредити надаються тільки на комерційних засадах, що вимагає від банку додержання таких додаткових умов:

  • урахування кредитоспроможності позичальника, фінансової стабільності, рентабельності, ліквідності;

  • кредитувати тільки ті види діяльності позичальника, які передбачені його статутом;

  • позичальник повинен мати власне майно і брати участь у фінансуванні об'єкта, що кредитується, певною сумою власного капіталу.

Банки можуть надавати незабезпечені кредити, але тільки в межах власних коштів і лише клієнтам із стійким фінансовим станом та інсайдерам банку в сумі, що не перевищує 50% номінальної вартості акцій банку, які перебувають у їхній власності.

Банки не можуть надавати кредити: на покриття збитків господарської діяльності позичальника; на формування та збільшення статутного фонду клієнта, на внесення клієнтом платежів у бюджет і позабюджетні фонди (за винятком кредитування за контокорентним рахунком); підприємствам, проти яких порушено справу про банкрутство; підприємствам, у контрактах яких не передбачено страхування можливих втрат від непоставок товарно-матеріальних цінностей; підприємствам, які мають прострочену заборгованість за раніше отриманими позиками і несплаченими процентами.

Для одержання кредиту позичальник звертається до банку з кредитною заявкою, що входить до складу певного пакету документів. Склад необхідних документів залежить від характеру кредитної операції, і для різних клієнтів він може бути різним.

Кредити надаються на підставі укладеної між банком і позичальником кредитної угоди (договору). До укладання кредитного договору банк повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника, здійснити експертизу проекту чи господарської операції, що пропонується для кредитування, визначити ступінь ризику для банку та структуру майбутньої позики (сума, строк, процентна ставка тощо).

У кредитному договорі передбачається: мета, сума, строк, порядок, форма видачі і погашення кредиту, форма забезпечення зобов'язань позичальника, процентна ставка, порядок і форма сплати процентів і основного боргу, права, зобов'язання, відповідальність сторін щодо надання і погашення кредитів, перелік відомостей, розрахунків та інших документів, необхідних для кредитування, періодичність їх подання банку, можливість проведення банком перевірок на місці наявності і стану зберігання заставного майна тощо. Зміст кредитного договору визначається сторонами залежно від конкретної кредитної операції.

Кредитний портфель АКБ "Укрсоцбанку" збільшився в порівнянні з початком року на 212, 5 млн. гривень і становить на 1 січня 2002 р. - 1229,6 млн.грн. (3,85% від кредитних вкладень банківської системи України).

Проте в групі великих банків за обсягом кредитних вкладень Банк займає 6-е місце, уступивши в порівнянні з початком року раніше зайняті позиції Ощадбанку. Кредитні вкладення протягом 2001 року істотно зросли майже у всіх банків, крім ПУМБу.

Таблиця 5

Динаміка виданих кредитів найбільшими банками України (млн.грн.).

Банки

01/01/2001р.

01/01/2002р.

Приріст

Залиш-ки

Місце

Залиш-ки

Місце

Залиш-ки

Місце

Темп зрост

Місце

Приватбанк

1914

2

3072

1

1 159

1

60,5%

3

Промінвесібанк

2206

1

2819

2

613

4

27,8%

5

Аваль

1210

4

2156

3

946

2

78,2%

2

Укрексімбанк

1238

3

1620

4

382

5

30,8%

4

Ощадбанк

637

7

1462

5

825

3

129,5%

1

Укрсоцбанк

1017

5

230

6

213

6

20,9%

6

ПУМБ

661

6

662

7

0

7

0,1%

7

Лідируючі позиції в рейтингу філій Банку за темпами приросту кредитного портфелю займають Запорізька (темп приросту кредитного портфелю в порівнянні з 2000р. - 194,7 %), Кримська ( 189,2%), Полтавська (161.3%), Хмельницька (108,7%), Черкаська, Вінницька, Севастопольська (понад 80%).

В порівнянні з початком року обсяг строкових кредитів банку збільшився на 189,4 млн.грн., проблемних, кредитів на 23,1 млн.гривень:

Таблиця 6

Динаміка структури якості кредитів Укрсоцбанку

Назва статті

Всього (млн.грн.)

Національна валюта (млн.грн.)

Долар США (млн. од. номіналу.)

01/01/01

01/01/02

01/01/01

01/01/02

01/01/01

01/01/02

Кредити надані клієнтам

1017,1

1 229, 6

212,5

738,4

889,9

161,6

60,1

63,0

12,9

в т.ч. строкові кредити

765,9

955,2

189,4

555,7

668,9

113,2

38,1

53,0

14.9

Проблемна заборгованість, в т.ч.

251,2

274,4

23,1

182,7

221,0

38,4

12,0

9,97

-2.1

пролонговані

21,8

23,9

2,1

16,4

15.8

-0,7

0,7

1,5

0,8

прострочені

203,4

218,8

15,4

148,2

181,2

33,1

9,8

6,98

-2,8

сумнівні

26,1

31,7

5,6

18,0

23,99

5,9

1,5

1,5

-0,03

Сформований резерв під заборгованість

182,6

227,6

45,0

115,4

185,6

70.2

12,2

7,8

4,3


 
 

Цікаве

Загрузка...