WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Активні операції комерційних банків - Дипломна робота

Основний економічний ефект від реалізації функції банків як посередників у платежах полягає у суттєвій економії витрат обігу та прискоренні розрахунків між усіма учасниками господарського обороту. Надійність і швидкість здійснення платежів є надзвичайно важливими як на макрорівні - з точки зору ефективності організації суспільного відтворення, та і на мікрорівні - з точки зору планування виробництва і суворого дотримання кошторису затрат. Підприємство, що планує придбання ресурсів для забезпечення виробництва, має бути впевненим, що платежі від покупців його продукції надходитимуть вчасно, а це дозволить розрахувати, яким чином можна отримати необхідні фонди. Загалом оперативність платежів має суттєвий вплив не лише на фінансове здоров'я усіх підприємств, а й на своєчасне надходження коштів до бюджету та здійснення відповідних витрат, а також на фінансовий стан домашніх господарств.

Слід відзначити, що необхідними умовами ефективного функціонування системи розрахунків в економіці є, з одного боку, спроможність платників своєчасно виконувати свої фінансові зобов'язання, а з іншого, що не менш важливо, - здатність банків надійно та оперативно перераховувати кошти згідно призначення. Тому банки, приймаючи відповідальність за своєчасне і повне виконання доручень своїх клієнтів щодо здійснення платежів, застосовують найбільш сучасні форми обчислювальної техніки і комунікацій, які дозволяють в оптимальні строки проводити розрахунки та забезпечують надійний контроль за їх здійсненням. Про важливість даної функції може свідчити, наприклад, той факт, що здійснення платежів поглинає близько двох третин часу персоналу британських клірингових банків, незважаючи на комп'ютеризацію і автоматизацію [45,c.277]. Однак в кінцевому підсумку завдяки банкам як основним організаторам розрахунків у масштабах всієї економіки скорочуються до мінімуму затрати, пов'язані із здійсненням платежів та суттєво прискорюється рух грошових потоків.

Функція випуску кредитних грошей безпосередньо пов'язана з двома попередніми банківськими функціями і полягає у забезпеченні банками на основі кредитно-розрахункових операцій потреб господарського обороту належною кількістю платіжних засобів. На практиці випуск грошей здійснюється на основі депозитно-кредитної емісії, суть якої полягає у тому, що банк, надаючи кредит клієнту, зараховує суму позики на його поточний рахунок. У межах цієї суми позичальник може отримати готівку або виписувати чеки для розрахунків з клієнтами іншого банку, що призводить до збільшення ресурсної бази останнього. Отримані таким чином ресурси цей банк також може спрямувати на видачу позик за цією ж схемою, у результаті чого загальна грошова маса зростає. У якості обмежувальних для емісії факторів виступають величина попиту на кредити, рівень редепонування отриманих в банку позик, а також обсяги резервів, які повинні формувати банки при здійсненні кредитних операцій.

Нині, коли банківські рахунки являють собою основний компонент грошової маси, депозитно-кредитна емісії банків відіграє вирішальну роль у підтриманні належної еластичності грошової системи, пристосовуючи обсяги грошей в економіці до реальних потреб господарського обороту. Зазначені моменти відображають основний макроекономічний ефект даної функції банків - забезпечення належної гнучкості емісійної системи, спроможної за умов виваженої монетарної політики підтримувати грошову масу на рівні, адекватному потребам ділової активності, стабільності цін, зайнятості та економічного росту.

За станом на 1 січня 2002 року в Державному реєстрі банків України було зареєстровано 189 банків. Серед них 164 банки (86.8%) — акціонерні товариства (115 — відкриті, 49 — закриті. 2 — державні банки). 25 банків (13.2%) — товариства з обмеженою відповідальністю. 28 банків (14.8%) створено з участю іноземного капіталу, в тому числі 6—зі 100-відсотковим іноземним капіталом.

Таблиця 1

Кількість банків України у 2001р.1

Показники

За станом на

Абсолютний приріст (зменшення)

01.1. 2001р.

01.04. 2001р.

01.07. 2001р.

01.10. 2001р.

01.01. 2002р.

за 2001р.

за IV квартал 2001р.

Кількість банків у Державному реєстрі банків України

195

194

192

191

189

- 6

- 2

У тому числі: банків з іноземним капіталом

31

31

32

31

28

- 3

- 3

Із них: банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом

7

7

7

7

6

- 1

- 1

Кількість банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій

153

154

153

154

152

- 1

- 2

У тому числі: кількість банків, які мають ліцензію на і здійснення валютних операцій

149

150

150

151

149

0

- 2

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мають 152 банки (80.4%),149 із них — ліцензію на здійснення операцій із валютними цінностями.

Упродовж 2001 року зберігалась стійка тенденція до зростання статутного, регулятивного і балансового капіталу банків, що позитивно вплинуло на рівень капіталізації системи. Порівняно з початком року частка банків, які мають регулятивний капітал понад 5 млн. євро і можуть здійснювати свою діяльність на території всієї України, збільшилася з 56.2 до 72.3%, тобто на 16.1 відсоткового пункту (в. п.). а їх кількість — із 86 до 110. Частка банків, які мають регулятивний капітал до 3 млн. євро, зменшилася з 13.1 до 6.0%. Регулятивний капітал лише 8 банків перебуває в межах від 1 до 3 млн. євро (на 01.01.2001 р. було 14 таких установ).

Таблиця 2

Структура банків України за розміром регулятивного капіталу1

Розмір регулярного капіталу банку

За станом на 01.01.2001р.

За станом на 01.07.2001р.

За станом на 01.01.2002р.

Абсолютний приріст (зменшення)

кількість

відсоток

кількість

відсоток

кількість

відсоток

порівняно з 01.01.2001р

порівняно з 01.01.2001р.

До 1млн. євро

6

3.9

5

3.3

1

0.7

- 5

- 4

Від 1 до 3 млн. євро

14

9.2

9

5.9

8

5.3

- 6

- 1

Від 3 до 5 млн. євро

47

30.7

30

19.6

33

21.7

- 14

3

Від 5 до 10 млн. євро

66

43.1

77

50.3

66

43.4

0

- 11

Понад 10 млн. євро

20

13.1

32

20.9

44

28.9

24

12

Усього банків

153

100.0

153

100.0

152

100.0

- 1

- 1

Стабільна діяльність банківських установ та своєчасне виконання ними зобов'язань перед вкладниками значною мірою залежать від обсягів регулятивного капіталу. За 2001 рік він збільшився на 55,9%, або на 2875,4 млн. грн. і на 01.01.2001р. дорівнював 8 018.5 млн. гри. Високі темпи зростання цього показника певною мірою зумовлені прийняттям рішення про ліквідацію банку "Україна", який мав від'ємний капітал.

На 01.01.2002 р. регулятивний капітал установ групи найбільших банків становив 2 328.2 млн. гри. (29.0% від його загальної суми), великих –1277.3 млн. грн. (15.9%), середніх – 1 845.7 млн. грн. (23.0%). малих банків – 2567.3 млн. грн. (32.1%).


 
 

Цікаве

Загрузка...